Конспекти уроків української мови 6 клас

Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий твір-опис приміщення в художньому стилі (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий твір-опис приміщення в художньому стилі Мета: удосконалювати мовленнєво-мисленнєві вміння усвідомлювати тему й основну думку; ознайомити учнів із прийомами добору матеріалу до твору, учити описувати приміщення на основі власних спостережень, складати план майбутнього висловлювання; розвивати культуру усного й писемного мовлення школярів Очікувані результати: учні добирають і систематизують ...

читати все »

Написання “нн” і “н” у прикметниках (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Написання нн і н у прикметниках Мета: дати учням основні відомості про написання н та нн у прикметниках, формувати вміння знаходити прикметники в реченнях; уміти виділяти орфограму та обґрунтовувати вибір написання Очікувані результати: учні знаходять і виправляють помилки в правописі прикметників; правильно пишуть прикметники з вивченими орфограмами; пояснюють їх, користуючись правилом. Обладнання: підручник, ...

читати все »

Написання “не” з прикметниками (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Написання “не” з прикметниками Мета: дати основні відомості про правопис не з прикметниками; формувати вміння знаходити орфограму та обґрунтовувати вибір написання; розвивати логічне мислення школярів Очікувані результати: учні правильно пишуть прикметники з вивченими орфограмами й пояснюють їх, користуючись правилом; знаходять і виправляють помилки в правописі прикметників. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: вивчення нового ...

читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі Мета: поглибити знання учнів про особливості побудови усного повідомлення на лінгвістичну тему; ознайомити школярів із підвидами наукового стилю, удосконалювати вміння аналізувати мовні явища, узагальнювати, робити висновки Очікувані результати: учні складають усні й письмові твори; обирають відповідний до ситуації спілкування та задуму стиль ...

читати все »

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств(о), -цьк-, -цтв(о), -зьк-, -зтв(о) (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників  за допомогою суфіксів –ськ-, –ств(о), –цьк-, –цтв(о), –зьк-, –зтв(о) Мета: ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні відносних прикметників; формувати вміння правильно вимовляти, записувати слова із цими суфіксами; розвивати навички зіставляти, порівнювати; удосконалювати культуру усного мовлення, підвищувати рівень культури писемного мовлення школярів Очікувані результати: учні визначають ...

читати все »

Написання прикметників із суфіксами (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Написання прикметників із суфіксами Мета: повторити основні способи творення прикметників, дати учням відомості про правопис прикметникових суфіксів, розвивати вміння зіставляти, порівнювати; удосконалювати культуру мовлення школярів Очікувані результати: учні правильно пишуть прикметники з вивченими орфограмами й пояснюють їх, користуючись правилом; знаходять і виправляють помилки в правописі прикметників. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал Тип уроку: вивчення нового ...

читати все »

Контрольна робота № 6. Тестування (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Контрольна робота № 6. Тестування Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь; виявити недоліки; здійснити перевірку здатності учнів сприймати текст наукового стилю; розвивати пам’ять Очікувані результати: учні знають морфологічні ознаки прикметника, його синтаксичну роль; знаходять прикметники в реченні; правильно утворюють форми вищого та найвищого ступенів порівняння якісних прикметників. Обладнання: тестові завдання у ...

читати все »