Конспекти уроків правознавстваКонспекти уроків правознавства 9 класФайли

Історичний розвиток держави і права (9 клас. Правознавство)

Тема. Історичний розвиток держави і права.

Мета: ознайомити учнів з етапами історичного розвитку держави і суспільства; формувати вміння учнів використовувати наявні знання для аналізу та пошуку нових відомостей; виховувати розуміння логіки історичного розвитку людства та повагу до цієї історії.

Основні поняття: історичний тип держави.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Взаємозалежність між рівнем соціально-економічного розвитку суспільства і державно-правовими інститутами.

2. Влада і соціальні норми первинного суспільства.

3. Історичні типи держави, перспективи історичного розвитку.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

 • Згадайте визначення правової держави, назвіть її ознаки.
 • Визначте шляхи щодо вдосконалення України як правової держави.

Узагальнюю відповіді учнів і зазначаю, що матеріал уроку значною мірою базується на наявних знаннях учнів з курсу історії.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Взаємозалежність між рівнем соціально-економічного розвитку суспільства і державно-правовими інститутами.

Бесіда.

1) Як ви вважаєте, чи впливає рівень розвитку суспільства на розвиток держави, права?

У разі необхідності допомагаю учням навідними запитаннями, які стосуються технічного розвитку суспільства — вони більш видовищні. (Коли і в зв’язку з чим виникла потреба в Правилах дорожнього руху? Що спричинило появу такої галузі права як космічне право? тощо.)

У своїх відповідях учні повинні самостійно дійти висновку, що поява тих чи інших законів і норм, їх зміст безпосередньо залежать від рівня розвитку суспільства.

 • Згадайте, як змінювалася форма правління в таких державах, як Франція, Велика Британія, Стародавній Рим.
 • Назвіть основні події, внаслідок яких відбувалися ці зміни. (У разі необхідності активізую знання учнів з курсу всесвітньої історії навідними запитаннями.)

Коментуючи відповіді учнів, підводжу їх до висновку про наявність зв’язку між рівнем розвитку суспільства і рівнем розвитку держави та права. Водночас підкреслюю їх певну самостійність.

 1. Влада і соціальні норми первинного суспільства.

Вивчення матеріалу другого питання уроку проводжу шляхом бесіди з одночасним складанням порівняльної таблиці «Додержавне (первісне) суспільство і держава» (див. нижче). У ході бесіди заповнюються рядки таблиці, що стосуються характеру влади і соціальних норм. Виходячи з резерву часу, на уроці може бути заповнено лише частину таблиці. Завершення роботи над таблицею відбувається при виконанні учнями домашнього завдання.

Бесіда.

 • Згадайте, якими були перші колективи людини розумної, назвіть їх перші заняття, які знаряддя праці вони при цьому використовували.
 • Хто керував цими колективами, як він обирався на правління?

Під час відповідей учні повинні назвати вождів, старійшин, указати, що вони обиралися племенем, родом, їх авторитет був незаперечним завдяки наявному досвіду, вмінню забезпечити соплемінників усім необхідним для життя. Можливо з’ясування питання про відсутність відокремленого апарату влади, відсутність приватної власності тощо.

Таким чином, згадавши характерні ознаки додержавного (первісного) суспільства, учні повинні заповнити другу колонку порівняльної таблиці. Третя колонка заповнюється у ході подальшої бесіди.

Бесіда.

 • Згадайте, що спричинило появу держави.
 • Які зміни в житті суспільства при цьому відбуваються?

Зразок таблиці.

Критерії порівняння Додержавне (первісне)

суспільство

Державне (класове) суспільство
Мотиви об’єднання людей Кровна спорідненість Належність до певної держави, спільна територія проживання
Опора влади керівника Сімейний (родинний) авторитет вождя, його досвід Апарат влади, при потребі сила
Наявність відокремленого апарату влади Відсутній Наявний
Прийняття найважливіших рішень Народними зборами племені (роду) Як правило, представницькими органами влади
Власність Колективна, всього племені, роду Приватна
Існуючі види соціальних норм Звичаї, традиції Право, що відіграє провідну роль, звичаї, традиції, корпоративні норми тощо
Порядок встановлення соціальних (правових) норм Формуються протягом значного часу, стають звичаями Приймаються як нормативно-правові акти держави, вступають в силу після прийняття
Засіб підтримання соціальних (для держави — правових) норм Опора на авторитет, розуміння важливості дотримання норм для кожного Державна влада
Застосування сили щодо дотримання соціальних (правових) норм Не потрібне Часом потрібне та можливе
Склад колективу, який здійснює управління Родичі Люди, що проживають на певній території (території держави)
Чисельність колективу, який здійснює управління Невелика

 

Набагато більша, ніж в первісному суспільстві

За наявності резерву часу оглядово характеризую існуючі теорії походження держави: соціально-економічну, теологічну, патріархальну тощо.

 1. Історичні типи держави, перспективи історичного розвитку.

Робота в групах.

Об’єдную учнів у малі групи; зазначаю, що виконання завдання потребує використання наявних знань з історії, літератури тощо, дозволяю користування підручником.

Завдання групам (а — г).

Визначте характерні риси:

а) рабовласницької держави;

б) феодальної держави;

в) буржуазної держави;

г) соціалістичної держави.

Представники кожної групи повідомляють підсумки своєї роботи. Фіксую на дошці пропоновані характерні риси відповідного типу держави, коригую цей перелік у процесі обговорення.

Визначаючи риси держав різних історичних типів, учні можуть, зокрема, назвати такі риси:

 • рабовласницька держава — здебільшого значна роль держави в регулюванні економічних відносин; переважаюча форма державного устрою — імперія, наявна чітко виражена в правових нормах нерівність людей (раби не є навіть суб’єктами права,, вони були його об’єктом), держава виконує волю класу рабовласників;
 • феодальна держава — виконує волю класу феодалів, закріплює панування їх над селянами шляхом закріплення та охорони феодальної власності на землю, переважаюча форма державного правління — монархія (переважно абсолютна), значний вплив релігійних норм;
 • буржуазна держава — правове закріплення рівноправність громадян, права приватної власності, проголошення особистих та політичних прав громадян, зниження впливу держави в економічній сфері, зростання різноманітності форм правління та державного устрою;
 • соціалістична держава — домінуючий вплив держави в економіці, проголошення та закріплення в законодавстві соціально-економічних прав.

 IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ і

Завдання.

Користуючись записами на дошці, назвіть історичні типи держави та їх основні риси.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Аналізую роботу учнів в групах, указую на типові помилки; пропоную найбільш компетентному учню зробити підсумок уроку.

  VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Опрацювати текст підручника
 • Підготувати відповіді на запитання і завдання до вказаних параграфів.
 • Розглянути теорії походження держави, надати аргументовану відповідь щодо обґрунтованості однієї з них.
 • Повторити матеріал з курсу «Історія України» щодо основних етапів розвитку української державності.
 • Індивідуальні завдання: підготувати картки з відповідними назвами.
Завантажити: Історичний розвиток держави і права (9 клас. Правознавство) (Розмір: 23.0 KB, Завантажень: 140)
Back to top button