Вища освітаГоловне

Коментар та рекомендації Громадянської мережі ОПОРА щодо проекту Умов прийому на 2013 рік

Коментар та рекомендації Громадянської мережі ОПОРА щодо проекту Умов прийому на 2013 рік[/caption]Громадянська мережа ОПОРА ознайомилась з розробленим МОНМСУ проектом Умов прийому, який визначатиме основні аспекти відбору до вищих навчальних закладів України в 2013 році. Організація відзначає позитивні моменти, реалізація яких дасть змогу покращити процедуру та зробити її більш прозорою та відкритою для основних цільових аудиторій. Зокрема:

1. Деталізовано порядок формування рейтингового списку вступників, які мають цільове направлення. Нагадаємо, що у 2012 р. більшість медичних вищих навчальних закладів країни формували такі списки з врахуванням права на позаконкурсний вступ, чим фактично порушували правила конкурсного відбору. У пропонованих Умовах прийому рейтинговий список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого без урахування пріоритетів, визначених у розділах ХІІ («Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів»), ХІІІ («Зарахування поза конкурсом»), ХVІ («Право на першочергове зарахування») умов. Фактично тепер абітурієнт не зможе безпідставно скористатися подвійною пільгою.

2. Розширено перелік місць для оприлюднення рішень приймальної комісії про надання рекомендацій до зарахування. Умови прийому 2012 р. зобов’язували ВНЗ оприлюднювати списки осіб рекомендованих до зарахування у 1-3 хвилях лише на стендах приймальних комісій, що спричиняло великі незручності для тих абітурієнтів, які подавали документи для конкурсного відбору у різних містах України. Фактично, такі особи могли прослідкувати свою рейтингову позицію лише постійно курсуючи країною. Частина навчальних закладів з власної ініціативи оприлюднювали такі документи і на своїх офіційних веб-сайтах, що сприяло безперешкодному доступу вступників до затребуваної інформації, хоч це і не було обов’язковою нормою. Запропонований проект Умов прийому передбачає, що у наступному році рішення про надання рекомендацій до зарахування має бути оприлюднене на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів, а також розміщене на веб-сайті закладу. Тож, ті абітурієнти, які мають доступ до мережі Інтернет, зможуть у зручний для себе спосіб ознайомитися з необхідною інформацією.

3. Чіткіше врегульовано процедуру зарахування абітурієнтів на навчання за кошти фізичних осіб. Маніпуляції навколо вступу на контрактну форму навчання, коли працівники приймальних комісіях ВНЗ пропонували абітурієнтам підписувати договір та здійснювати оплату за навчання ще до оприлюднення рішення про надання рекомендацій до зарахування – дезорієнтують необізнаних у процедурах абітурієнтів. Під час цьогорічної вступної кампанії траплялися випадки, коли вступники укладали договір про навчання та вносили оплату, а пізніше дізнавалися, що рекомендовані до зарахування на навчання за бюджетні кошти. У запропонованому на 2013 р. проекті Умов, договір з боку замовника про навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб укладається після надання рекомендації для зарахування на навчання. Оплата навчання здійснюється після оприлюднення наказу про зарахування згідно з договором, укладеним сторонами.

4. Визначено перелік даних про кожного абітурієнта, які мають зазначатися в інформаційній системі «Конкурс». Недоліком цьогорічної вступної кампанії стало те, що в системі «Конкурс» не відображалися дані про абітурієнтів, які вступають на навчання за цільовим направленням, не завжди відображалася інформація про право на позаконкурсний вступ, наявність додаткових балів за досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів. Тепер інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюватиметься із зазначенням пріоритетів відповідно до розділів Х («Вступ за цільовим направленням»), ХІ («Зарахування за співбесідою»), ХІІ («Наявність додаткових балів за вивчення профільних предметів»), ХІІІ («Зарахування поза конкурсом»), ХІV («Право на першочергове зарахування») Умов прийому. Важливою умовою для виконання цього пункту є наявність такої інформації у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, звідки вона надходитиме до ІС «Конкурс».

5. Передбачено можливість подання електронної заяви для участі у конкурсі для абітурієнтів, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту та сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів. Хоч ця норма була і в минулорічних Умовах прийому, такою можливістю могли скористатися лише ті абітурієнти, які вступали для здобуття ОКР «бакалавр». Ті особи, які брали участь у конкурсному відборі до медичних ВНЗ, не могли скористатися правом на подання електронної заяви, оскільки більшість з них отримують кваліфікацію «спеціаліст». У запропонованих Умовах прийому знята норма про те, що електронну заяву може подати абітурієнт, який вступає для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Разом з тим, Громадянська мережа «ОПОРА» звертає увагу МОНМСУ на ряд проблем вступної кампанії, які залишаються неврегульованими у проекті Умов прийому на 2013 р. А саме:

1. Пунктом 6.5. проекту Умов прийому передбачено продовження дії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з 2008 р., які мають право подавати абітурієнти для участі у конкурсному відборі. Звертаємо увагу на те, що сертифікати, видані впродовж 2008-2013 років не можуть використовуватися одночасно, через зміну підходів та методик, які використовував УЦОЯО під час формування тестових завдань різних років з тих самих предметів. Тому, рекомендуємо відмовитися від практики їхнього використання, починаючи з 2008 р., та обмежитися лише одним роком.

2. У пункті 6.9. визначено, що порядок подання, прийняття, реєстрації та розгляду заяв на участь у конкурсному відборі в електронному вигляді визначається Положенням про електронні заяви на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, що затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Рекомендуємо встановити термін (не пізніше початку вступної кампанії), до якого має бути розроблене відповідне Положення та доведене до відома приймальних комісій вищих навчальних закладів, адміністраторів, які працюватимуть з електронними заявами.

3. Відповідно до пункту 6.10 проекту Умов прийому, вступник може подати заяву в паперовому або в електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше трьох заяв про участь у конкурсному відборі (на три напрями підготовки або спеціальності) у кожному з вищих навчальних закладів. У 2012 р. багато абітурієнтів скористалися своїм правом і подавали заяви для участі у відборі на 10-15 напрямків, тим самим спричинивши штучне створення високого конкурсу. Реальний рейтинг показав, що навіть після 10 серпня місця державного замовлення залишалися вільними. Тому, пропонуємо скоротити кількість заяв, які може подати один абітурієнт у ВНЗ, до двох. Крім того, пропонуємо ввести функцію «пріоритетності» для заяв, поданих одним абітурієнтом в межах конкретного ВНЗ. У випадку, якщо у першій хвилі абітурієнт рекомендований до зарахування на пріоритетний напрямок підготовки, з рейтингових списків інших напрямів такий абітурієнт зникає. Окрім зменшення штучно створеного конкурсу, такий підхід сприятиме професіоналізації майбутніх студентів вже на етапі вибору напрямку підготовки.

4. Пунктом 6.12. передбачено, що приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою ЄДЕБПО згідно з Порядком формування та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, що затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Звертаємо увагу на те, що такий Порядок та інструкція щодо роботи з ЄДЕБПО мають бути вдосконалені та доведені до відома Адміністратора (розпорядника) бази до початку вступної кампанії. Неприйнятною є ситуація, коли зміни до роботи з Базою вносяться під час вступної кампанії, через що права Адміністраторів непередбачувано розширюються.

5. У пункті 7.4. проекту Умов прийому зберігається норма про переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту у 200-бальну шкалу. Звертаємо увагу на те, що вага атестату у 200 балів сприяє зловживанням у загальноосвітніх навчальних закладах під час виставляння підсумкових семестрових оцінок учням випускних класів. Тому, Громадянська мережа ОПОРА пропонує зменшити частку середнього балу атестату у загальному конкурсному балі абітурієнта.

6. У розділі IX «Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів» зазначити терміни та спосіб оприлюднення результатів творчих випробувань. Зокрема, результати вступних екзаменів та творчих конкурсів оприлюднюються приймальною комісією ВНЗ на стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті не пізніше третього дня після їхнього проведення. Наявність такої інформації важлива для тих абітурієнтів, які приймають участь у конкурсному відборі не за місцем постійного проживання чи проходять вступні випробування у кількох навчальних закладах одночасно.

7. У пункті 9.7. проекту Умов прийому визначити можливі строки розгляду апеляції на результати вступних екзаменів. Зокрема, пропонуємо збільшити строки розгляду апеляції до трьох діб після оприлюднення результатів вступних екзаменів та творчих конкурсів. У разі, якщо абітурієнт вступає у два чи більше ВНЗ, це дасть йому можливість реалізувати право на апеляцію у кожному з закладів.

8. Визначити єдину процедуру проведення фахових випробувань на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для вступу на ОКР «магістр» та «спеціаліст». Зокрема, встановити строки подання документів, проведення іспитів, визначити їх форму (наприклад, письмові, тестові) та порядок оприлюднення результатів.

9. З метою забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів (п. 23.2) пропонуємо розширити права громадських спостерігачів. Зокрема, передбачити можливість їхньої присутності під час проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів.