Конспекти уроків фізики 11 класУсі уроки фізикиФайли

Історія формування уявлень про будову атома. Будова атому (11 клас. Фізика)

Автор: Гасіліна Наталія Михайлівна

Навчальний заклад: Державно-професійний навчальний заклад”Сумський центр професійно-технічної освіти”

Тема уроку-проекту: Історія формування уявлень про будову атома. Будова атому.

Зміст уроку: Історія формування уявлень про будову речовини, атома. Відкриття електронів. Модель Томсона. Дослід Резерфорда, планетарна модель атома. Сучасна модель атома.

Мета уроку:

  • Навчальна: ознайомити учнів з будовою атома, з гіпотезою Томсона, фундаментальним дослідом Резерфорда; ввести модель Дж. Томсона, планетарну модель атому Резерфорда; ознайомити з розвитком уявлень про будову атома.
  • Розвиваюча: сприяти розвитку знань про атом; побудити у учнів цікавість до науково – популярної літератури; до вивчення першоджерел відкриття конкретних явищ; зацікавити процесом мислення першовідкривачів, «злітом» їх думок; продовжити розвиток мислення, вміння аналізувати, порівнювати, робити логічні висновки.
  • Виховна: виховування навичок колективної роботи, навиків культури спілкування, виховування джерел моральної самосвідомості, толерантного відношення один до одного; вміння викласти свою точку зору, відстоювати свою думку.

Форма організації учбової діяльності: короткостроковий проект, поєднання фронтальної роботи та роботи в групах; робота з папером по створенню моделей, робота з текстом.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Інтерактивні технології навчання: «Мозковий штурм», «Навчаючи – учусь», «Мікрофон».

  Оснащення і матеріали:

  • Роздатковий матеріал «історичні факти, що підтверджують складну будову атома»(Додаток 1)
  • Тексти з біографією «батьків» атомів, фотокартки Демокрита, Е. Резерфорда,

Дж. Томсона, Дж. Чедвика (Додаток 2)

  • Набір арі гаммі (клей, білі листи, фломастери, кольорові моделі)
  • Таблиці Менделєєва
  • Роздатковий матеріал «Правила роботи в групах»
  • Презентація в Power Point
  • Персональний комп’ютер, мультимедійний проектор, екран (мультимедійна дошка)
Back to top button