Конспекти уроків української мови 8 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Відокремлені другорядні члени речення (означення). Розділові знаки при відокремлених означеннях (8 клас. Українська мова) + Презентація

Автор: Долженко Надія Олегівна

Навчальний заклад: Завадівська гімназія з початковою школою

Тема. Відокремлені другорядні члени речення (означення). Розділові знаки при відокремлених означеннях.

Мета: формувати предметні компетентності : поглибити знання учнів про відокремлені члени речення, ознайомити  з основними способами морфологічного вираження відокремлених означень, їх місцем у реченні відповідно до означуваного слова; формувати вміння знаходити у тексті відокремлені й невідокремлені означення, аналізувати їх, розставляти розділові знаки при них, правильно будувати речення з дієприкметниковим зворотом; розвивати творчі вміння трансформувати речення з невідокремленими означеннями на речення з відокремленими означеннями, стійку увагу, логічне мислення; правильно інтонувати речення з відокремленими означеннями; виховувати любов і шану до рідної природи.

Формувати ключові компетентності: спілкування державною мовою ( усно письмово тлумачити поняття; правильно вимовляти і писати слова; конструювати речення, правильно добирати мовно – виражальні засоби); інформаційно – цифрову компетентність ( здійснювати аналіз мовних явищ); уміння вчитися упродовж життя ( постійно поповнювати свій словниковий запас; користуватися різними джерелами довідкової інформації (словниками).

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: мультимедійна презентація, підручник, («Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М., Борисюк Т.В., Почтаренко О.М.), картки.