Методика викладання математикиУсі уроки з математикиФайли

Методична система оцінювання навчальних досягнень студентів під час вивчення математики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Автор: Писаренко Наталія Олегівна

Навчальний заклад: КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради

Методична система оцінювання навчальних досягнень студентів під час вивчення математики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку освіти викладачі здебільшого традиційно підходять до організації контролю знань, використовуючи його в основному для визначення показників навчальних досягнень, не враховуючи, що правильно організований контроль навчальної діяльності студентів дозволяє викладачу оцінювати одержані ними знання, уміння, навички, вчасно надати необхідну допомогу і досягати поставлених цілей навчання. Все це створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей студентів і активізації їхньої самостійної роботи на заняттях. Правильно організований контроль дозволяє викладачу не тільки правильно оцінити рівень засвоєння студентами досліджуваного матеріалу, але й побачити власні досягнення і прорахунки. Проблема контролю за навчальною діяльністю студентів не нова, і педагогічний досвід, накопичений у цій галузі багатий і різнобічний. Вивченням даної проблеми займалися такі науковці як Є.І. Петровський, М.О. Архангельський, Т.С. Панфілов, Г.І. Кузьмін, а також М.О. Сорокін.

Сучасні комп’ютерні технології не стоять на місці і стрімко розвиваються. Нині освіта стає дедалі комп’ютеризованою, впровадження інтерактивних дошок, публікацій, презентацій, викладення різноманітного матеріалу з використанням проектора та мультимедіа загалом. Отже, викладачі повинні встигати за розвитком комп’ютерних технологій, щоб мати змогу навчити студентів. Враховуючи актуальність зазначеної проблеми мною було обрано тему роботи: «Методична система оцінювання навчальних досягнень студентів під час вивчення математики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації».
Об’єкт дослідження: контроль знань, умінь та навичок студентів з математики.
Предмет дослідження: методика організації контролю знань, умінь та навичок студентів при вивченні дисципліни «Математика».

Мета дослідження: визначити та обґрунтувати педагогічні умови успішної організації контролю знань, умінь та навичок студентів.

Відповідно до об’єкту, предмету, мети та наукової гіпотези поставлені такі завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан проблеми організації контролю знань, умінь та навичок студентів у педагогічній літературі.
2. Охарактеризувати методи організації контролю знань, умінь та навичок студентів.
3. Визначити та обґрунтувати педагогічні умови успішної організації контролю знань, умінь та навичок студентів.
4. Розробити методичні рекомендації щодо успішної організації контролю знань, умінь та навичок студентів при вивченні дисципліни «Математика».
5. Розробити тести для контролю й оцінювання знань студентів із дисципліни «Математика».
Теоретичне значення дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні педагогічних умов успішної організації контролю знань, умінь та навичок студентів. Практичне значення дослідження полягає у розробці методичних рекомендацій щодо успішної організації контролю знань, умінь та навичок студентів і тестів для контролю й оцінювання знань студентів із дисципліни «Математика».

Завантажити: Методична система оцінювання навчальних досягнень студентів під час вивчення математики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації + Сертифікат (Розмір: 613.9 KB, Завантажень: 53)
Back to top button