Конспекти уроків основи здоров'я 9 класУсі уроки основ здоров'яФайли

Безпека як потреба людини. Види й рівні загроз. Заходи безпеки (9 клас. Основи здоров’я)

Безпека як потреба людини. Види й рівні загроз. Заходи безпеки

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про безпеку як потребу людини, види й рівні загроз і заходи безпеки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної – 2018

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Актуалізація опорних знань щодо безпеки як потреби людини, видів і рівнів загроз та заходів безпеки Обговорення ситуації, запропонованої на с. 143 підручника
Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів Робота з інформацією на с. 143-145 підручника (текстом та схемою)
Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку Обговорення запитань на с. 143-144 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати Виконання завдань до малюнків на с. 143-144 підручника
Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, обговорення здобутих знань і формулювання (с. 143-145 підручника)
Узагальнення знань щодо безпеки як потреби людини, видів і рівнів загроз та заходів безпеки Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 146 підручника
Формування вміння формулювати висновки Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 145 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 143 підручника. Після обговорення з’ясовується, що учні не так багато знають про безпеку як потребу людини, види й рівні загроз, заходи безпеки. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

  • Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 143-145 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про безпеку як потребу людини, види й рівні загроз, заходи безпеки.

Робота зі схемою

Схема на с. 144 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо рівнів загроз.

Додатковий матеріал для формування в учнів інформаційно-цифрової компетентності подано в електронному додатку.

  • Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 143-144 підручника, наприклад послухати, що учні запропонують для формування у своїх ровесників розуміння того, що безпека є абсолютною цінністю, яка має універсальний характер.

  • Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусїї можна взяти, наприклад, запитання зі с. 146:

— Чому стан особистої безпеки послаблюється, якщо людина не оцінює й не передбачає наслідків своїх дій?

Під час дискусії слід відстежувати правильне застосовування наукових понять учнями.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 145 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев’ятикласникам обґрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо безпеки як потреби людини, видів і рівнів загроз та заходів безпеки.

Знаннєвий компонент

Учні називають рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національному й глобальному рівнях;

пояснюють роль безпеки в ієрархи’ потреб.

Діяльнісний компонент

Учні вміють оцінювати ризики для життя і здоров’я людини на індивідуальному й суспільному рівнях.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 28, виконати завдання 1-2 в робочому зошиті на с. 54-55.

Завантажити: Безпека як потреба людини. Види й рівні загроз. Заходи безпеки (9 клас. Основи здоров’я) (Розмір: 22.3 KB, Завантажень: 440)