Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Класифікація органічних сполук (10 клас. Хімія)

Тема. Класифікація органічних сполук

Мета:

  • формувати в учнів знання про класифікацію органічних сполук
  • розвивати вміння й навички учнів самостійно визначати класи органічних сполук, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації;
  • виховувати творчу, допитливу особистість.

Обладнання та реактиви: таблиці: «класифікація органічних сполук», «Будова атома Карбону», «Типи гібридизації», «Утворення алканів, алкенів, алкінів», опорні картки, картки – завдання.

Базові поняття та терміни: гібридизація, алкани, класифікація, ароматичні сполуки, циклічні.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, брати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.

Здоров’я і безпека.

Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення ізомерів у природі і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання ізомерів,  їх застосування.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

Завантажити: Класифікація органічних сполук (10 клас. Хімія) (Розмір: 102.2 KB, Завантажень: 283)
Back to top button