Архів місяця: Вересень 2013

Тема: Повсякденне життя Західної Європи (8 клас. Всесвітня історія)

Мета: дати уявлення про особливості життя міського і сільського населення Західної Європи; розвивати навички опрацювання та порівняння історичної інформації. Обладнання: підручник «Всесвітня історія. 8 клас» Н.Г Подаляк, 2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня історія. 8 клас» Тип уроку: комбінований Основні терміни та поняття: – Очікувані результати ...

читати все »

Тема: Культурне життя: освіта, наука та книговидання (8 клас. Історія України)

Мета: визначити умови і стан розвитку культури в українських землях, а також з’ясувати, як ці обставин впливали на розвиток освіти і науки; розвивати в учнів уміння самостійно працювати з різними джерелами інформації і на їх основі робити висновки та узагальнення, на конкретних прикладах духовної культури розкривати характерні риси культури українського ...

читати все »

Тема: Вплив міжнародних відносин на становище України в першій третині ХІХ століття (9 клас. Історія України)

Мета: з’ясувати, яке місце посідала Україна в системі міжнародних відносин в першій третині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, виділяти головне і другорядне, систематизувати історичний матеріал, висловлювати свою точку зору щодо певних історичних подій; виховувати в учнів національні та патріотичні почуття. Обладнання: ...

читати все »

Тема: Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ ст. (9 клас. Історія України)

Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII — на початку ХІХ ст., а також з’ясувати соціальне та національне становище українського населення, визначити суть політики, що провадив австрійський уряд щодо українців; розвивати в учнів уміння самостійно опрацьовувати історичні документи, схеми, таблиці, аналізувати матеріал, ...

читати все »

Тема: Контрольна робота №1 «Найпростіші геометричні фігури та їх властивості» (7 клас. Геометрія)

Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати самостійність, дисциплінованість, відповідальність Тип уроку : урок контролю знань і вмінь Обладнання: картки з тестовим завданням.

читати все »

Українці придбали церкву в містечку Санліс під Парижем, де мешкала Анна Ярославна

Українці придбали церкву в містечку Санліс під Парижем, де мешкала Анна Ярославна

27 вересня 2013 українська Єпархія святого Володимира в Парижі на чолі з єпископом Борисом (Ґудзяком), президентом Українського католицького університету, придбала церкву у Санлісі (45 км від Парижа) поpуч з Абатством святого Венсана, яке заснувала королева Франції Анна Ярославна у 1060 році. Саме у Санлісі вXI столітті мешкала донька Ярослава Мудрого.З ...

читати все »

Тема: Харківщина в післявоєнні роки та 60-80 –ті роки (9 клас. Харківщинознавство)

Мета: схарактеризувати процес відновлення народного господарства в повоєнні та 60-80 роки; визначити хронологію послідовності подій, виникнення нових підприємств та особливості економічного розвитку нашого краю в цей період; порівняти життя людей в різний історичний період; виховувати любов до рідного краю. Обладнання: – Харківщинознавство: навчальний посібник для учнів 8-9- кл./О.І.Грінченко.-Х:Гімназія, 2011. -448 ...

читати все »