Методика початкового навчанняУсі уроки початкова школаФайли

Використання 6 цеглинок LEGO на уроках в початковій школі

Автор:  Сеглюк Олена Дмитрівна

Навчальний заклад: Мелітопольський навчально-виховний комплекс №16 ММР ЗО

Використання 6 цеглинок LEGO на уроках в початковій школі

Використання LEGO на уроках у початкових класах – це важливий елемент навчального процесу, який допомагає дитині розвивати розумові та фізичні здібності: увагу, пам’ять, мовлення, дрібну моторику. Діти проявляють свої творчі здібності, фантазії, навчаються взаємодії з однолітками, взаємодопомоги, обміну інформацією, вмінню приймати рішення, розвивають комунікативні навички. При цьому у дитини виникає бажання вчитися, краще засвоюється матеріал. А це найважливіше!

LEGO – це одна з відомих педагогічних технологій, що використовує тривимірні моделі реального світу і предметно-ігрове середовище навчання і розвитку дитини. У педагогіці  LEGO технологія цікава тим, що, будуючись на інтегрованих принципах, об’єднує у собі елементи гри і експериментування. Ігри LEGO  тут виступають засобом дослідження і орієнтації дитини в реальному світі, просторі і часі.

У цьому навчальному році кожен першокласник отримав шість цеглинок LEGO. До вашої уваги пропоную навчальні ігри:

1. Маленькі фантазери.

Мета: розвивати мовленнєву ініціативу, образне  мислення, творчу уяву, зв’язне мовлення, стимулювати креативність дітей, розвивати дрібну моторику рук, уміння розв’язувати проблемні ситуації.

Хід вправи: запрошую дітей  сісти півколом на килимку. Розміщую у середині кола цеглинки різні за формою та кольором. Заздалегідь будую певного персонажа і починаю розповідати дітям історію або казку про нього. Завершую  розповідь якоюсь проблемною ситуацією.

Пропоную дітям також побудувати казкового персонажа. По завершенні побудови моделі прошу дітей спробувати придумати закінчення історії. Даю можливість кожній дитині розповісти власну кінцівку історії.

2. Виклади моделі слів.

Мета: навчити визначити послідовність звуків у словах, робити звуковий аналіз слів, виховувати спостережливість, увагу та самостійність.

Хід вправи: запрошую дітей сісти півколом на підлозі. Розміщую у середині кола цеглинки різні за формою та кольором. Заздалегідь готую картки зі словами, надрукованими великим, напівжирним шрифтом (КІТ, МИША, ЛІС тощо).

Прошу дітей викласти із цеглинок форми надрукованих слів. А дітям, які вміють вже читати, пропоную спочатку прочитати надруковані слова, а потім викласти їх із цеглинок.

3. “Звукова схема слова”.

Мета: вчитися визначати звуки у словах, будувати модель, виховувати вміння працювати індивідуально та в парах, розвивати дрібну моторику рук, увагу.

Хід вправи: заздалегідь готую слова. Наприклад, “Риба”, вимовлю це слово, а діти викладають  на плато кількість голосних звуків (червоним) та приголосних твердих (синім) чи м’яких (зеленим)  звуків у слові.

4. Тематичне конструювання

Мета: розвивати вміння працювати разом (робота в парах), узгоджувати свої дії з діями товаришів. Формувати вміння виконувати завдання відповідно до поставленої мети. Розвивати мислення, творчу уяву. Сприяти розвитку мовлення.

Хід вправи: розташовую велику кількість цеглинок різного кольору (зеленого, синього, червоного, жовтого) серед кімнати.

Об’єдную дітей у пари. Прошу дітей разом в парах побудувати, щось/ якийсь предмет, який стосується теми «День народження»/ «Зоопарк»/ «Наш клас». Після того, як модель побудована, прошу їх описати, що вони побудували (питань може бути безліч. У тому числі відкритих залежно від теми і сконструйованої моделі).

5. Вивчаємо великі та маленькі букви.

Мета: засвоєння та вміння відрізняти та знаходити великі та маленькі літери, виховувати спостережливість і увагу.

Хід вправи: у кожної букви є її великий та маленький варіант. Для того щоб дитина вміла знаходити велику та малу букву, беру по дві цеглинки одного кольору для кожної букви. В окрему корзину кладу всі цеглинки LEGO з написаними на них буквами. Дитина повинна знайти дві однакові цеглинки з великою і маленькою буквою та з’єднати їх. Кольори для кожної букви потрібні бути однакові.

6. Вивчаємо порядок букв в алфавіті.

Мета: розвивати пам’ять, розвивати дрібну моторику , увагу.

Хід вправи: вивчаючи  порядок букв в алфавіті, дитина може будувати “змійку” з цеглинок  LEGO, приєднуючи букви. Спочатку це можна робити, тримаючи азбуку. Пізніше, коли дитина вже знає алфавіт, складає “змійку” з букв, не зазираючи до алфавіту.

7. Складаємо слова з цеглинок LEGO.

Мета: виховувати спостережливість, увагу, вміння з’єднувати букви у слова.

Хід вправи: роздруковую на листі слова, де буква співпадає з маленькою цеглинкою LEGO. Дитина повинна відтворити кожне слово, шукаючи цеглинку з потрібною буквою та з’єднуючи їх разом.

8. Вчимося рахувати кількість букв в словах.

Мета: закріплювати навички читання, розвивати мислення, вміння виконувати завдання відповідно до поставленої мети.

Хід вправи: пишу слово на довгій цеглинці LEGO, де кожна буква  співпадає з однією маленькою цеглинкою LEGO. Дитина повинна підібрати такі ж самі літери на маленьких цеглинках LEGO та зробити слово, як на довгій цеглинці.

9. Вивчати склади у  словах.

Мета: вчити дитину ділити слово за складами, розвивати мислення, вдосконалювати навички читання.

Хід вправи: пишу слово на довгій цеглинці LEGO, де кожний склад співпадає з однією маленькою цеглинкою LEGO. Дитина повинна підібрати такі ж самі склади на маленьких цеглинках LEGO та зробити слово, яке на довгій цеглинці.

10. Вчимо члени речення з цеглинками LEGO.

Мета: вивчати та закріплювати поняття про члени речення,  розвивати дрібну моторику .

Хід вправи: найдовші цеглинки підписую назвою кожної частини  мови: іменник, прикметник, дієслово, займенник, числівник і прислівник. На інших цеглинках, менших, пишу різні слова. Дитина повинна розібрати слова до належної частини мови, роблячи вежі із конструктор LEGO.

11. Художники

Мета: уявляти і творчо мислити, вигадувати та описувати, експериментувати, генерувати оригінальні ідеї.

Хід вправи:  діти розкладають цеглинки на аркуші паперу.

Використовуючи олівці, фломастери, фарби, діти домальовують до цеглинок різні деталі, перетворюючи їх на частину малюнка.

12.Відповідаємо цеглинками

Мета: слухати і відповідати на запитання, швидко реагувати на виклики, використовувати на практиці набуті знання, вміти керувати емоціями.

Хід вправи: 1. Дітям пропоную будь-яку тему (континенти, тварини, рослини, частини мови тощо). За кожним поняттям закріплена цеглинка певного кольору. Відповідають на запитання діти лише за допомогою цеглинок. 2. Наприклад: «Водний світ»– Якщо дитина чує назву річки, вона піднімає правою рукою синю цеглинку. ( Називаю будь-які назви, дітям потрібно реагувати тільки на назву річки в зазначений спосіб. Наприклад, Боржомі, Дніпро, леопард, Амазонка тощо) – Якщо дитина чує назву озера, вона піднімає лівою рукою блакитну цеглинку. (Називаю будь-які назви, дітям потрібно реагувати тільки на назву озера в зазначений  спосіб).

13. Літературні скарбнички

Мета: розуміти художні твори, виділяти основну проблему, аналізувати її, пропонувати свій варіант вирішення, письмово, стисло викладати думки, розкладати текст на важливі складові, розуміти композицію і знаходити літературні прийоми, використані автором, усно  і письмово висловлювати свої думки.

Хід вправи: 1. На аркуші паперу діти обводять цеглинки відповідними кольорами. Отримані кольорові прямокутники і будуть «скарбничками».

  1. Дітям пропонується згадати літературний твір, який вони читали напередодні. Отриману інформацію і знання пропоную розкласти по скарбничках: в червону скарбничку записати імена головних героїв твору, в жовту — записати, які чарівні, незвичайні речі були використані, в зелену — записати основну проблему твору, в синю — який варіант вирішення був запропонований автором, в блакитну — записати власний варіант вирішення проблеми.

14. Математика і я   

Мета: діти вчаться математичній грамотності,  застосовувати раніше вивчене, швидко реагувати, виконуючи проблемне завдання.

Хід вправи:  1. Дитина об’єднує 6 цеглинок у дві групи: холодні та теплі кольори. Цеглинкам теплих кольорів присвоюється знак “+”, холодних – знак “-“.  За кожною цеглинкою закріплюється своя цифра. Наприклад, червона =1, помаранчева = 2, жовта =3, зелена =4, блакитна =5, синя =6 (знаки і цифри можуть бути будь-якими).

  1. Пропоную дітям викласти математичний ланцюжок, використовуючи потрібні цеглинки, для того щоб отримати свій вік, кількість членів родини, днів тижня, місяців у навчальному році тощо.

15.Світлофор

Діти називають кольори світлофору, об’єднуються в три групи, обравши цеглину певного кольору.

Завдання групі: привітатися, представитися. Перемагає група, яка виконала завдання першою. Поступово, через кілька днів, тижнів, завдання ускладнюю: «назвати прізвище, по батькові, адресу, день народження».

16.Пори  року

З яким кольором асоціюється пора року? Весна –зелений. Зима-синій. Осінь-жовтий. Літо-червоний. Діти називають по черзі, об’єднуються в групи за кольором цеглин. Завдання групі: назвати місяці кожної пори року.

17.Склади  модель  характеру

Цеглини розподіляють за кольором на теплі та холодні. Згадуючи казкових героїв, називають позитивні та негативні риси характеру, співвідносять з цеглиною.

18.Виростимо  речення

Починаємо гру з однієї цеглини. Іменник-зелена. Дівчинка.

Дієслово. Червона. Дівчинка співає. Прикметник-жовта. Весела дівчинка співає.

19.Склади  модель  слова

Голосний-червона, приголосний твердий-зелена, приголосний м’який –блакитна. Порівнюють моделі, з’ясовують, якою буквою позначають звуки на письмі.

20 .Ігри – руханки з цеглинками

Збери комплект, відтвори за зразком та інші.

21. Трансформер

Завдання групі: збудувати істоту, рослину, будівлю, вид транспорту тощо. Розказати про неї. Обвести, домалювати, оживити.

Висновок

Використання LEGO  на уроках у початковій школі – це корисний і важливий елемент навчального процесу. Працюючи з LEGO, діти розвивають просторову уяву. Добре організована робота з конструктором LEGO має великий потенціал: допомагає виробляти певні якості – посидючість, взаємоповагу, акуратність, терпіння, розвиває креативне мислення.

Діти вчаться домовлятися, відстоювати власну думку, поважати думку інших, доповнювати один одного, шукаючи спільні рішення, висувати ідеї, творчо мислити, експериментувати.

Завантажити: Використання 6 цеглинок LEGO на уроках в початковій школі+ Сертифікат (Розмір: 339.9 KB, Завантажень: 1417)
Back to top button