Нормативно- правове забезпечення образотворче мистецтвоУсі уроки образотворчого мистецтва та художньої культуриФайли

Ключові зміни оновлених програм 5-9 класів з мистецтва

Робочою групою опрацьовано 182 коментарі, що надійшли на платформу EdEra, з них: 131 – у першу сесію обговорення та 51 – у другу сесію.

Водночас з доопрацюванням змісту програми відповідно до коментарів дописувачів, робочою групою здійснено роботу щодо посилення реалізації провідних підходів у навчанні:

особистісно орієнтованого:

з метою реалізації провідної місії освіти – формування та розвиток цілісної особистості учня/учениці – у Пояснювальній записці програми зазначено мету базової середньої освіти, єдину для усіх навчальних предметів, та прописано завдання предмету «Мистецтво», які її реалізують;

компетентнісного:

визначено сутність предметної мистецької та міжпредметних естетичних компетентностей; розкрито можливості мистецтва у формуванні ключових компетентностей;

діяльнісного:

ретельно опрацьовано розділ «Очікувані результати навчально- пізнавальної діяльності учнів», де: доопрацьовано вимоги програми відповідно до коментарів дописувачів; вимоги до учнів згруповано у відповідності до компетентнісних компонентів (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний), рельєфно прописано ціннісний компонент, посилено діяльнісний компонент;

інтегрованого:

у Пояснювальній записці окреслено особливості уведення наскрізних змістових ліній, конкретизовано їх реалізацію в розділі «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів»; для посилення міжпредметних зв’язків у програмі зазначена вимога «розуміти зв’язок музики/образотворчого мистецтва/мистецтва з предметами інших освітніх галузей і застосовувати міжпредметні компетентності у процесі самореалізації та у соціокультурній діяльності», яка завдяки прозорості змісту навчальної програми та можливості вчителя самостійно обирати художні твори, може реалізовуватися на різних етапах навчання.

Також окреслено важливість ролі вчителя щодо організації освітнього процесу, а саме: «Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Вчитель самостійно визначає обсяг годин на вивчення окремої теми навчальної програми, за необхідності має правозмінювати порядок вивчення тем у межах класу».

Back to top button