Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Контрольна робота (10 клас. Хімія)

Тема. Контрольна робота

Мета:

  • узагальнити й скоригувати знання учнів з теми «Теорія будови органічних сполук»;
  • з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.
  • виховувати любов до предмету.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

 Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи.

Здоров’я і безпека.

Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення ізомерів у природі і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання органічних речовин,  їх застосування.                                                                                                            

Обладнання та реактиви: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеева, таблиця електронегативностей, зошити, для контрольних робіт, картки-завдання.

Базові поняття і терміни: хімічний зв’язок, електронегативність, ковалентний зв’язок, йонний зв’язок.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Завантажити: Контрольна робота (10 клас. Хімія) (Розмір: 35.7 KB, Завантажень: 342)
Back to top button