Вища освітаГоловне

Аналіз затверджених Умов прийому до ВНЗ у 2013 році

Аналіз затверджених Умов прийому до ВНЗ у 2013 році
Аналіз затверджених Умов прийому до ВНЗ у 2013 році

15 листопада цього року Міністерство освіти і науки молоді та спорту України оприлюднило Аналіз Умов прийому 2013-го та попередніх років дає підстави зробити висновок про відсутність будь-яких суттєвих змін як у підході до конкурсного відбору, так і у самій процедурі його проведення. Терміни подачі документів для участі в конкурсі не змінилися (початок 1 липня замість 2-го, а закінчення – традиційно 31 липня), ще на рік продовжено дію сертифікатів УЦОЯО попередніх років (тепер з 2008 по 2013 рр.), прохідний бал з профільних (140) та непрофільних (124) предметів залишився на тому ж рівні, можливість подачі документів до п’яти ВНЗ на три напрямки підготовки ніхто зменшити не наважився, три хвилі рекомендованих до зарахування (1, 5 та 8 серпня) також не зазнали змін. Окрім цього, незмінними залишились положення про нарахування по 30, 40, 50 додаткових балів за визначні успіхи у вивченні профільних предметів, до 20 балів – за успішне закінчення підготовчих курсів, а пільговикам залишається право на позаконкурсний вступ та фактично гарантованих 25% місць державного замовлення. Із прийняттям закону «Про засади державної мовної політики», в Умовах прийому з’явився пункт, яким передбачена можливість оприлюднення Правил прийому до вищого навчального закладу мовами меншин у випадку прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов. Однак, така норма впливу на зміст вступної кампанії теж не матиме.

Із позитивних нововведень, які Міністерство прийняло з озвучених експертами пропозицій – розширено перелік місць для оприлюднення рішень приймальної комісії про надання рекомендацій до зарахування. Тепер приймальна комісія кожного ВНЗ, поряд з оприлюдненням на стенді, зобов’язана розміщувати рішення про рекомендацію до зарахування вступників на веб-сайті. Тож ті абітурієнти, які мають доступ до мережі Інтернет, зможуть у зручний для себе спосіб ознайомитися з інформацією про рекомендованих до зарахування у першій-третій хвилях. Нагадаємо, умови прийому 2012 р. зобов’язували ВНЗ оприлюднювати списки осіб, рекомендованих до зарахування у 1-3 хвилях, лише на стендах приймальних комісій, що спричиняло великі незручності для тих абітурієнтів, які подавали документи для конкурсного відбору у різних містах України. Фактично, такі особи могли прослідкувати свою рейтингову позицію лише постійно курсуючи країною. Сподіваємося, що ВНЗ будуть готові – передусім технічно – прийняти на своїх веб-порталах усіх абітурієнтів, які подали документи для участі в конкурсному відборі до конкретного вузу. Разом з тим, відсутність визначених санкцій за невиконання такої норми може призвести до неналежної її реалізації, адже, на жаль, правовий нігілізм у відносинах вищих навчальних закладів та Міністерством з кожним роком лише посилюється.

З незрозумілих причин Міністерство не прийняло позитивну норму, яка існувала в проекті Умов прийому (який ми аналізували раніше) та врегульовувала процедуру зарахування абітурієнтів на навчання за кошти фізичних осіб. Усім відомі маніпуляції довкола вступу на контрактну форму навчання, коли працівники приймальних комісій ВНЗ пропонують абітурієнтам підписати договір та здійснити оплату за навчання ще до оприлюднення рішення про надання рекомендацій до зарахування. Під час цьогорічної вступної кампанії траплялися випадки, коли вступники укладали договір про навчання та вносили оплату, а пізніше дізнавалися, що були рекомендовані до зарахування на навчання за бюджетні кошти. У пропонованому раніше проекті Умов передбачалося, що з боку замовника договір про навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб укладається після надання рекомендації для зарахування на навчання. Оплата ж за навчання мала здійснюватися після оприлюднення наказу про зарахування згідно з договором, укладеним сторонами. Однак, невигідна для більшості навчальних закладів норма не була затверджена в Умовах на 2013 р., а тому прогнозуємо «полювання» на контрактників з боку приймальних комісій і наступного року.

Відсутність концептуальних змін, можливо, пояснюється бажанням адаптуватися до нововведень вступної кампанії 2012. Нагадаємо, що цьогорічне скандальне нововведення щодо обов’язкової реєстрації усіх абітурієнтів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі ЄДЕБПО) внесло величезну напругу та резонанс у хід вступної кампанії. Функціонування ЄДЕБПО стало справжнім випробуванням не лише для абітурієнтів, які потерпали у чергах, не могли без проблем подати електронну заяву для участі у конкурсному відборі, не знаходила себе у рейтингових списках, а й для більшості навчальних закладів, які не були готовими до роботи з Базою ні технічно, ні інформаційно. Очевидно тому, Умови прийому на 2013 р. в основному закріплюють існуючі положення, дещо коригуючи не завжди справну їх реалізацію під час кампанії-2012.

Зокрема, затверджені Умови прийому тепер містять визначення терміну «єдина державна електронна база з питань освіти». Фактично – це дублювання визначення системи, яке містилося в Положенні про ЄДЕБПО, затверджене постановою КМУ від 13 липня 2011 №752.

Також внесено зміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів. Так, тепер можливістю електронного вступу зможуть скористатися і ті, хто хоче брати участь у конкурсному відборі для вступу у медичні ВНЗ. У новому документі зникла норма, яка передбачала подачу електронних заяв лише для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Як пам’ятаємо, у 2012 р. абітурієнти медичних ВНЗ повинні були особисто подавати документи, адже відповідно з п. 2.1 Порядку, електронну заяву могли надіслати лиш ті, хто вступає на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Оскільки вступники медичних вузів подають документи для здобуття ОКР «спеціаліст», то вони були позбавлені такої можливості. Натомість абітурієнти, які хочуть скористатися правом на позаконкурсний вступ чи нарахування додаткових балів за визначні успіхи у вивченні профільних предметів повинні і далі самостійно подавати документи для участі у конкурсному відборі.

У Порядку також передбачено новий статус для електронної заяви: «заяву скасовано». Такий статус отримує заява, яку скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту, коли її буде опрацьовано приймальною комісією та надано інший статус («заяву зареєстровано у ВНЗ», «заява потребує уточнень») або анульовано за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу «власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету (фізичних, юридичних осіб)». ВНЗ може присвоїти заяві статус «скасовано» лише у випадку виявлення технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. При цьому необхідно обов’язково зазначити причини такого анулювання. При присвоєнні цього статусу заява вважається неподаною, а факт подачі анульовується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Фактично, новий Порядок легалізував практику, яка була застосована вже у цьому році, однак через свою новизну та недостатню унормованість не знайшла широкого застосування. Тому, окремі абітурієнти скаржилися на те, що одні вузи могли скасувати реєстрацію в ЄДЕБПО так, що подання заяви не вважалося використанням однієї з 15 можливостей подачі документів для участі у конкурсному відборі, а інші жалілися на непоступливість ВНЗ. У будь-якому випадку, юридичне закріплення норми – необхідний крок. Однак, чи буде вона реалізована на практиці – залежить від того, наскільки справно та без збоїв працюватиме ЄДЕБПО у майбутньому. Адже нам відомі випадки, коли електронна заява, яка протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж «заяву подано до ВНЗ», не анульовувалася автоматично, як це було визначено у Порядку, а могла бути прийнятою навчальним закладом навіть за два тижні після цього. Причому, абітурієнтові за цей час вдавалося подати електронну заяву вже до 5-6 інших ВНЗ, що в кінцевому випадку приводило до того, що вступник не міг бути зарахований на навчання до того вузу, який найпізніше опрацьовував його електронну заяву.наказ, яким було затверджено нові Умови прийому до вищих навчальних закладів. Попри те, що кожен ВНЗ ще має розробити власні правила прийому та затвердити їх у профільному міністерстві, загалом логіку та хід вступної кампанії 2013 вже визначено.

У 2013 р. в обов’язковому порядку вноситься до ЄДЕБПО конкурсний бал осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр». Фактично, внесення конкурсних балів до Бази має відбуватися ще на етапі конкурсного відбору, а не після видання наказу про зарахування. На те, що ця норма буде безперешкодно реалізована та що відповідні конкурсні дані відображатимуться в ІС «Конкурс» можна лише сподіватися. Подібні новації не до вподоби ВНЗ, які не хочуть позбуватися впливу та можливих вигод принаймні на етапі відбору до магістратури. За нашими спостереженнями зловживання під час вступу тепер змістилися з рівня бакалаврату на рівень магістратури. Адже реалізація норми Болонського процесу про можливість здобуття ОКР «магістра» у іншому навчальному закладі, привело до конкуренції, коли за право здобуття відповідного ступеня треба проходити конкурсний відбір. Багато студентів-бакалаврів виявилися не готовими до цього, тому шукають різні шляхи, щоб залишитися у вузі й надалі. Цьогорічній вступній кампанії були відомі кілька скандалів саме на етапі відбору до магістратури, які, на жаль, залишилися поза увагою контролюючих органів як профільного Міністерств, так і прокуратури. Тому, якщо норма про внесення конкурсних балів до ЄДЕБПО і буде реалізована навчальними закладами, то суті справи вона навряд чи змінить.

Таким чином, Умови прийому-2013 законсервували вирішення більшості проблем, з яким зітнулися абітурієнти у 2012 році. Продовження дії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання починаючи з 2008 р. сприяє нерівному доступу до вищої освіти та в деякій мірі нівелює суть такого оцінювання та його використання при вступі. Залишення без змін норми про можливість подання 15 заяв на участь у конкурсному відборі до 5 ВНЗ на 3 напрямки підготовки не тільки не сприяє професіоналізації вступників, які подають документи на медичний, юридичний, філологічний та фізико-математичний напрямки підготовки, аби лиш кудись вступити, а й спричинює до того, що другий та третій списки рекомендованих до зарахування в різних ВНЗ містять одних і тих самих вступників, в результаті чого вузи зараховують на навчання тих, які подали оригінали документів, хоч до них черга так і не дійшла.

Пропозиції до Умов прийому на 2013 рік, які надсилали профільному міністерству громадські організації та вищі навчальні заклади, містили більш концептуальні проблеми. Серед них: врегулювання процедури вступу на магістратуру, оприлюднення квот держзамовлення, зменшення ваги шкільного атестата, недоцільність нарахування додаткових балів за проходження курсів довузівської підготовки, відсутність єдиних стандартів під час проходження творчих конкурсів та вступних випробувань, маніпуляції навколо зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вдосконалення роботи ЄДЕБПО. На жаль, більшість з цих проблем так і залишилися поза увагою МОНМСУ й не знайшли своє відображення в Умовах прийому на наступний рік. Зважаючи на це, можна прогнозувати, що вступна кампанія-2013 в якісному вимірі мало чим відрізнятиметься від минулорічної.

Аналіз підготовлено експертами Громадянської мережі ОПОРА

Back to top button