Конспекти уроків української літератури 5 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Засоби змалювання взаємин людини й тварини в оповіданні Марії Морозенко «Вірність Хатіко» (5 клас. Українська література)

Автор: Щепковська Лариса Миколаївна

Навчальний заклад: Рівненський навчально-реабілітаційний центр “Особлива дитина”

Тема. Засоби змалювання взаємин людини й тварини в оповіданні Марії Морозенко «Вірність Хатіко». Послідовність подій у творі. Ідея гуманістичних цінностей.

Мета. Формувати вміння характеризувати емоційний стан персонажів твору, їхню поведінку та вчинки; проводити паралелі між образами й ситуаціями, зображеними у творі, і власним життєвим досвідом для формування базових морально-етичних норм,формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу твору щодо  возвеличення людського гуманізму;

розвивати вміння наводитикілька аргументів і прикладів на підтвердження власної позиції, використовуючи цитати з тексту  для увиразнення власних поглядів щодо важливості  утвердження гуманістичних цінностей;  

корегувати вміння робити аналіз своєї діяльності на уроці;

виховувати любов до живої природи, чуйність, милосердя, доброту, співчуття.

Обладнання: ноутбук, ламінатор, картки, фото собак.

Тип уроку: комбінований урок: урок засвоєння знань, навичок і умінь, творче застосування їх на практиці.

Методи: дослідницька робота, критичне читання, робота в парах.

Прийоми: кроссенс, ребуси, хмари слів, кола Вена; вправи: «Долонька», «Чи уважний ти читач?»,  «Незакінчене речення».

Теорія літератури: оповідання про тварин (анімалістичне).

Мистецький контент: кіномистецтво – «Хатіко: Найвірніший друг» (режисер – Лассе Галльстрем).

Міжпредметні зв’язки:зарубіжна література – анімалістичні твори, цитати зарубіжних письменників; географія – географічне положення Рівненщини, Японії, м. Токіо; історія – дослідження фактів про Хатіко; пізнаємо природу – життя тварин; технології – ламінування.

Очікувані результати:

Учень/учениця

відповідає на запитання за змістом почутого повідомлення;

стисло переказує зміст  твору про природу;

унаочнює та візуалізує почуте повідомлення (самостійно або з допомогою вчителя), використовуючи різні засоби (схеми, таблиці тощо) для відтворення змісту, структурування навчальної інформації;

розрізняє пейзажні та анімалістичні твори;

виявляє взаємозв’язок змісту творів про природу із власними потребами для особистісного розвитку;

наводить кілька аргументів і прикладів на підтвердження власної позиції, використовуючи доречні цитати з тексту  для увиразнення власних поглядів щодо важливості збереження природи, утвердження гуманістичних цінностей;

формулює висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу твору щодо  возвеличення людського гуманізму;

характеризує емоційний стан персонажів твору, їхню поведінку та вчинки, виявляючи толерантність;

проводить паралелі між образами й ситуаціями, зображеними у творі, і власним життєвим досвідом для формування базових морально-етичних норм.