Конспекти уроків української мови 11 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Узагальнення. Односкладні речення (11 клас. Українська мова)

Автор: Олійник Аліна Алімівна

Навчальний заклад: ВСП “Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ”

ТЕМА. Узагальнення. Односкладні речення

МЕТА: узагальнити та систематизувати  відомості про односкладні прості речення, їх види; формувати вміння правильно визначати ці речення, відрізняти від двоскладних, у тому числі неповних;  сформувати цілісну систему  особистих знань. Розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати та узагальнювати;  за допомогою завдань розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності; міцність навичок забезпечити різними видами вправ. Виховувати старанність, взаємодопомогу, формувати і відкореговувати культуру поведінки і спілкування.

Ключові компетентності:

  • Мовна компетентність.

Уміння вчитися впродовж життя ( застосування комунікативних стратегій відповідно до мети й ситуації спілкування; планування й організація власної навчальної діяльності);

  • Соціальна та громадянська компетентність ( поцінування людської гідності, утвердження права кожного на власну думку)
  • Природнича компетентність.
Back to top button