Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура (10 клас. Хімія)

Тема. Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Мета:

  • формувати в учнів знання про гомологічні ряди на прикладі алканівта алкінів; ознайомити учнів із природою кратного зв’язку, систематичною номенклатурою; новими видами ізомерії
  • розвивати уміння і навички складати структурні формули й називати алкени та алкіни;
  • виховувати творчу, допитливу особистість.

Обладнання та реактиви: підручник, картки-завдання, моделі молекул, таблиці «Будова алкенів і алкінів», «Типи гібридизації», фрагмент медіафільму «sp2, sp -гібридизація електронів у атомі Карбону».

Базові поняття та терміни: вуглеводні, алкени, алкіни, загальна формула,                                                            ізомерія просторова,  міжкласова та положення кратного зв’язку, гомологічний ряд.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, брати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.                                                                                                                          

Здоров’я і безпека.

Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання алканів, етену, етину, бензену, їх застосування.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

Завантажити: Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура (10 клас. Хімія) (Розмір: 183.9 KB, Завантажень: 548)
Back to top button