Конспекти уроків української мови 2 класУсі уроки початкова школаФайли

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки (2 клас. Українська мова)

Тема: Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки. Спостереження за істотними ознаками голос­них звуків (впр. 1-3, с. 10-11)

Мета: учити учнів спостерігати за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків, впізнавати голосні звуки на слух та за вимовною ознакою (відсут­ність перешкоди на шляху видихуваного повітря), перелічувати їх; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

Наочність: підручник, зошит, українська абетка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Встали, дітки, всі рівненько,

Посміхнулися гарненько,

Настрій на урок взяли

Й працювати почали.

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

1 Хвилинка каліграфії

Лл ел ал лю ли ля вл Ле Лю іл

Лелека лінійка лялька

Пилип біля липи очима глипа.

— Поділіть для переносу слова: лелека, лінійка, лялька.

— Доберіть до слова глипа близьке за значенням.

— Скільки разів буква и зустрічається у скоромовці?

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні ми повторимо те, що ви знаєте про голосні звуки, будемо впізнавати голосні звуки.

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1 Пояснення вчителя

Робота за таблицею

З В У К И

вимовляємо і чуємо

Б У К В И

бачимо, читаємо, пишемо

ГОЛОСНІ ПРИГОЛОСНІ

Учу я звуки голосні —

Чому так весело мені?

Бо вчу я звуки голосні.

Їх рівно шість. Я всі назву:

А, І та Е, О, И та У.

І. Січовик

— Вимовте голосні звуки.

— За допомогою чого утворюються голосні звуки?

— Як проходить повітря через ротову порожнину під час про­мовляння голосних звуків?

— Голосні звуки — звуки, які утворюються тільки за допомо­гою голосу. При вимові голосних звуків повітря вільно виходить через ротову порожнину, не зустрічаючи перешкод.

Голосних звуків у нашій мові 6. [ ] — скобочки-коробочки, у яких ховаються звуки.

Голосні звуки: [а] [о] [у] [е] [и] [і].

2 Первинне закріплення

— Послухайте звуки. Чи однаково вони вимовляються? Ви­мовте подані звуки. Під час вимови яких звуків повітря проходить вільно через ротову порожнину? Як називаються ці звуки?

[с], [а], [о], [к], [у], [м], [л], [и], [е], [р], [дз], [н], [в].

— Доберіть кілька слів з цими звуками. Що означають ці слова, на які питання відповідають?

 1. Робота з підручником
 2. Спишіть скоромовку, записуючи пропущену букву.

Скоромовки скоромовлю

із великою любов’ю,

щоби ловкі скоромовки

збагатили рідну мову.

З журналу

 • Яку букву ви вписали? Який звук вона позначає? Як утворилося слово скоромовка? Вивчіть скоромовку напам’ять.
 1. Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

Початок жовтня був на диво теплим. Обмануті теплом суниці посеред осені знову зацвіли.

Стоїть привабливий медовий запах. На нього злетілися жовті (оси). Сідають на (ягоди), ласують (солодким) суничним соком. Рідко таке трапляється.

За Віктором Приходьком

 • Спишіть другий абзац, слова в дужках поділіть на склади.
 • Які букви в підкреслених словах позначають два звуки?

Зробіть звуко-буквену схему виділеного слова.

Звуки [а] [о] [у] [е] [и] [і]

Букви А Я О У Ю Е Є И І Ї

 1. Прочитайте вірш.

Журавлі летять, курличуть,

шлють останнє «прощавай»,

літечко з собою кличуть,

забирають в теплий край.

Марія Познанська

 • Спишіть, уставляючи пропущені букви. Які звуки вони позначають?

При вимові голосних звуків струмінь повітря не зустрічає перешкод. Букви я, ю, є позначають два звуки на початку слова і складу: [йа], [йу], [йе].

Після м’якого приголосного букви я, ю, є позначають звуки [а], [у], [е]. Буква ї завжди позначає два звуки [йі].

 • Фізкультхвилинка

Раз-два — всі присіли,

Потім вгору підлетіли.

Три-чотири — нахилились,

Зі струмочка гарно вмились

П’ять-шість — всі веселі,

Крутимось на каруселі.

Сім-вісім — в потяг сіли,

Ніжками затупотіли.

Дев’ять-десять — відпочили,

І за парти тихо сіли.

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1 Вимовляй правильно!

— Прочитайте скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки.

 • Наша Міла рук не мила,

за сніданок вранці сіла.

Загукали дітки хором:

— З милом рук не мити — сором!

— Та не бійся, мила Міло,

тільки руки вимий з милом.

 • Заіскрились в лузі роси.

Заспівали в росах коси,

і синочкові не спиться,

коли в тата косовиця.

Л. Куліш-Зіньків

2 Робота в парах

— Випишіть зі скоромовок по п’ять слів у два стовпчики: у пер­ший — двоскладові слова, а в другий — трискладові.

Зробіть висновок, доповнивши речення.

У слові стільки складів,….

3 Робота над віршем

— Прочитайте вірш уголос.

Один осел в гніздо осине

оберемок сіна кинув.

От оказія була —

оси жалили осла!

— Який звук найчастіше зустрічався?

— Який він — голосний чи приголосний?

— Якою буквою він позначається?

— Випишіть з вірша 3 слова, у яких є буква о. Підкресліть у цих словах букви, що позначають голосні звуки.

4 Гра «Добери слова»

— До кожного з поданих слів доберіть такі, що відрізняються лише голосним звуком.

Зразок. Слава — слива.

Булка — … (білка)

дим — … (дім)

крук — … (крик)

бак — … (бік)

сила — … (сіла)

нірка — … (нирка)

лис — … (ліс)

лук — … (лак)

лад — … (лід)

мир — …(мур)

VI. Підсумок уроку. Рефлексія

— Продовжте речення:

 • Звуки ми… (вимовляємо, чуємо).
 • Букви ми… (бачимо, читаємо, пишемо).

— Скільки букв в українській абетці? (33)

— Як розподіляються всі звуки української абетки? (На голосні і приголосні)

— Скільки голосних звуків в українській мові? (6)

— Як визначити кількість складів у слові?

VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Спишіть перший абзац вправи 2, уписуючи букви, які позначають голосні звуки. Стор. 11

Завантажити: Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки (2 клас. Українська мова) (Розмір: 20.8 KB, Завантажень: 53)
Back to top button