Усі уроки німецької мовиФайли

Харчування.  Що ми їмо кожного дня? Das Essen. Was isst du jeden Tag? (7 клас. Німецька мова)

Автор: Мошківська Людмила Михайлівна

Навчальний заклад: Невгодівська філія Овруцького ліцею імені Андрія Малишка

Тема уроку:  Харчування.  Що ми їмо кожного дня? Das Essen. Was isst du jeden Tag?

 Цілі: Формування предметних компетентностей:

 • Предметна компетентність:
 • Формувати лексичні навички учнів.
 • Удосконалювати навички монологічного мовлення .
 •  Формувати навички аудіювання, письма і говоріння .
 • Розвивати увагу учнів при аудіюванні і письмі та          мовленнєву  діяльність учнів на уроці.
 • Інформаційно-цифрова компетентність :
 • -використовувати сучасні цифрові технології (мультимедійна презентація, завдання на платформі LearningApps, відеофайли)
 • застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та підготовки інформації відповідно до поставлених завдань.

Формування ключових   компетентностей  :

 • Спілкування іноземною мовою
 • прищеплювати інтерес до вивчення іноземних мов за допомогою бесіди
 • Уміння вчитися впродовж всього життя :
 • самоорганізація до навчальної діяльності у взаємодії,оцінювання результатів власної діяльності .
 • організовувати навчальну діяльність як самостійно ,так і в групі
 • поповнювати власний лексичний запас
 • Загальнокультурна компетентність
 • виховувати культуру спілкування, прийняту в сучасному світі.
 • Ініціативність та підприємливість
 • ініціювати усну, писемну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми;
 • Соціальна та громадянська компетентність
 • уміння аргументовано і грамотно висловлювати власну думку
 • співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою
 • ефективно діяти разом у групах
 • Самостійна компетентність :
 • самооцінювання отриманих результатів

Розвиток наскрізних вмінь: критичного мислення, креативності, уважності

Очікувані результати після закінчення уроку:  Учні поповнили  лексичний запас на тему: «Їжа», удосконалили навички монологічного мовлення, удосконалили навички письма та аудіювання.

Обладнання: підручник С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва «Німецька мова. 7 клас.»,    ілюстрації зі словами до теми, ілюстративний матеріал, ноутбуки, мультимедійна дошка, презентація,   роздатковий матеріал.

Тип уроку:  формування компетентностей

Методи, форми, прийоми: робота в групах, інсценування (рольова гра), опорні слова, диктант, вправа «Мікрофон», лексичний метод

Міжпредметні та внутріпредметні зв’язки: лексикологія, фонетика,   основи здоров’я , українська мова,  інформатика

Лексичний матеріал: die Beilage, die Konfitüre, die Füllung

Back to top button