Конспекти уроків всесвітньої історії 7 клас

Тема: Візантійська імперія (7 клас. Всесвітня історія. Нова програма)

7 клас. Всесвітня історія - Шкільне життя

Тема: Візантійська імперія Усі уроки всесвітньої історії  на сайті «Шкільне життя» Мета:  познайомити учнів з історією Візантії, внутрішньою та зовнішньою політикою Юстиніана, визначати рівень розвитку культури та вплив Візантії на історію слов’янських народів, у тому числі Київської русі. Тип уроку: комбінований. Поняття та терміни: василевс Обладнання: Всесвітня історія – підручник ...

читати все »

Тема: Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого (7 клас. Всесвітня історія. Нова програма)

7 клас. Всесвітня історія - Шкільне життя

Тема: Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого Усі уроки всесвітньої історії  на сайті «Шкільне життя» Мета:  Називати час існування Франкської держави Меровінгів та імперії Карла Великого, дату Верденського договору; характеризувати правителів: Хлодвіга, Карла Мартелла, Карла Великого; показувати на карті напрями завойовницьких походів Карла Великого та території «варварських» королівств, розділу Франкської ...

читати все »

Тема: Становлення середньовічної Європи (7 клас. Всесвітня історія. Нова програма)

7 клас. Всесвітня історія - Шкільне життя

Тема: Становлення середньовічної Європи Усі уроки всесвітньої історії  на сайті «Шкільне життя» Мета: називати час Великого переселення народів, характерні ознаки взаємодії людини і природи у середньовіччі; наводити приклади взаємодії людини і природи у середні віки, рухів народонаселення. Тип уроку: комбінований. Поняття та терміни: «Велике переселення народів», варвари, «германці», «вандали», «вестготи», ...

читати все »

Тема: Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу (повторення). Що і як вивчається в курсі історії Середніх віків (7 клас. Всесвітня історія. Нова програма)

7 клас. Всесвітня історія - Шкільне життя

Мета: ознайомити учнів із завданнями і структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та інтернет – ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного семестрового й річного оцінювання; визначити хронологічні межі й періодизацію історії середніх віків; охарактеризувати спадщину середньовіччя. Тип уроку: комбінований. Поняття та терміни: «Середні віки», «раннє Середньовіччя», ...

читати все »

Тема: Узагальнення з теми «Слов’яни та їхні сусіди. Індія. Китай» (7 клас. Всесвітня історія)

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків; рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; Обладнання: картки з тестовим ...

читати все »

Тема: Китай (7 клас. Всесвітня історія)

Мета: з’ясувати характерні ознаки державного управління, соціальної структури суспільства Китайської держави, ознайомитися з досягненнями китайської культури; розвивати навички роботи з історичною картою, висловлювати судження щодо позитивних і негативних наслідків завоювань, взаємовпливу культур. Обладнання: Ліхтей І. М. Історія середніх віків: підручник для 7-го кл.— К.: «Грамота», 2007; атлас, наочність. Тип уроку: ...

читати все »

Тема: Індія (7 клас. Всесвітня історія)

Мета: дати уявлення про процес формування делійського султанату, визначити характерні ознаки державного управління, соціальну структуру суспільства, рівень розвитку культури та її вплив на світову культуру; з’ясувати позитивні та негативні наслідки завоювань. Обладнання: Ліхтей І. М. Історія середніх віків: підручник для 7-го кл.— К.: «Грамота», 2007; атлас, наочність. Тип уроку: вивчення ...

читати все »