Конспекти уроків геометрії 9 клас

Тема уроку. Розв’язування вправ. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: формування вмінь застосовувати вивчені означення та властивості до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: застосовують вивчені означення та властивості до розв’язування задач.

читати все »

Тема уроку. Віднімання векторів. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: формування вмінь віднімати вектори, вивчення властивостей різниці векторів; формування вмінь застосовувати вивчені означення та властивості до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Декартові координати та вектори на площині»[13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: описують віднімання векторів; відкладають вектор, що дорівнює різниці векторів; формулюють властивості різниці ...

читати все »

Тема уроку. Додавання векторів. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: формування вміння додавати вектори, вивчення властивостей суми векторів; формування вмінь застосовувати вивчені властивості й означення до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: описують додавання векторів; відкладають вектор, що дорівнює сумі векторів; формулюють властивості ...

читати все »

Тема уроку. Координати вектора. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: формування поняття координат вектора та вміння застосовувати вивчені означення і властивості до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: описують координати вектора; застосовують вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

читати все »

Тема уроку. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: формування понять вектора, модуля вектора, напряму вектора; рівності векторів; формування вмінь застосовувати вивчені означення і властивості до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: описують вектор, модуль і напрям вектора, рівність векторів; відкладають вектор, ...

читати все »

Тема уроку. Контрольна робота № 4. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Геометричні перетворення». Тип уроку: контроль навчальних досягнень учнів. Вимоги до рівня підготовки учнів: застосовують означення і властивості фігур при розв’язуванні задач.

читати все »

Тема уроку. Розв’язування вправ. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок учнів з теми «Геометричні перетворення». Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиці «Перетворення фігур. Рухи» і «Перетворення подібності» [13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: формулюють властивості переміщення і перетворення подібності; застосовують вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

читати все »