Конспекти уроків хімії 8 класУсі уроки хіміїФайли

Узагальнення та систематизація знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома» (8 клас. Хімія) + Презентація

Автор: Черниш Оксана Сергіївна

Навчальний заклад: Новороманівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Новоград – Волинського району Житомирської області

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома»

Мета:

  • повторити і узагальнити основні поняття з теми, закріпити вміння за електронною формулою атома визначати хімічний символ елементу, положення його в ПСХЕМ, закріпити навички розв’язування вправ;
  • вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, застосовувати теоретичні знання для прогнозування;
  • стимулювати пізнавальну активність учнів, інтерес до предмету;
  • сприяти формуванню предметних компетентностей, навичок самоконтролю, вміння творчого застосування своїх знань;
  • розвиток наполегливості та працелюбності, здатності обирати оптимальні рішення, співпраці в групі.

Завдання :

  • дидактичні:закріплення та корекції знань про періодичний закон і ПСХЕ Д. І. Менделєєва, особливості будови їх атомів, фізичні та хімічні властивості груп елементів ; формуванню вмінь записувати будову атомів елементів перших трьох періодів ; давати характеристику хімічним елементам за їх положенням у ПСХЕ
  • розвивальні:розвиток пізнавальної активності та логічного мислення, вміння на доступному рівні виконувати завдання творчого характеру, розвиток та закріплення навичок групової та індивідуальної роботи
  • виховні:виховання відповідальності за доручену справу, взаємоповаги та взаєморозуміння;
  • психологічні: створення сприятливого мікроклімату в колективі, позитивного емоційного настрою.

Обладнання: Портрет Д.І.Менделєєва, періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, довідкові матеріали, презентація до уроку, картки із завданнями, картка самоконтролю  учня.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації та корекції знань

Методи, прийоми роботи: практичні – розв’язування вправ, задач; репродуктивні – тестові завдання; інтерактивні: робота  групах, парах, самоконтроль, взаємоперевірка; творча робота пошукового характеру (робота з довідковими матеріалами для створення міні – проекту: цікаво про хімічні елементи ).

Наочність і ТЗН : мультимедійна дошка,  магнітна дошка,періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

 Міжпредметні зв’язки : фізика, математика, біологія, зарубіжна література, географія, астрономія, екологія.

Форма проведення: урок з використанням інтерактивних технологій.

Завантажити: Узагальнення та систематизація знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома» (8 клас. Хімія) + Презентація + Сертифікат (Розмір: 6.8 MB, Завантажень: 1775)
Back to top button