Нормативно- правове забезпечення географія

Оновлена програма 2017 року з географії

Географія - Шкільне життя

ГЕОГРАФІЯ 6–9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  Пояснювальна записка Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Мета базової загальної середньої освіти Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) ...

читати все »

Ключові зміни оновлених програм 6-9 класів з географії

Географія - Шкільне життя

1. Головним у оновленні програм ми вважаємо перехід до компетентнісного підходу. На перше місце в структурі програми поставлено очікувані результати навчальної діяльності учня. За такого підходу чітко видно, якими компетентностями має оволодіти дитина при вивченні теми. Змістова частина програми в даному разі стає похідною компетентнісної частини. Учителю не потрібно концентрувати ...

читати все »

Календарно – тематичне планування з географії 6-8 класи

Географія - Шкільне життя

Календарно – тематичне планування з географії 6 клас (70 годин, 2 години на тиждень) І семестр – 32 години, 2 години  на тиждень; ІІ семестр – 38 години, 2 години на тиждень Календарно – тематичне планування з географії 7 клас (70 годин, 2 години на тиждень) І семестр – 32 години, 2 ...

читати все »

Календарно-тематичне планування з географії у 8 класі на 2016-2017 н.р.

Географія - Шкільне життя

Календарно-тематичне планування з географії у 8 класі на 2016-2017 н.р. (70 годин, 2 години на тиждень; резерв часу – 6 год) Складено до підручника: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І. Географія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова, А.І.Довгань. – Київ : Генеза, 2016 згідно з ...

читати все »

Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2016-2017 навчальному році

11 клас. Економіка-Шкільне життя

Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2016-2017 навчальному році Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437 У старшій школі економіка як базова дисципліна у 2016/2017 навчальному році викладається в 11-класах всіх профілів, окрім економічного (одна година на тиждень). У 2016/2017 навчальному році економіка викладається на ...

читати все »

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016-2017 навчальному році

Географія - Шкільне життя

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016-2017 навчальному році Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437 У 2016/2017 навчальному році у 6–8 класах загальноосвітніх навчальних закладів навчальний предмет «Географія» вивчатимуть за навчальною програмою, укладеною відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого ...

читати все »