Методичні рекомендації, календарне плануванняУсі уроки початкова школаФайли

Календарно-тематичне планування уроків мистецтва (4 клас. НУШ-Нова українська школа)

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

– розвиток почуттєвої сфери учнів, набуття ними досвіду емоційно-естетичних переживань, формування мистецьких уподобань та особистісних художніх цінностей;

– поглиблення мотивації до пізнання творів вітчизняного і зарубіжного мистецтва; виховання гордості за здобутки рідного мистецтва та толерантного ставлення до мистецтва інших етносів і народів;

– формування умінь художнього сприймання, аналізу художньої мови та оцінювання творів мистецтва, аргументування думки відповідно до вікових можливостей з використанням мистецьких термінів;

– оволодіння способами художньо-творчої діяльності в різних видах мистецтва, комунікації з іншими в художній творчості;

– досягнення розуміння учнями можливостей цифрових технологій щодо їх застосування в мистецькій творчості;

– розвиток здатності самопізнання і самовираження, керування власними емоційними станами через мистецтво і різні види художньої творчості; розвиток креативності й мистецьких здібностей;

– формування здатності встановлювати зв’язок між видами мистецтва, між мистецтвом та іншими сферами знання (літературою, математикою, знаннями про природу, історію тощо); мистецтвом і явищами довкілля;

– усвідомлення значення мистецтва в житті людини та художнього пізнання для власної успішності;

– формування культури глядача-слухача; – соціалізація учнів через мистецтво, формування здатності об’єктивно оцінювати творчі здобутки свої та інших.

Календарно-тематичне планування уроків мистецтва (4 клас. НУШ-Нова українська школа)

70 годин на рік.

За  підручником: Кізілова Г. О. , Шулько О. А. Мистецтво:  підручник  для 4 класу  загальноосвітніх  навчальних   закладів —Тернопіль:  Видавництво «Астон», 2020.  —1с.:  іл.

Завантажити: Календарно-тематичне планування уроків мистецтва (4 клас. НУШ-Нова українська школа) (Розмір: 50.9 KB, Завантажень: 1759)
Back to top button