Конспекти уроків хімії 7 класУсі уроки хіміїФайли

Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали (7 клас. Хімія)

Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали.

Мета: формувати науковий світогляд учня на основі засвоєння системи знань про багатоманітність речовин, їх початкову класифікацію, формувати поняття «прості і складні речовини», «неорганічні і органічні речовини», вчити розрізняти прості і складні речовини, метали й неметали; розвивати загальнонавчальні вміння й навички учнів (спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки), вміння застосовувати знання в конкретній ситуації, описувати фізичні властивості речовин і порівнювати їх; формувати життєві компетентності—бажання вчитися, співпрацювати, відстоювати свою точку зору, використовувати джерела інформації для власного розвитку.

Тип уроку: комбінований.

Методи та прийоми: пояснювально-ілюстративні: розповідь, демонстрація, бесіда, використання мультимедійної презентації; практичні: виконання лабораторної роботи, робота в парах, інтерактивні, дослідницькі.

Обладнання: проектор, мультимедійна дошка, презентація до уроку, аплікації молекул простих і складних речовин на магнітній дошці, речовини (у склянках з написами назви і формули речовини ): метали (залізо, мідь, цинк, алюміній, свинець), неметали (графіт, сірка), складні речовини (NaCl, CaCO3, CH3COOH, CuO, Na2CO3, HCl (5%), H2SO4 (5%), C2H5OH, C12H22O11, C6H12O6, CuSO4·5H2O)

Очікувані результати:

Учень:

  • розрізняє за складом органічні і неорганічні речовини, прості і складні речовини, метали і неметали;
  • наводить приклади металічних і неметалічних елементів, простих і складних речовин;
  • використовує періодичну систему як довідкову для визначення місцеположення металічних і неметалічних елементів ;
  • розрізняє назви простих речовин і хімічних елементів;
  • запам’ятовує назви деяких простих і складних речовин;
  • висловлює судження про багатоманітність речовин;
  • дотримується культури праці щодо виконання лабораторної роботи та правил поведінки у хімічному кабінеті.
Завантажити: Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали (7 клас. Хімія) (Розмір: 16.1 KB, Завантажень: 373)
Back to top button