Конспекти уроків української літератури 7 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю…» (7 клас. Українська література)

Автор: Онасенко Неля Іванівна

Навчальний заклад: Зеленогайська СЗШ І-ІІІ ступенів з дошкільним відділенням

Тема:       Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю…»

Мета – формувати компетенції:

предметні:

літературознавчу : надати інформацію  про найголовніше з біографії митця; особливості пісенної  творчості А. Малишка; поглибити  уміння визначати жанрові ознаки  та навички аналізу ліричних творів;

читацьку: удосконалювати навички виразного читання, коментувати  зміст ліричних творів, висловлювати власну думку про порушені проблеми;

ключові:

інформаційну: поглиблювати уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; розвивати  навички  роботи над проектом;

комунікативну, соціальну: вдосконалювати уміння працювати в парі, групі, презентувати свої дослідження, володіти різними соціальними ролями;

полікультурну: оволодівати  досягненнями української пісенної творчості;

загальнокультурну: виховувати в собі любов до поезії, естетичний смак, світогляд;

ціннісно-смислову:  виховувати шанобливе ставлення до засад народної моралі, українських традицій, зокрема поваги до батьків.

Цілі уроку (очікувані результати): 

учні знають  основне з біографії  Андрія Малишка, зміст пісень митця;

учні досліджують і визначають  жанрові особливості пісень А. Малишка;

учні  визначають і  коментують основні мотиви, художні засоби, символічність образів ліричних творів;

учні складають презентаційну картку художнього твору;

учні виразно читаютьпоезію.

учні коментують  її ідейно – художній зміст;

учні усвідомлюють повагу до батьків як найвищу моральну цінність.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування на їх основі літературознавчих та читацьких компетенцій шляхом застосування проектної технології.

Методи і прийоми: бесіда, метод – проект, літературознавче дослідження, декламування, інтерв’ю з письменником, рольова гра; робота в малих групах та індивідуальна, «асоціативний кущ».

Обладнання:портрет А. Малишка, вишитий рушник, аудіозаписи пісень Малишка.

Завантажити: Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю...» (7 клас. Українська література) (Розмір: 381.8 KB, Завантажень: 280)
Back to top button