Конспекти уроків музичного мистецтва 5 клас

Весняний пейзаж у творах мистецтва (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Весняний пейзаж у творах мистецтва. Мета. Визначити особливості відображення весняного пейзажу в різних видах мистецтва. Познайоми­ти учнів з творчістю І. Стравінського. Розвива­ти чуттєво-емоційне сприймання навколишньо­го світу крізь призму музичного та візуального мистецтва. Виховувати естетичні почуття, любов . до природи, інтерес до творчості І. Стравінського, О. Шовкуненка, О. Жилінського. Музичний ...

читати все »

Кобзарева пісня, слово (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Кобзарева пісня, слово. Мета. Визначити особливості впливу творчості Т. Шев­ченка на різні види українського мистецтва. Роз­вивати навички кантиленного співу та осмисле­ного виконання музики. Виховувати інтерес та любов до творчості Тараса Шевченка. Музичний та візуальний матеріал: українська народна пісня «Думи мої, думи мої»  (слухання та розучування); О. Жилінський. «Пісенька Джури» ...

читати все »

Тема українського козацтва в мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Тема українського козацтва в мистецтві. Мета. Визначити особливості вираження козацької те­матики в мистецьких творах. Поглибити знання про творчість М. Лисенка. Розвивати вміння виявляти спільне та відмінне в образах мисте­цтва. Виховувати інтерес до героїчних сторінок українського козацтва, почуття мужності, ге­роїзму. Музичний та візуальний матеріал: О. Жилінський. «Пісенька Джури» (виконання); М. ...

читати все »

Героїчні образи музики, скульптури (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Героїчні образи музики, скульптури. Мета. Виявити спільні та відмінні риси «героїчної» му­зики слов’янського (російського) та західноєв­ропейського (німецького) композиторів — «Бо­гатирської» симфонії О. Бородіна та «Героїчної» симфонії Л. Бетховена. Виявити особливості ві­дображення героїчного в скульптурі Й. Пінзеля. Розвивати відчуття «внутрішнього слуху» та «внутрішнього бачення», виконавські навички. Виховувати інтерес до класичної ...

читати все »

Богатирські образи у мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Богатирські образи у мистецтві. Мета. Визначити особливості розкриття богатирських героїчних образів у різних видах мистецтва. З’ясувати характерні риси музичного (симфоніч­ного) розвитку в Симфонії № 2 О. Бородіна. Розви­вати музичне сприймання, уміння спостерігати за розвитком інтонацій. Виховувати інтерес, повагу до героїчного минулого слов’янських народів, по­чуття мужності, героїзму. Музичний та візуальний ...

читати все »

Відлуння історії в мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Відлуння історії в мистецтві. Мета. Визначити особливості розкриття героїчних об­разів, історії нашого народу в різних видах мис­тецтва. Розвивати образно-асоціативне мислення, творчі, виконавські навички. Виховувати патрі­отичні почуття та інтерес до історії українського народу. Музичний та візуальний матеріал: І. Карабиць. Перша симфонія «П’ять пісень про Україну» (II ч. «Дума») — слухання; ...

читати все »

Марини живописні та музичні (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Марини живописні та музичні. Мета. Визначити особливості відображення в мисте­цьких творах морських пейзажів (марин). Розви­вати уяву, творчі здібності, образно-асоціативне мислення учнів. Виховувати інтерес та естетич­не ставлення до природи (моря), творчості мари­ністів. Музичний та візуальний матеріал:  М. Римський-Корсаков. Вступ «Окиян — море синєє» до опери «Садко» (слухання); 3. Майстрова. «Я ...

читати все »