Конспекти уроків всесвітньої історії 7 класУсі уроки історіїФайли

Англія: від завоювання до парламенту (7 клас. Всесвітня історія)

Автор: Фесенко Стелла Іванівна

Навчальний заклад: Бердянська гімназія 3 “Сузір’я”

Англія: від завоювання до парламенту

Мета:

1.навчальна: – ознайомити учнів з історією Англії у ІХ-ХIV ст., з історичними особистостями Англії, проаналізувати процес формування держави, станової монархії, зародження традицій парламентаризму, визначати роль Англії в європейській історії;

інформаційна – розвивати навички роботи із засобами масової інформації, застосовувати отриманні знання на практиці;

комунікативно-мовна – продовжити формування уміння чітко і лаконічно висловлювати свої думки, слухати інших і бути толерантним;

просторова – учитися на помилках минулих поколінь, уміти використовувати на практиці досвід минулих поколінь;

2.розвивальна: – розвивати вміння аналізувати, аргументовано висловлювати власну думку, читати документи ;продовжити формування уміння встановлювати причинно-наслідкові зв`язки;

соціальну та громадянську – аргументовано й грамотно висловлювати власну думку, дотримуватися правил етики, співробітництва;

самоосвіти та саморозвитку – удосконалити прийоми самостійного здобуття нових знань;

3.виховна: виховувати інтерес до вивчення історії та культури, розвитку країн Західної Європи, формувати повагу у школярів до боротьби англійського народу за свою незалежність, а також патріотичні почуття до вивчення історії та традиції власного народу.

Наскрізна лінія «Виховання засобами історії громадянської свідомості»

Очікувані результати:

учні повинні знати:

  • матимуть уявлення про розвиток Англії у період Середньовіччя;
  • розповідатимуть про реформи Генріха II Плантагенета;
  • знатимуть про процес формування в Англії станової монархії.

учні повинні вміти:

  • висловлювати власну думку, робити висновки;
  • систематизувати й аналізувати матеріал;
  • установлювати причинно-наслідкові зв’язки;
  • самостійно працювати з документами та історичними джерелами.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: «норман», «шериф», «хартія», «Велика хартія вольностей», «парламент», «суд присяжних», «щи­тові гроші».
Імена історичних діячів: Вільгельм Завойовник, Генріх II Плантагенет, Іоанн Безземельний, Ричард I Левове Серце.

Міжпредметні зв’язки : історія України, зарубіжна література ,основи правознавства, географія.

Джерела і література: Гісем О.В. Всесвітня історія: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О.В.Гісем. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,2015. – 304 с. : іл.

Наочність і обладнання : екран, проектор, історичні документи та джерела, ілюстрації, відеофільми, схеми, таблиці, портрети.

Випереджальні завдання: історичне повідомлення на тему «Перші Плантагенети»

Методи: бесіда, дискусія, «мозковий штурм», «мікрофон», «смислові асоціації»

Форми роботи : індивідуальна, групова, фронтальна.

Завантажити: Англія: від завоювання до парламенту (7 клас. Всесвітня історія) + Сертифікат (Розмір: 642.6 KB, Завантажень: 155)