Нормативно - правове забезпечення математикиУсі уроки з математикиФайли

Календарно-тематичне планування математика 5 клас (НУШ-Нова українська школа)

Календарно-тематичне планування уроків математики у 5 класі в рамках Нової української школи.

За модельною навчальною програмою (автори Бурда М.І., Васильєва Д.В., підручник Григорій Бевз, Валентина Бевз, Дарина Васильєва, Наталія Владімірова) 5 годин на тиждень.

Метою математичної освітньої галузі є розвиток особистості через  формування математичної компетентності у взаємозв’язку з іншими  ключовими компетентностями для успішної освітньої та професійної  діяльності впродовж життя, що передбачає засвоєння системи знань,  удосконалення вмінь розв’язувати суто математичні та практичні задачі;  розвиток логічного мислення та психічних якостей особистості; розуміння можливостей застосування математики в особистому та суспільному житті.

Основними завданнями навчання математики є:

  • розвиток ключових компетентностей учнів (розвиток мислення, насамперед логічного, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури,  розумової активності, потреби в самоосвіті, здатність до адаптації, ініціативності, творчості, толерантного ставлення до інших, вміння працювати в команді тощо);
  • сприяння формуванню наукового світогляду, загальнолюдських, національних, громадянських, сімейних та особистих цінностей;
  • забезпечення оволодіння системою математичних компетентностей, необхідних у повсякденному житті і майбутній професійній діяльності, а  також достатніх для вивчення інших дисциплін та продовження освіти,  формування уявлень про ідеї і методи математики та її роль у пізнанні  навколишнього світу.

Математика – наука зі складною структурою та ієрархією, в якій існує  розподіл на окремі галузі: алгебра, геометрія, математичний аналіз, теорія  ймовірностей, математична статистика тощо. Математика, як навчальний  предмет у школі, будується на засадах виваженого поєднання доступності й науковості, абстрактності й практичності, інтеграції та диференціації. Навчання математики має зробити певний внесок у формування ключових компетентностей.

Завантажити: Календарно-тематичне планування математика 5 клас (НУШ-Нова українська школа) (Розмір: 42.7 KB, Завантажень: 394)
Back to top button