Методика викладання математикиУсі уроки з математикиФайли

Використання ментальних карт як інноваційного засобу викладання математики

Автор: Зігунова Надія Григорівна

Навчальний заклад: Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м.Суми, Сумської області

Використання  ментальних карт як інноваційного засобу викладання математики

 Анотація. У даній статті йдеться про використання інноваційної педагогічної технологіїна уроках математики. Зокрема, технології  створення та застосування ментальних карт для забезпечення ефективного засвоєння навчального матеріал.

За Концепцією Нової української школи, наскрізними вміннями й навичками 21 століття єчитання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Умовою формування ключових компетентностей і наскрізних вмінь та навичок є впровадження в освітній процес таких методів і прийомів навчання, які забезпечують розвиток критичного мислення, інтелектуальних здібностей, підвищують дієвість навчання. Проблема полягає в тому, як донести навчальний матеріал, щоб привернути увагу учнів до нього, щоб він не викликав «відторгнення» як «щось набридливе».

Метою статті є обґрунтування та аналіз переваг використання ментальних карти на уроках математики,а саме: з’ясувати вплив візуальних засобів на мислення учнів; визначити поняття  та описати процес створення ментальних карт; розглянути методичний аспект використання ментальних карт на уроках математики.

Виклад основного матеріалу. Відомо,  інформація має великий вплив на людину, особливо коли вона сприймається різними органами чуттів і є джерелом наших уявлень про світ.

Я.А.Коменський зазначав: “Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями. Усе, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для  сприймання зором,  чутне – слухом,  запахи – нюхом, доступне дотикові-  через дотик”[2].

Відомо, що 90% інформації надходить в мозок через візуальні канали. Візуалізація виражає ідею; структурує, допомагає зрозуміти та запам’ятати; ефективно задіює тіло і мозок.

Новою, але надзвичайно ефективною, формою візуалізації навчального матеріалу у педагогічному процесі сьогодні є технологія створення карт знань.

Карти знань (майндмеппінг, ментальні карти, карти роздумів, концепт-карти) – це зручна і ефективна техніка візуалізації мислення і альтернативного запису. У сучасному розумінні – це спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. Практика використання карт знань показує, що MindMaps – це найкращий інструмент на сьогоднішній день для структурування та обробки інформації.

Вони дозволяють прискорити процес вивчення навчального матеріалу, підвищити кількість інформації, що запам’ятовується,  і головне, дають можливість реалізувати основне завдання вчителя на сьогодні  – навчити дитину вчитися.

Концепція карт заснована на теорії Девіда Осубела. Його основна ідея – це представлення нових ідей, теорій і понять через вже наявні ідеї, досвід та поняття.

У 60-ті роки теорію розвинув професор Джозеф Новак. Він розробив правила створення інструменту для опрацювання нових концепцій – концепт-карт.

Подальший розвиток теорія отримала завдяки Тоні Б’юзену. У 1974 році він опублікував книгу «Працюй головою», де описав метод ментальних карт MindMaps. На основі його роботи були розроблені десятки комп’ютерних програм, завдяки яким складання карт поступово стало поширюватися.

Особливість технології майндмеппінгу полягає у використанні радіального запису та побудові схематичних рисунків як альтернативи традиційному лінійному запису. В інтелект-карті головна тема, на якій акцентується увага, розміщується у центрі, у фокусі уваги і розкривається через ключові слова, що розміщуються на різнокольорових гілках, які розходяться від центру. Подібний спосіб запису дозволяє необмежено удосконалювати та доповнювати інтелект-карту, покращувати її якість, ефективність, оригінальність, привабливість за допомогою кольору, малюнків, символів, абревіатур.

Мета створення карт може бути  різна: запам’ятовування складного матеріалу, передача інформації, прояснення для себе якогось питання. Їх можна використовувати у великій кількості різноманітних ситуацій: в професійній діяльності, у навчанні, для індивідуального планування тощо.

Існують певні правила створення інтелект-карт, розроблені Тоні Бьюзеном, які детально описані в його книзі “How to MindMap”[1].

 • Важливо розміщувати слова на гілках, а не в ромбах і паралелепіпедах тощо. Важливо і те, що гілки повинні бути живими, гнучкими, загалом, органічними. Малювання ментальної карти в стилі традиційної схеми повністю заперечує ідеї майндмеппінгу. Це сильно ускладнює рух погляду по гілках і вносить багато зайвих однакових, а отже монотонних, об’єктів.
 • Писати на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне слово містить тисячі можливих асоціацій, тому склеювання слів зменшує свободу мислення. Роздільне написання слів може привести до нових ідей.
 • Довжина лінії повинна дорівнювати довжині слова. Це простіше і економніше.
 • Пишіть друкованими літерами, якомога ясно і чітко.
 • Варіювати розмір літер і товщину ліній залежно від ступеня важливості ключового слова.
 • Обов’язково використовуйте різні кольори для основних гілок. Це допомагає цілісному і структурованому сприйняттю.
 • Часто використовувати малюнки і символи (для центральної теми малюнок обов’язковий). Іноді ментальна карта взагалі може цілком складатися з малюнків.
 • Прагнути такої організації простору, щоб не залишалося порожнього місця, а гілки не розміщувалися дуже щільно. Для невеликої ментальної карти використовуйте аркуш паперу формату А4, для великої теми – А3.
 • Гілки, що розрослися, можна укладати в контури, щоб вони не змішувалися з сусідніми гілками.
 • Розташовувати лист горизонтально. Таку карту зручніше читати.

Для створення карт знань крім паперу і олівця, можна використовувати спеціальне програмне забезпечення і мережеві сервіси. Ці програми умовно можна розділити на безкоштовні, платні та онлайн.

До Вашої уваги, зразок ментальної карти з алгебри, зробленої учнем 7 класу без спеціальної програми для систематизації матеріалу з теми «Лінійна функція» (рис.1).  Аналогічні карти можна створювати в процесі групової роботи на уроці.

Ментальна карта – це незамінна маршрутна карта-пам’ятка, яка дозволяє від початку організовувати інформацію так, щоб мозку було легко працювати з нею. За допомогою такої карти кожен зможе швидше та легше запам’ятовувати та згадувати потрібні факти (порівняно з традиційними записами). Таким чином учень графічними способом фіксує свої думки та робить узагальнення.

 Створення інтелект-карт – цікавий та захопливий процес, який точно сподобається вашим учням. Але не можна не визнати, що на роботу над картою доведеться витратити багато зусиль та часу [3].

Ментальні карти доцільно використовувати у викладанні математики під час таких етапів уроку:

1.Поясненнятеми – при використанні ментальної карти складні поняття можуть бути пояснені і представлені в систематичному вигляді.

Застосування цих карт допомагає вчителю донести до учнів чітке узагальнене уявлення того матеріалу, який вивчається; знижується ризик неправильної інтерпретації важливих понять.

2.Закріплення матеріалу – використання ментальних карт допомагає закріпити формування нових понять в учнів. Це дає можливість візуалізувати ключові поняття та узагальнити їх взаємозв’язок.

 1. Перевірка знань – за допомогою ментальних карт перевіряються знання, і можна виявити, який матеріал був неправильно засвоєний учнями.

Використання цих карт може допомогти вчителю в оцінюванні саме процесу викладання. Успіхи учнів можуть бути проконтрольовані за допомогою ментальних карт.

Крім того, ментальна карта дозволяє буквально з першого погляду визначити ті питання, у наочній сфері яких асоціативний ланцюжок в учня з якихось причин виявляється порушеним. Учитель отримує ясне і об’єктивне уявлення про знання, які учні  засвоюють. Використання ментальних карт також забезпечує величезну економію часу.

Сутністю ментальних карт як інноваційного засобу навчання математики є картографування суб’єктивного сприйняття математичних реалій.

Висновки. Використання ментальних карт у процесі навчання мають низку переваг перед традиційними способами подання і запису інформації:

 • активізується навчальна діяльність учнів;
 • набувають розвитку інтелектуальні здібності, креативне та критичне мислення;
 • розвивається здатність до аналізу, синтезу, вміння роботи висновки;
 • формують творчість, уяву, образне мислення;
 • підвищується рівень сформованості комунікативних навичок;
 • формуються товариські відносини у роботах в групах.

Ефективність використання метальних карт характеризуються високим рівнем мотивації та пізнавального інтересу до вивчення математики, що в свою чергу дозволяє здобувачеві освіти проявити свої знання та навички.

На нашу думку, прийом використання ментальних карти  має невичерпні можливості взаємодії у спільній діяльності учителя та учнів. Саме у цьому я вбачаю перспективу подальшого використання ментальних карти у освітньому процесі.

Завантажити: Використання ментальних карт як інноваційного засобу викладання математики + Сертифікат (Розмір: 549.3 KB, Завантажень: 820)
Back to top button