Методика викладання математикиУсі уроки з математикиФайли

Використання інтерактивних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

Автор: Пилипенко Вікторія Юріївна

Навчальний заклад: Слов’янська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 Слов’янської міської ради Донецької області

Використання інтерактивних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

 Сучасний школяр досить невиразно уявляє межі своєї інформативності, а межі пізнання наук зовсім йому не відомі. Звідкіля ж тоді взятися допитливості, без якої будь-яке навчання – лише виховання виконавців. Головне надбання школи – це не сума вкладених у голову відповідей на стандартний перелік питань. Виправданим і привабливим видом жадібності можна назвати жагу пізнання і саморозвитку. Щоб знання перетворювалися на інструментарій, учень має з ними працювати. Що означає працювати зі знаннями? Це означає їх застосовувати, шукати умови на межі придатності, перетворювати, розширювати і доповнювати, знаходячи нові зв’язки та співвідношення, розглядати в різних моделях і контекстах.

Основним підходом до організації систем навчання у сучасній школі залишається класно-урочна система, за якої провідною формою організації навчальної роботи є урок. Можна виділити три основні моделі навчання: пасивну, активну та інтерактивну. Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учасників. Його організація передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє глибокому розумінню навчального матеріалу, формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, розвиває мислення і мовлення, активізує пізнавальну активність школярів.

Залежно від мети та форми організації навчальної діяльності учнів, інтерактивні технології можна розділити на три групи.

  1. Технології кооперативного навчання

Парна і групова робота організується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок.

Робота в малих групах передбачає роботу в парах, ґрунтуючись на тому, що учень швидко та якісно засвоює знання тоді, коли відразу використовує на практиці або переповідає іншому.

Пропоную наступні завдання для роботи на уроках в малих групах.

5 клас. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Знайко сконструював машину, яка за 8 годин може викопати траншею, довжина якої дорівнює 150 м, глибина 80 см, а ширина 60 см. Скільки кубічних метрів землі викопує ця машина за 1 год? Роботу скількох коротунів замінює машина, якщо за 8 год один коротун може викопати 240 дм3 землі?

9 клас. Прогресії навколо нас. Про кількість місць у секторі. Уявіть собі, що ми знаходимося в спорткомплексі ”Динамо”, або в одному із секторів стадіону, або в одному із секторів цирку, побудованих у вигляді амфітеатру. Кількість місць у кожному наступному ряді на 2 більше, ніж у попередньому. В секторі 10 рядів. Скільки місць у секторі?

11 клас. Теорія ймовірностей. З колоди у 32 карти навмання одна за одною виймаються дві карти. Знайти ймовірність того, що витягли: два валета; дві карти пікової масті; валет та дама.

  1. Технологія колективно-групового навчання

До цієї групи входять інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну роботу всього класу.

Мозковий штурм. Це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень шляхом вільного висловлювання думок усіх учасників, допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.

7 клас. Ознаки рівності трикутників.

  1. Кажуть, що вся геометрія з часів “Начал” Евкліда базується на “трьох китах”. Що мають на увазі? (Три ознаки рівності трикутників)
  2. Сформулюйте ці ознаки.

9 клас. Правильні многокутники. Чому бджоли будують комірки у стільниках у формі правильних шестикутників, а не у формі інших многокутників?

Учні висувають різні ідеї цього питання, знаходячи периметр правильного шестикутника, чотирикутника, трикутника і доходять до висновку, що хоч їх площі рівні, але периметр шестикутника найменший. Отже, не знаючи математики, бджоли правильно визначили, що лише правильний шестикутник має найменший периметр серед фігур, рівних за площею. Будуючи правильні шестикутники, бджоли найбільш економно використовують віск для виготовлення комірок.

Домашні групи. Кожна група отримує завдання, працює над ним.

6 клас. Координатна площина. Намалювати точки так, щоб послідовно сполучивши їх відрізками, одержати певний малюнок (тварина, предмети побуту, рослина, візерунок). Окремо виписати координати точок.

  1. Технології ситуативного моделювання

Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу за допомогою включення учня у гру. Рольова гра стимулює прояв самостійності учнів, їх творчості можливості, гра імітує реальність шляхом “проживання ситуації у ролі”, яка учневі дісталась.

Метод реклами. Він зацікавлює учнів своєю новизною, сучасністю. Адже вони бачать, яке велике значення в житті має реклама. Користуючись цим прийомом, часто даю учням завдання підготувати рекламу про якесь математичне поняття, застосування якоїсь теми. А на уроці “йде трансляція” реклами.

Наприклад, в 11 класі під час повторення теми “Рівняння”, “Інтеграл” учням було дано завдання скласти рекламу рівняння.

Реклама 1. Вам треба дізнатися, яку швидкість повинен мати корабель, щоб до початку шторму вчасно прийти в порт? Ви хоче розрахувати, за скільки днів сім гномів збудують терем для Білосніжки? Вони допомогли фізикам відкрити елементарні частинки та античастинки. Використавши їх, Максвелл теоретично довів існування електромагнітних хвиль. Вони – це рівняння. Якщо ви бажаєте пов’язати своє життя з наукою, вивчайте рівняння.

Реклама 2. За його допомогою можна знайти шлях, пройдений матеріальною точкою; обчислити об’єм тіла обертання, площу фігури; знайти кількість електрики, змінну роботу. Все це може зробити його Величність Інтеграл! Тож глибше знайомтесь з темою “Застосування інтеграла”.

Метод презентації. Його можна використовувати на уроці будь-якого типу. Часто доцільно застосовувати під час повторення вивченого матеріалу. Учні вже багато знають про питання, що розглядається, тому можуть цілісно, зв’язано і цікаво розповісти про нього.

Наведу зразки презентацій, запропонованих учнями.

6 клас. Презентація пропорції. Я не просто пропорція. На думку Луки Пачолі, навіть божественна пропорція. Грекам я замінила теорію дійсного числа і таким чином допомогла створити найкращий шедевр – геометрію. Я – душа гармонії. У мені слава архітектора, міцність споруд, чудеса мистецтва. А німецький поет і філософ Адольф Цейзинг запевняє, що я просто паную в природі.

8 клас. Презентація квадрата. Я – квадрат. Маю найбільше властивостей серед чотирикутників. За чудові мої властивості вчені назвали мене правильним і використовують при вимірюванні площ. А ще мою фігуру увіковічив український художник Казимир Малевич в картині “Чорний квадрат”. У спорті гру в квадраті називають бейсбол. Мистецтво складати фігури з квадратного листка паперу японці назвали орігамі.

Презентувати учні можуть і творчі роботи: кросворди, ребуси, задачі за готовими малюнками.

Інтерактивні технології навчання стимулюють пізнавальну діяльність і самостійність учнів. Ця модель бачить спілкування в системі учень-вчитель, наявність творчих (часто домашніх) завдань як обов’язкових. Інтерактивна модель своєю метою ставить організацію комфортних умов навчання, при яких всі учні активно взаємодіють між собою. Інтерактивна творчість вчителя й учня безмежна. Важливо тільки вміло направити її для досягнення поставлених навчальних цілей.

Завантажити: Використання інтерактивних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики + Сертифікат (Розмір: 331.3 KB, Завантажень: 178)
Back to top button