Конспекти уроків біології 10 класУсі уроки біологіїФайли

Розв’язування типових задач з генетики (10 клас. Біологія)

Автор: Кукол Оксана Олександрівна

Навчальний заклад: Державний навчальний заклад “Запорізьке вище професійне училище моди і стилю”

Тема уроку: Розв’язування типових задач з генетики

Мета уроку:

освітня – розширити знання здобувачів освіти та удосконалити навички складання схем схрещування в процесі розв’язання типових задач на різноманітні приклади успадкування ознак у рослин, тварин та людини.

розвиваюча – розвивати уміння порівнювати основні біологічні закономірності (спадковість, мінливість) та їхнє значення для процесів життєдіяльності організмів.

виховна – виховувати відповідне ставлення до спадкових ознак, та їхньої ролі для наступних поколінь.

Обладнання й матеріали: картки із задачами, підручник, робочий зошит.

Форма організації освітнього процесу:

 • за місцем навчання — урок, що проводиться в навчальному кабінеті;
 • за часом навчання – відповідно до розкладу;
 • за дидактичною метою — урок теоретичного навчання з предмета загальноосвітньої підготовки;
 • за тривалістю часу навчання — класичний урок (45хв.).

Тип уроку: урок формування умінь та навичок.

Методи організації освітнього процесу:

 • словесні (розповідь-пояснення, дискусія);
 • наочні (ілюстрація, демонстрація з використанням інформаційно-комунікаційних й мультимедійних технологій);
 • практичні методи (вправи, самостійна навчальна праця здобувачів освіти);
 • інтерактивний (з використанням інтернет сервісів learningapps, kahoot( додатково)

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

 • створення ситуації інтересу (самоконтроль при виконані самостійної поботи в сервісі).
 • емоційний вплив викладача;
 • заохочення в навчанні.

Методи контролю, самоконтролю, корекції:

 • усне опитування;
 • самоконтроль.

Критерії оцінювання знань здобувачів освіти з предмета «Біологія» Критерії сформовані відповідно до Типових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Матеріально-технічне забезпечення уроку: мультимедійний комплекс, ноутбук викладача; смартфони здобувачів освіти.

Нематеріальне забезпечення уроку:  Інтернет, веб-сервіс learningapps. kahoot

Дидактичне забезпечення уроку: план уроку; вправи, сформовані за допомогою навчального сервісу learningapps. kahoot

Міжпредметні зв’язки: Математика.

Back to top button