Нормативно - правове забезпечення зарубіжна літератураУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Методичні рекомендації щодо вивчення мови національних меншин та інтегрованого курсу «Література» у 2015/2016 навчальному році

 Мови національних меншин

З метою розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вступили в дію з 2013-2014 навчального року, Міністерством освіти і науки України внесено корективи та затверджено зміни в окремих навчальних програмах з мов національних меншин, що затверджені наказом  МОН України від 29.05.2015 № 585.

У змінених програмах уточнено і деталізовано кількість навчальних годин відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин (додаток 2 до наказу від 03.04.2012 № 409 в редакції наказу від 29.05.2014 № 664); спрощено окремі теми, що дублюють зміст освіти в мовленнєвій і мовній лініях; вилучено матеріал, який певним чином дублюються в попередніх чи наступних класах; з метою систематизації в межах одного і того ж класу теми змінено місцями.  Деталізована інформація щодо змін у змісті кожної окремої навчальної програми надана в пояснювальних записках до них.

Навчальні програми з мов національних меншин  зі змінами розміщено на сайті МОН України ).

Зміни внесено в такі навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (розміщено на сайті МОН України –  :

з навчанням молдовською мовою:

5-7 класи – Молдовська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  навчанням молдовською мовою (зі змінами) /Укладачі: В.Кьося, Л.Фєтеску;

з навчанням польською мовою:

5-7 класи – Польська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою (зі змінами) /Укладачі: М. Іванова, В. Ільчук , Н.Дуткевич, М.Куц ;

        з навчанням російською мовою:

5-7 класи – Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (зі змінами) / Укладачі: Є.Голобородько, Н.Озерова, Г. Михайловська, В.Стативка, Л.Давидюк, К.Бикова, Л. Яновська, Ж.Кошкіна;

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (зі змінами) / Укладачі: Н.Баландіна,   І.Синиця, Т.Фролова, Л.Бойченко;

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)(зі змінами) / Укладачі: Л.Курач, В.Корсаков, О.Фідкевич,  І.Ґудзик.

Звертаємо увагу, що у випадку вивчення російської мови (як предмета) за рахунок варіативної частини, необхідно користуватися навчальними програмами за ред. Н.Баландіної або Л. Курач,  скоригувавши їх зміст на відповідну кількість годин, визначену в робочих навчальних планах загальноосвітнього навчального закладу. Скоригована програма має погоджуватися на засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу.

з навчанням румунською мовою:

5-7 класи – Румунська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою (зі змінами)/ Укладачі: О.Остафій, Л.Говорнян, А.Бику, О.Бурла, М.Попа, З.Сланіна;

 з навчанням угорською мовою:

5-7 класи – Угорська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (зі змінами)/ Укладачі: Є.Браун, Н.Бардош, Х.Зикань, М.Кейс, І.Пердук;

у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою

Болгарська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (зі змінами) /укладачі: Н. Бузіян , Н.Арнаутова, Д.Віолєтка, Н.Кара, В.Колесник;

Польська мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (зі змінами) (укладачі: Т.Бучацька, О.Войцева;

Словацька мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (зі змінами) /укладачі: Ю.Герцог, С.Пахомова,  Б.Сливка,Н.Шабаш.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою за бажанням дітей та їх батьків мови національних меншин вивчаються за двома варіантами Типових навчальних планів (додатки 1 та 2), затверджених наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009  № 66. За одним передбачено вивчення  мов національних меншин як предмета в інваріантній складовій з 1 по 11 клас (по 2 години на тиждень); за другим – з 5 по 11 клас (по 2 години на тиждень). Крім того, мови національних меншин можуть вивчатися за рахунок   варіативної складової, починаючи з 1 або 5 класів. В останньому випадку форми вивчення мов (як предмет, спецкурс, факультатив) та кількість годин на її вивчення визначає, враховуючи при цьому побажання учнів та їх батьків, загальноосвітній навчальний заклад.

                 Інтегровані курси «Література»

Відповідно до наказу МОН України від    08.05.2015р. № 518 змінено назву предмета “Світова література” на “Зарубіжна література”. Просимо враховувати це при затвердженні Типових навчальних планів, оформленні шкільної документації, складанні поурочних планів.

З метою розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Міністерством освіти і науки України внесено корективи та  зміни в окремих навчальних програмах з інтегрованого курсу «Література», що затверджено наказом МОН України від 29.05.2015         № 585.

У  змінених навчальних програмах вилучено окремі теми, тексти або фрагменти  текстів творів, що не відповідають віковим особливостям учнів; є важкими, нецікавими  для сприйняття  або втратили свою актуальність для сучасних  школярів.

Навчальні програми з інтегрованого курсу “Література” зі змінами розміщено на сайті МОН України: .

Зміни внесено в такі навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів:

з навчанням молдовською мовою:

у 5-7 класах:  Література (молдовська та зарубіжна) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою (зі змінами) / Укладачі: В.Силантьєва, Л.Фетеску, В. Кьося;

з навчанням польською мовою:

у 5-7 класах: Література (польська та зарубіжна) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання (зі змінами)/ Укладачі: Р.Лебедь, Л.Ліра, Л. Гандз;

   з навчанням російською мовою:

у 5-7 класах: Література (російська та зарубіжна) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою                       (зі змінами)/ Укладачі:О. Ісаєва,  Ж.Клименко, О.Корнінко, А.Мельник, В.Храброва, В.Мухін, І.Данилова;

 з навчанням румунською мовою:

у 5-7 класах: Література (румунська та зарубіжна) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  навчанням румунською мовою (зі змінами) / Укладачі: О.Остафій ,  Л.Говорнян,  О.Андрухович,  Д.Герман, Д.Колесникова, Л.Ротару, Н. Сувейко.

Загальний список  підручників та навчально-методичної літератури буде надано окремо.

Шкільне життя

Завантажити: Методичні рекомендації щодо вивчення мови національних меншин та інтегрованого курсу «Література» у 2015/2016 навчальному році (Розмір: 13.5 KB, Завантажень: 170)
  
Back to top button