Конспекти уроків української мови 6 клас

Тренувальний зошит з української мови “Прикметник” (6 клас)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Автор: Сушко Світлана Вікторівна Навчальний заклад: Українківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Галицинівської сільської ради Тренувальний зошит з української мови “Прикметник” (6 клас)  Завдання 1  Розподіліть подані словосполучення на три групи, до складу кожної з яких належать, відповідно, якісні, відносні або присвійні прикметники. Ведмежа послуга, ведмежий барліг; дитячий будинок, дитяча цікавість; дерев’яний голос, ...

читати все »

Правопис числівників (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Правопис числівників Мета: формувати в учнів уміння правильно писати числівники; учити правильно вживати числівники в мовленні; розвивати в школярів мислення, пам’ять, культуру усного й писемного мовлення Очікувані результати: учні знаходять числівники в тексті; визначають їх граматичні ознаки; утворюють і правильно вживають відмінкові форми числівників. Обладнання: підручник, таблиця «М’який знак у числівниках», дидактичний матеріал ...

читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру Мета: удосконалювати вміння учнів докладно переказувати текст, визначати його тему й основну думку, тип і стиль мовлення; формувати вміння поділяти текст на смислові частини; розвивати образне й логічне мислення школярів Очікувані результати: учні переказують докладно й вибірково почуті й прочитані тексти за самостійно ...

читати все »

Творення числівників. Морфологічний розбір числівників (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Творення числівників. Морфологічний розбір числівників Мета: повторити й узагальнити вивчене учнями про числівник, удосконалювати вміння правильно писати складні та складені числівники; доречно використовувати їх у власному мовленні Очікувані результати: учні визначають граматичні ознаки числівників, утворюють і правильно вживають відмінкові форми числівників; помічають і виправляють помилки на вивчені правила. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип ...

читати все »

Відмінювання порядкових числівників (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Відмінювання порядкових числівників Мета: формувати вміння відмінювати та правильно писати порядкові числівники; звернути увагу на вживання порядкових числівників на позначення часу й дат в усному й писемному мовленні Очікувані результати: учні утворюють і правильно вживають відмінкові форми числівників; правильно поєднують числівники з іменниками. Обладнання: підручник, таблиця «Відмінювання порядкових числівників», дидактичний матеріал Тип уроку: вивчення ...

читати все »

Відмінювання кількісних числівників (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Відмінювання кількісних числівників Мета: формувати в учнів уміння відмінювати та правильно писати числівники; учити правильно вживати числівники в мовленні у формах непрямих відмінків; розвивати мислення, пам’ять, культуру усного й писемного мовлення Очікувані результати: учні знаходять числівники в тексті; визначають їх граматичні ознаки; утворюють і правильно вживають відмінкові форми числівників. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал ...

читати все »

Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Кількісні й порядкові числівники.  Числівники прості, складні та складені Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про числівник як частину мови, навчити розрізняти кількісні й порядкові числівники, дати відомості про числівники, що означають цілі та дробові числа, про збірні числівники, пояснити відмінність між числівниками простими та складеними; удосконалювати вміння школярів розпізнавати числівники ...

читати все »