Методика початкового навчанняУсі уроки початкова школаФайли

ЛЕГО-система в освітньому просторі нової початкової школи

Автор: Коротун Ірина Вікторівна

Навчальний заклад: Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Слов’янської міської ради Донецької області

ЛЕГО-система в освітньому просторі нової початкової школи

Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості і любові до знань.

В.Сухомлинський

Україна переживає часи стрімких змін, іде перезавантаження системи освіти, зокрема початкової.

В Україні, як і в усьому світі, набирає ваги так зване покоління Y, або “діти тисячоліття”, які народилися між 1990 і 2000 роками. Їхні погляди, спосіб життя кардинально відрізняються від старших поколінь. Досить поглянути на організацію офісів провідних технологічних корпорацій, щоб зрозуміти, на що орієнтується креативний клас, який визначає обличчя сучасної економіки. Для них немає чіткого розмежування між роботою, навчанням і відпочинком. Робота не обов’язково має бути серйозною і нудною. Життя для них – це постійне творення, гармонія між зароблянням коштів, пізнанням нового, самовдосконаленням, грою та розвагою. На підході покоління Z. Сучасні діти значно відрізняються від попередніх поколінь. Вони не обов’язково будуть поділяти погляди старших. Яке життя оберуть сьогоднішні школярі? Якою б не була відповідь, маємо запропонувати майбутнім поколінням українців школу, яка буде для них сучасною. Саме  сучасній  школі відповідає інноваційна ЛЕГО-система.

ЛЕГО – одна з відомих і поширених на сьогодні педагогічних систем, що використовує  моделі реального світу і предметно-ігрове середовище навчання та розвитку дитини. Основним принципом навчання є принцип «Навчання через дію» — діти отримують знання в процесі побудови та дослідження моделей з конструктора.

ЛЕГО- конструктор –  це набір для створення різних цікавих ігор. Для наборів ЛЕГО характерні висока якість, естетичність, незвичайна міцність, безпека. Широкий вибір цеглинок і спеціальних деталей дає дітям можливість будувати все, що душі завгодно. Конструктори ЛЕГО– це цікавий матеріал, стимулюючий дитячу фантазію, уяву, формуючий моторні навички. Лего-конструювання допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працюючи і бачачи кінцевий результат.

ЛЕГО – це самостійно сконструйована іграшка, яка буде існувати незалежно від конструктора, стане для дитини коханою і буде брати участь в інших іграх.

 • Довідка

Історія ЛЕГО почалася в Данії, коли тесля Оле Кірк Крістіансен зробив для свого сина звичайну дерев’яну іграшку. Поклавши початок сімейного бізнесу в 1932 році, дідусь теперішнього Глави Lego Group не думав, що дитячі забави будуть приносити його нащадкам величезні доходи. Спочатку компанія робила дерев’яні іграшки, прасувальні дошки. Бренд LEGO є сьогодні найвідомішим у світі іграшок. Навіть більше відомим, ніж лялька Barbie. Назва LEGO походить від слів «Leg» і «Godt», що в перекладі з данської означає «добре грати» або «захоплююча гра».

Тож чому ЛЕГО? Основним видом діяльності молодших школярів є гра. Робота з конструктором ЛЕГО дозволяє учням у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички. Відбувається знайомство з навколишнім світом за допомогою гри та творчості. На кожному занятті педагог пропонує певну тему, що стосується історії, географії, культури, техніки, містобудування та ін. А діти конструюють на задану тему. Особливості конструктора ЛЕГО, його висока якість дозволяє  дітям втілити найрізноманітніші проекти, працюючи за своїм задумом і в своєму темпі, самостійно вирішуючи поставлену задачу, бачити продукт своєї діяльності, конструювати свої простори, в яких можна з задоволенням грати, змінювати і вдосконалювати.

Відомо, що мислення дитини відрізняється від дорослого. В дитинстві переважає предметно-дієве мислення — рішення завдання здійснюється шляхом реального маніпулювання предметами, випробуванням властивостей об’єктів. Дитина порівнює предмети, накладаючи один на інший або приставляючи один до іншого; вона аналізує, ламаючи по частинах свою іграшку; синтезує, складаючи з кубиків або паличок «будинок»; вона класифікує та узагальнює, розкладаючи за кольорами. Дитина не ставить перед собою мети і не планує своїх дій, вона мислить діючи. Предметно-дійове мислення виявляється вкрай необхідним, коли заздалегідь неможливо повністю передбачити результати яких-небудь дій (робота випробувача, конструктора). Потім у дитини розвивається наочно-образне мислення пов’язане з оперуванням образами, коли людина, вирішуючи завдання, аналізує, порівнює, узагальнює різні образи, уявлення про явища і предмети. Пізнаючи об’єкт, дитині зовсім не обов’язково торкатися його руками, але їй необхідно чітко сприймати і наочно уявляти цей об’єкт. Конструуктор ЛЕГО допомагає розвивати саме ці типи мислення.

За допомогою конструктора ЛЕГО вирішуються завдання освітньої діяльності початкової школи за наступними напрямками:

 • Розвиток дрібної моторики рук, стимулюючи в майбутньому загально мовленнєвий розвиток і розумові здібності.
 • Навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі.
 • Ознайомлення з математичними поняттями, розв’язування математичних та логічних задач.
 • Розширення уявлень про навколишній світ, архітектуру, транспорт, ландшафт.
 • Розвиток уваги, пам’яті, творчого мислення.
 • Формування навички діалогічного мовлення, розширення словникового запасу.
 • Вміння працювати у групі, спілкуватися, бути толерантними один до одного.
 • Створення атмосфери змагання.

Добре організована робота з конструктором ЛЕГО має великий виховний потенціал: допомагає виробляти певні якості особистості – посидючість, терпіння, взаємоповагу, охайність. Все це разом узяте і дозволяє активізувати мислення, формувати стійкий інтерес до організованості.

Діапазон використання ЛЕГО з точки зору конструктивно-ігрового значення для дітей досить широкий.

Як же можна використовувати ЛЕГО-конструктор на уроках?

 1. На уроках трудового навчання досить ефективним засобом активізації мислення служить конструювання за моделями, за схемами, кресленнями, планом, зразком, по пам’яті. Розвитку уяви сприяє конструювання за задумом, з певної теми, наприклад: «Місто», «Меблі», «Тварини», «Транспорт» тощо.

Дитина створює нові образи, спираючись на наявні уявлення про об’єкт, по ходу задуму уточнює і удосконалює конструкцію, тим самим виявляючи творчість. Конструктивна діяльність вимагає відносно високої зосередженості уваги у дітей. Перш ніж приступити до створення конструкції, необхідний точний розрахунок, продуманість, певна послідовність і точність в роботі. У процесі виконання конструкції в учнів розвивається вміння довести почату справу до кінця, контролювати свою діяльність і отримувати якісний результат, що є дуже важливим при навчанні в школі.

 1. На уроках з математики ЛЕГО використовується з метою ознайомлення з цифрами та числами, математичними діями, одиницями вимірювання різних величин, геометричних фігур, пропорцій, симетрії, площею, об’ємом; закріплення та розвитку навичок прямого і зворотного рахунку, порівняння чисел, знання складу числа, геометричних фігур; уміння орієнтуватися на площині, вміння класифікувати за ознаками. Конструктор можна використовувати як умовну мірку при порівнянні предметів по довжині, ширині, масі («Знайди відсутню фігуру», «Різнокольорові доріжки», «Продовж числовий ряд», «Де більше?», тощо).

За допомогою ЛЕГО і плат можна проводити графічні диктанти, використовуючи цеглинки як одного кольору, так і різних. Наприклад:
У лівому нижньому кутку поклади одну зелену цеглинку, вгору від першої поклади чотири таких же,  праворуч, від останньої –  2 червоні. Від останньої  поклади 1 таку ж. При перевірки діти демонструють роботи, аналізують фігури.

Учням дуже подобається «будувати»  математичні диктанти. Наприклад:  1 поверх – 4 цеглинки,  2 поверх на 1 цеглинку менше.
3 поверх на 1 менше, ніж другий тощо.

Справжнім помічником стає ЛЕГО, коли учні вчаться розв’язувати задачі. За допомогою цеглинок викладається зображення задачі. Наприклад: На галявині росло 3 квітки. Прилетіли метелики і сіли по одному  на квіти. Двом метеликам не вистачило квітів. Скільки було метеликів? Чого більше квітів або метеликів? На скільки? Діти поступово викладають  квіти, метеликів і міркують над розв’язанням. При такому скороченому запису, відразу видно, скільки квітів, метеликів і чого більше. Аналогічно можна вирішувати інші задачі.

У 2-му і 3-му класі можна використовувати ЛЕГО при вивченні таблиці множення. Так як таблиця множення об’ємна, то найдоцільніше використовувати дрібне ЛЕГО. Наприклад, щоб вивчити таблицю множення числа 4  нам знадобляться цеглинки ЛЕГО з 4-ма ґудзиками.

Беремо одну цеглинку з чотирма ґудзиками: 4 взяли один раз.
Запис: 4٠1 = 4.
Беремо два цеглинки з чотирма ґудзиками: 4 взяли два рази.
Запис: 4٠ 2 = 8
Беремо 3 цеглинки: 4 взяли три рази.
Запис: 4 ٠ 3 = 12  тощо.

За аналогією можна пояснювати множення числа 6, 7, 8, вибираючи відповідні цеглинки (якщо це таблиця множення числа 6, то беремо цеглинку з шістьма ґудзиками, якщо числа 8, то – з вісьмома).

Дуже зручно вчити  з конструктором ЛЕГО дроби. Щоб пояснити наочно, треба побудувати  вежу з необхідної кількості деталей. Щоб пояснити, що таке 1/3 – з трьох деталей, 1/4  – з чотирьох тощо. Або ж пояснити, що кожен ґудзик  на деталі ЛЕГО позначає одну частину.

Уроки математики з використанням ЛЕГО сприяють  розвитку логічного мислення, аналізу, розпізнаванню закономірностей та встановленню аналогій, вмінню приймати  правильні тактичні рішення, моделюванню реальних ситуацій за допомогою математичного апарату, командній роботі, дрібній моториці рук тощо.

 1. На уроках української мови (навчання грамоти) конструктор ЛЕГО – помічник та наочне пояснення при вивченні звуків та букв. Діти з ЛЕГО складають звукові схеми, використовуючи кольорові цеглинки. Червоні – голосні звуки, сині – тверді приголосні, зелені – м’які приголосні. Також вчитель може попросити дітей показати цеглинку того кольору, звук, який він вимовляє .

Молодші школярі можуть вивчати букви не тільки у букварі, але й будувати букви з деталей конструктора. На деталі конструктора наклеюються букви алфавіту і розділові знаки. Після цього учні можуть складати з деталей-букв слова і речення, одночасно вивчаючи орфографію і правопис. Як наступний крок можна наклеїти на деталі цілі слова і попросити учнів скласти з цих слів розповіді та історії, дотримуючись правил граматики.

Школярі із задоволенням складають сенкан на тему ЛЕГО:

1.Лего.

2.Цікава та повчальна.

3.Будувати, грати, розвиватися.

4.Лего – цікавий конструктор, який допомагає розвиватися.

5.Супергра.

На уроці української мови, вивчаючи тему «Власні і загальні іменники» учням дуже подобається  грати в групі у гру «Будемо знайомі». Із цеглинок ЛЕГО  кожна група будує свої великі і маленькі літери, наприклад К,к і розігрують діалог:

Автор:  Зустрілись дві букви.

к: Ти хто? – запитує одна.

К: Я буква К  (велика).

к : І я буква к (маленька)

К: Бути такого не може ! Це я буква К.

к: Не ти, а я к.

Автор: Не можна сваритись, ви всі потрібні. Без вас не можна правильно писати. Але кожна з вас повинна знати своє місце. Маленькими буквами нехай пишуться  слова, а великі букви будуть стояти на початку речення,в іменах, прізвищах людей, по батькові, у кличках тварин, назвах міст, сіл, вулиць, річок, морів, озер, гір тощо.  Букви дуже зраділи і відтоді не сварилися.

Наприкінці гри кожна група наводить приклади іменників, які пишуться з тієї  великої букви, яку будувала їхня група.

 1. На уроках літературного читання кубики ЛЕГО можна використовувати для творчого переказу казок або зображення історії за допомогою моделей, іграшок та різноманітних конструкцій – будинків, лісів чи зоопарків. Учні створюють будівлі з ЛЕГО для ігри-театралізації, в яких вміст, ролі, ігрові дії обумовлені сюжетом і змістом того чи іншого літературного твору, казки, а також є елементом творчості. Найчастіше основою ігор-театралізацій є народні казки: «Ріпка», «Колобок», «Теремок», та ін. У дитини з’являється можливість створити власного колобка або вовка і наділити свій персонаж тими якостями, якими він хоче. Діти починають створювати цікаві споруди і декорації, вкладаючи в них своє ставлення. Діти вибирають різні ЛЕГО-елементи для окремих частин тіла героїв, підкреслюючи тим самим їх індивідуальні якості. Ігри-театралізації, з створеними ЛЕГО-персонажами дуже подобаються дітям: вони створюють умови для розвитку мови, творчості і сприятливо впливають на емоційну сферу. За допомогою героїв казки, виконаних своїми руками, дитині легше розкрити свої індивідуальні особливості. На тлі розвитку сюжетно-рольової гри у дітей розвиваються творчі здібності, мовна активність, формується пізнавальний інтерес, що в цілому спрямоване на формування навчальної діяльності.
 2. На уроках іноземної мови (наприклад, англійської) за допомогою кубиків можна навчати дітей назвам кольорів, прийменникам («під», «над»), позначенням розмірів тощо.
 3. На уроках природознавства діти можуть використовувати кубики ЛЕГО для складання карти України або прапорів різних країн, також в експериментальній діяльності як матеріал, з якого зроблений конструктор («З чого зроблено?», «Знайди такий же», «Чим схожі і чим відрізняються?», «Розкажи про властивості предмета» і т. д.). За допомогою ЛЕГО діти передають у будівлях отримані знання та враження від занять, екскурсій, спостережень і прогулянок. Отримані конструкції поєднують у тематичну споруду «Моє місто», «Моя вулиця», «Тварини Африки» тощо, які надалі використовуються не тільки на уроках, але і в навичок.
 4. На уроках основаи здоров’я створені ЛЕГО-споруди діти використовують в сюжетно рольових іграх при вивченні правил дорожнього руху, будуючи з кубиків перехрестя, дороги, автомобілі, мости та пішохідні переходи, правил поведінки у школі тощо.
 5. Не менш важливо, що кубики ЛЕГО можуть знадобитися і на уроках фізичної культури, які діти особливо люблять. За їх допомогою можна проводити різноманітні ігри та командні змагання, що допомагають учням спілкуватися з іншими дітьми.

Наприклад, завдання щодо поділу дітей на команди, яке здається простим, насправді не таке вже й просте. Річ у тім, що діти завжди хочуть бути в одній команді зі своїми друзями. Відтак, вчитель може запропонувати кожному учневі взяти один кубик ЛЕГО, а після цього об’єднати дітей у команди відповідно до кольорів їхніх кубиків. Таким чином, їм довелося працювати в команді з іншими дітьми і досягати однієї спільної мети. Це сприяє створенню командного духу.

Крім уроків ЛЕГО-конструктор можна включати в широкий спектр життєвих подій класу: виховні години,  дидактичні ігри, ЛЕГО – свята і розваги, оформлення класної кімнати до свят, що є потужним джерелом формування у дітей інтересу до конструювання. Наводимо зразки ігор з конструктором, які можна використати на класних годинах, динамічних паузах.

Гра «Нова споруда»
Мета:
Розвивати увагу, пам’ять.
Матеріал:
набір конструктора ЛЕГО, плати за кількістю  гравців.
Хід гри:

Ведучий будує, яку-небудь споруду не більше восьми деталей. Протягом невеликого часу діти запам’ятовують конструкцію, потім споруда закривається, і діти намагаються по пам’яті побудувати таку ж. Хто виконає правильно, той виграє і стає ведучим.

Гра «Вантажники»
Мета:
Вчити співвідносити цифру з кількістю. Виховувати бажання та вміння працювати в команді. Розвивати наочно-дійове та образне мислення.
Матеріал:
зображення вантажної машини, торбинка з цифрами від 1 до 10, цеглинки конструктора ЛЕГО.
Хід гри:

Вчитель  пропонує об’єднатися у групи і кожній обрати цифру від 1 до 10. Учасникам необхідно завантажити машину відповідною кількістю цеглинок, в залежності від обраної цифри.

Гра «Чарівні цеглинки»
Мета:
Вчити порівнювати величину предметів за допомогою «мірки», вимірювати споруду шляхом збільшення кількості деталей. Розвивати конструктивні навички.
Матеріал:
цеглинки конструктора ЛЕГО, макет багатоповерхівки.
Хід вправи:

Діти об’єднуються у групи і створюють макет  багатоповерхівки. Кожна група готує запитання або завдання. Вчитель пропонує групам обмінятися макетами і відповісти на запитання, перевіряючи  свою відповідь.Наприклад:

–  Скільки кубиків потрібно, щоб побудувати таку саму багатоповерхівку як задана?

–  Скільки кубиків потрібно, щоб побудувати багатоповерхівку на 2 кубики вище (нижче), ніж задана?

За аналогією можна розробити масу цікавих ігор та вправ, в яких використовуватимуться яскраві деталі ЛЕГО.

Не менш пізнавальним для дітей буде дізнатися  цікаві факти про ЛЕГО:

 • Випущених кубиків ЛЕГО вистачило б, щоб кожен, хто живе на планеті отримав 64 деталі.
 • Діти всього світу проводять приблизно п’ять мільйонів годин на рік, граючи з кубиками ЛЕГО.
 • З шести кубиків ЛЕГО 2х4 можна зібрати 915 мільйонів різних комбінацій.
 • Близько 7 коробок ЛЕГО продається кожну секунду.
 • Щорічне виробництво цеглинок ЛЕГО сягає 20 мільярдів цегли в рік, тобто кожну секунду виробляється близько 600 цеглинок ЛЕГО.
 • В світі знаходиться 4 мільярди фігурок ЛЕГО.
 • Якщо скласти всі елементи ЛЕГО, які продавалися протягом року, один до одного, то цей ланцюжок 10 разів обігне планету Земля
 • З 40 мільярдів поставлених один на одного кубиків ЛЕГО можна зібрати вежу, яка дотягнеться до Місяця.
 • Найвища вежа з ЛЕГО в Бразилії.. У ході будівництва знадобилося більше 5 млн. деталей і чотири дні роботи. Основна маса учасників проекту – діти. Для зведення вежі був задіяний баштовий кран і кілька тисяч людей.

Працюючи з конструктором ЛЕГО, можна будувати моделі і при цьому навчатися,  отримуючи задоволення від гри. Коли придумуєш моделі сам, відчуваєш себе професійним інженером, механіком, будівельником або великим конструктором. І це здорово! Це дає повну свободу дій. Робота є жвавою і цікавою і відкриває абсолютно нові перспективи, де немає меж фантазії.

ЛЕГО допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працювати і бачити кінцевий результат своєї роботи.

Конструювання сприяє розвитку мислення, спритності, а також інтелекту, уяви та творчих задатків. Сприяє формуванню таких якостей, як уміння концентруватися, здатність співробітничати з партнером, і найголовніше – почуття впевненості в собі. Якщо з дитинства прагнути до пізнання – це перейде в уміння вчитися конструювання направлено і сприймати нове з великим інтересом.

Таким чином, робота з освітніми конструкторами ЛЕГО, дозволяє дітям у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвиває необхідні в подальшому житті навички суспільно активної, творчої особистості, яка самостійно генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення.

Завантажити: ЛЕГО-система в освітньому просторі нової початкової школи + Сертифікат (Розмір: 345.6 KB, Завантажень: 1393)
Back to top button