Позаурочна робота з фізикиУсі уроки фізикиФайли

Проведення спостереження часткового сонячного затемнення та інших масових астрономічних заходів

Автор: Шибка Ольга Сергіївна

Навчальний заклад: Комунальний позашкільний навчальний заклад “Міська станція юних техніків” Дніпропетровської міської ради

Проведення спостереження часткового сонячного затемнення  та інших масових астрономічних заходів

Серед завдань, які постають перед сучасною школою, не тільки побудова фізичної освіти, а й становлення її практичної спрямованості. Відомо, що фізика та астрономія в сучасні школі мають величезний світоглядний потенціал.

Отже, головною метою вивчення фізики та астрономії в сучасній школі та занять з астрономії в позашкільних закладах є розвиток особистості учня, формування загальнокультурної компетентності на основі загальнолюдських та духовних цінностей, наукового світогляду, системних знань, умінь, навичок, закладених у навчальній програмі з цих предметів у поєднанні із знаннями з суміжних дисциплін.

Педагогічний досвід переконує, що ефективний вплив на учнів чинить такий навчальний матеріал, що здатний викликати емоції, переживання, збагатити їх інтелект та духовний світ. Саме такі можливості закладені в астрономічні спостереження, які проводяться самими учнями чи гуртківцями.

Сьогодні на допомогу вчителю та керівнику природничого гуртка з’являється чимало довідково-методичних матеріалів, які періодично друкуються на сторінках фахових журналів: «Фізика та астрономія в школі», «Світ фізики», «Педагогічна думка», «Нива» тощо.

Однак практичні питання недостатньо розкриті в сучасних підручниках. Літератури з практичної астрономії українською мовою взагалі останнім часом не видається. Доцільно також зауважити, що питання практичної астрономії на уроках в школі розкрити майже неможливо через обмеження часу. Немаловажним є також той чинник, що більшість астрономічних спостережень, крім спостережень Сонця, мають проводитись ввечері чи вночі. Це часто стає перешкодою для проведення повноцінних практичних занять. Деколи вчителям вдається провести практичне заняття під куполом Планетарію. Частіш практичні заняття взагалі не проводяться ще й тому, що самі вчителі рідко коли добре орієнтуються на зоряному небі і не в змозі знайти навіть найвідоміші сузір’я окрім Великої Ведмедиці. Тому вважаємо доцільним використовувати інші форми роботи, зокрема: факультативні заняття, індивідуальні заняття, групові (колективні) проекти, різноманітні позакласні заходи. Для позашкілля реалізація практичної складової астрономічних занять дещо простіша, через більшу варіативність програм та можливість застосування різноманітних форм проведення занять, зокрема в літніх таборах відпочинку.

Метою даної методичної розробки є практична допомога вчителю чи керівнику гуртка, зокрема молодому, малодосвідченому, у його професійному зростанні, у здійсненні науково-природничого виховання на основі реалізації дослідницького аспекту в процесі викладання фізики, астрономії, природознавства.

У пропонованій розробці представлено розробку комплексного позакласного заходу, присвяченого спостереженню часткового сонячного затемнення. Важливо, що найближче сонячне затемнення можна буде спостерігати в Україні вже 20 березня 2015 року, тобто ця розробка є вкрай актуальною.

Втім зауважимо, що, наступне сонячне затемнення в Дніпропетровську можна буде спостерігати тільки в 2033 році, тому вчителям астрономії і керівникам профільних гуртків не скоро доведеться знову готуватися до його спостереження. Але це зовсім не означає, що пропонована методична розробка не має сенсу до 2033 року. Заходи з заохочення до вивчення астрономії, проведення спостережень та участі в роботі астрономічних гуртків можуть бути приурочені до спостереження місячних затемнень, комет, метеорних потоків і таке інше.

Вкрай актуальною ця розробка має бути для тих вчителів, що влітку будуть працювати в таборах відпочинку. Тут проведення астрономічних спостережень більш ймовірно, тож підготовка до них та їхнє безпосереднє проведення стає для багатьох дуже важливим питанням.

Головна ж мета розробки – бути дидактично й методично корисною, надати практичну допомогу вчителеві та керівнику гуртка у реалізації практичного дослідницького аспекту викладання фізики та астрономії.

Завантажити: Проведення спостереження часткового сонячного затемнення та інших масових астрономічних заходів + Сертифікат (Розмір: 1.8 MB, Завантажень: 105)
Back to top button