Методика викладання історії та правознавстваУсі уроки історіїФайли

Формування предметних компетентностей учнів у процесі вивчення шкільного курсу історії + Презентація

Автор: Гошій Марія Іванівна

Навчальний заклад: Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Тернопільського району Тернопільської області

Формування предметних компетентностей учнів у процесі вивчення шкільного курсу історії

Сучасний світ швидко змінюється, а разом з ним і наша держава. Загальносвітові тенденції в освіті проявляються в Україні, як і в багатьох пострадянських країнах, на тлі неоднозначних соціально – економічних, суспільно – політичних та культурно – ціннісних змін. Сучасна реформа шкільної освіти передбачає в першу чергу гуманізацію та гуманітаризацію освіти, виховання справжнього громадянина України.

Спрямованість освіти переважно на засвоєння системи знань, що була донедавна традиційною й виправданою, вже не відповідає сучасному соціальному замовленню. Згідно з дослідженнями Світового банку, за рівнем критичного мислення та здатності розв’язувати проблеми сучасного життя, які не мають простих рішень, наша країна перебуває наприкінці світового списку!

Сьогодні вся система освіти підпорядкована вирішенню найактуальнішої проблеми – підготовки самостійної, ініціативної, відповідальної, мислячої людини, здатної взаємодіяти з іншими у ситуації, що швидко змінюється, реалізувати себе у полікультурному та багатоетнічному середовищі, шанувати загальнолюдські цінності й розуміти виклики часу. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати в школяра та дорослого вміння вчитись.

Результатом вивчення історії в сучасній школі є не тільки засвоєння знань (фактів, понять, імен, зв’язків, тенденцій), а й формування вмінь та навичок критично мислити, творчо розв’язувати проблему, з’ясовувати сенс вивченого та використовувати набуті знання та навички в життєвих ситуаціях.

Знання, вміння та навички, котрі молодь набуває й виробляє, навчаючись у школі, беззаперечно, є важливими. Поряд із цим сьогодні набуває актуальності поняття компетентності учня оскільки саме компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства.

Одним з провідних принципів сучасної історичної освіти є компетентнісний підхід, суть якого полягає у тому, що проміжним та кінцевим результатами навчання визнається формування певних здібностей особистості (компетентностей), які знаходять прояв у комплексі умінь, заснованих на знаннях, ціннісних орієнтирах та досвіді діяльності.

Загальні ідеї щодо компетентнісного підходу в освіті України, напрацьовані впродовж 2004-2012 рр., реалізовано в новому Державному стандарті освіти та нових навчальних програмах 2012 року. Ці підходи до формування змісту для 5-6 класів вже знайшли відображення в нових підручниках. На часі ж – дослідження суто методичних і технологічнтх питань формування в учнів системи компетентностей у навчанні конкретних предметів.

Завантажити: Формування предметних компетентностей учнів у процесі вивчення шкільного курсу історії + Презентація + Сертифікат (Розмір: 502.0 KB, Завантажень: 1442)
Back to top button