Конспекти уроків фізичної культури 1 класКонспекти уроків фізичної культури 2 класКонспекти уроків фізичної культури 3 класФізична культураФайли

Роль ЛФК у профілактиці порушень постави (1-3 класи)

Автор: Краус Олена Геннадіївна

Навчальний заклад: Маріупольська спеціальна школа № 21 Донецької обласної ради

Роль ЛФК у профілактиці порушень постави

Лікувальна фізична культура в спеціальній школі – це корекція та компенсація вад фізичного розвитку дитини. Лікувальна фізкультура з її спеціальними вправами та методами тренування сприяє посиленню захисної функції організму, підвищує його опір несприятливим чинникам зовнішнього середовища.

Пріоритетним завданням системи освіти є виховання відповідального ставлення людини до здоров’я як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Держава разом із громадськістю сприяє збереженню здоров’я учасників освітнього процесу, залученню їх до занять фізичною культурою і спортом, недопущенню будь-яких форм насильства в навчальних закладах, а також упровадженню у практику результатів міжгалузевих наукових досліджень із проблем зміцнення здоров’я, організації медичної допомоги дітям, учням, пропаганді здорового способу життя та вихованню культури поведінки.

Характерною особливістю учнів Маріупольської спеціальної школи № 21 Донецької обласної ради є різноманітні порушення їхнього психічного та фізичного розвитку, зумовлені органічним ураженням центральної нервової системи різної етології. Спостерігається слабкість міокарда, аритмія, дихання з порушеними частотою, глибиною, ритмом, немає злагодженості дихання з руховим навантаженням, відставання у зрості та вазі від вікової норми, нерівномірний розподіл сили м’язів, що спричинює різні відхилення у поставі, дрібній моториці рук, мовленні тощо.

Мета лікувальної фізичної культури в спеціальній школі – це корекція та компенсація вад фізичного розвитку дитини.

Лікувальна фізкультура, що передбачає виконання вправ і тренування, сприяє посиленню захисної функції організму, підвищує його опір несприятливим чинникам зовнішнього середовища. Одночасно стимулювальний вплив фізичних вправ сприяє формуванню тимчасових або постійних компенсацій, більш досконалому функціонуванню організму й поліпшенню здоров’я.

Уроки ЛФК ґрунтуються на принципах спільної творчості педагога та дитини, мотивації навчання, стимулювання дитини до досягнення мети та самовдосконалення.

Робота педагога спрямована на те, щоб діти самі прагнули подолати свої недоліки, допомагали одне одному підтримували у колективі дух терпимості співчуття, взаємоповаги та прагнення до успіху.

Усвідомлюючи себе частиною природи, перемагаючи свої природні вади, залишаючись доброю, уважною, чуйною до людей, дитина досягає фізичного здоров’я та душевного комфорту, адже лише у здоровому тілі може бути здоровий дух.

Удосконалення рухової діяльності передбачає наявність основних рухових умінь та навичок, які слід постійно ускладнювати з урахуванням віку та стану здоров’я. Такій діяльності властиве прикладне значення, вона є фундаментом для розвитку моральних та фізичних якостей людини.

Суть лікувальної фізкультури полягає в тому, що вона має біологічну природу та є адекватною для дитини. Використовувані фізичні вправи мають широкий спектр дій, оскільки вони впливають на всі ланки нервової системи, починаючи від клітин кори головного мозку, і завершуючи периферійним рецептором, а також ендокринними і гуморальними механізмами.

Для успішного відновлення сил хворого важливими є відповідний добір вправ, дотримання поступовості у збільшенні фізичного навантаження, а також систематичності та послідовності.

Рухи лише тоді будуть лікувальним та профілактичним чинником, коли вони організовані у формі фізичних вправ та використовуються відповідно до терапевтичних завдань у дозованій формі з урахуванням загального стану хворої дитини, особливостей захворювань та порушення функції ураженої системи або органів.

Актуальні напрями роботи у корекційно-педагогічній діяльності з фізичного виховання

(на прикладі початкових класів спеціальної школи)

 1. Удосконалення рухів і сенсомоторного розвитку:
 • розвиток дрібної моторики кистей і пальців рук;
 • розвиток артикуляційної моторики.
 1. Корекція окремих аспектів психічної діяльності:
 • розвиток просторових уявлень і орієнтації;
 • розвиток слухової уваги і пам’яті.
 1. Розвиток різних видів мислення (наочно-образного, словесно-логічного)
 2. Корекція порушень емоційно-особистісного розвитку.
 3. Розвиток мови (розвиток координації слова і ритмізованого руху)
 4. Розвиток мовлення слухового сприйняття.

Пропонуємо комплекс вправ для занять ЛФК із дітьми з порушенням постави, які використовуються у Маріупольській спеціальній школі № 21. Ці вправи спрямовані на учнів молодшого шкільного віку (1-3-ті класи).

Комплекс вправ для дітей молодшого шкільного віку з порушенням постави  (1-й клас)

Вступна частина (5 хв).

 1. Ходьба по колу звичайна (1хв).
 2. Ходьба навшпиньках, руки вгору (1хв).
 3. Ходьба з високим підняттям колін, руки на поясі (1хв).
 4. Ходьба звичайна, дихальні вправи (1хв).
 5. Ходьба по дерев’яній лавочці навшпиньках (1хв).

Основна частина (25хв).

 1. В.п. – стоячи, ноги разом, руки опущені, у руках гімнастична палиця, взята за кінці. На рахунок 1 палицю підняти вгору над головою, одночасно ногу відставити назад на носок (вдих), на рахунок 2 опустити палицю, приставити ногу, на рахунок 3 повторити. (Виконувати 4-6 разів.)
 2. В.п. – стоячи, ноги на ширині плечей, паличка за спиною, руки зігнуті в ліктях. На рахунок 1-4 повільно присісти, зберігаючи правильну поставу, на рахунок 5-8 повернутися у в.п. (Виконувати 4-6 разів.)
 3. В.п. – стоячи, ноги разом, руки опущені. На рахунок 1-5, нахиляючись уперед, одночасно руки і пряму ногу витягнути назад, утримати рівновагу на одній нозі (ластівка), на 6 повернутися у в.п. (Виконувати 5-6 разів.)
 4. В.п. – стоячи, ноги разом, руки опущені. На рахунок 1-2 підняти прямі руки вгору (вдих), на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (Виконувати 4 рази.)
 5. В.п. – стоячи, ноги на ширині плечей, паличка за спиною, руки зігнуті в ліктях, на рахунок 1-2 нахилити тулуб уперед, голову підняти (вдих), на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (видих). (Виконувати 4 рази.)
 6. В.п. – стоячи, ноги разом, одна рука вгору, на рахунок 1 підняти іншу руку вгору, другу опустити, на рахунок 2 змінити положення рук, на рахунок 3-4 повторити те саме (5-6 разів) кожною рукою.
 7. В.п. – стоячи, ноги разом, руки зігнуті в ліктях, на рахунок 1-4 – кругові рухи ліктями вперед і назад. (Виконувати 4-8 разів)
 8. В.п. – стоячи, ноги разом, руки зігнуті в ліктях, перед грудьми, ривки. (Виконувати 4-6 разів.)
 9. Дихальні вправи.
 10. В.п. – лежачи на спині, руки витягнуті над головою, самовитяжіння: на рахунок 1-4 піднятися вгору, на рахунок 5-6 – розслабитися. (Виконувати 6-8 разів.)
 11. В.п. – руки в замок під підборіддя. Почерговий рух прямих ніг угору (6-8 разів кожною ногою).
 12. В.п. – лежачи на спині, руки вздовж тулуба. На рахунок 1-2 підняти прямі ноги вгору, на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (Виконувати 5-6 разів.) Дихальні вправи
 13. В.п. – лежачи, руки вздовж тулуба, на рахунок 1-2 сісти (вдих), руки вгору, на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (видих).
 14. В.п. – лежачи на животі. Руки витягнуті над головою, вправа на самовитяжіння: на рахунок 1-4 потягнутися, на рахунок 5-6 розслабитися. (Виконувати 6-8 разів.)
 15. В.п. – руки під підборіддя, почергове піднімання кожної прямої ноги (6-8 разів кожною ногою).
 16. В.п. – те саме, руки витягнуті над головою, на рахунок 1 розвести руки і ноги в сторони (вдих), на рахунок 2 повернутися у в.п. (видих). (Виконувати 6 разів.) Дихальні вправи.
 17. В.п. – те саме, руки витягнуті над головою, почерговий рух рук, ніг угору і вниз. (Виконувати 10-12 разів.)
 18. В.п. – те саме, руки на поясі, на рахунок 1-4 лікті, лопатки завести, підняти голову, витягнути шию, ноги, на рахунок 5-6 повернутися у в.п. (Виконувати 6-8 разів.)

Завершальна частина (5хв)

 1. Ходьба звичайна (1хв).
 2. Ходьба на зовнішній частині стопи (2хв).
 3. Ходьба зі зміною положення рук. 1 – вперед, 2 – вгору, 3 – у сторони, 4 – вниз (2хв).

Загальноосвітній комплекс вправ для дітей із порушенням постави  2-й клас

Вступна частина (5хв)

 1. Ходьба звичайна, плечі розправлені, живіт втягнутий. Широкі махи руками, голова піднята (1хв).
 2. Ходьба з підняттям стегна паралельно підлозі, стежити за поставою, руки за спиною зігнуті в ліктях, пальцями дотягнутися до ліктя (1 хв).
 3. Ходьба навшпиньках, руки вгору (долоні всередині, руки натягнуті, напружені, підборіддя підняте, дивитися перед собою), подихати (3-4 рази) (1хв).
 4. Ходьба на зовнішній частині стопи (руки за спиною зігнуті в ліктях) (1хв).
 5. Ходьба звичайна, руки перед грудьми зігнуті в ліктях, на рахунок 1 відвести руки назад, на рахунок 2 – руки в сторони, долоні вгору (руки паралельно підлозі). (Виконувати 3-4 рази) (1хв).

Основна частина (30 хв)

Узяти набивний м’яч і гімнастичні палиці.

 1. В.п. – ноги на ширині плечей, у руках набивний м’яч. На рахунок 1 підняти м’яч над головою, підтягнутися, подивитися на м’яч (вдих), на рахунок 2 руки вперед, на рахунок 3 – над головою, на рахунок 4 – опустити. (Виконувати 6-8 разів).
 2. В.п. – те саме. На рахунок 1-2 присісти навшпиньки, підняти м’яч над головою, на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (Виконувати 8-10 разів).
 3. В.п. – на рахунок 1-2 нахилити тулуб уперед, рука з м’ячем витягнута вперед паралельно підлозі (спина пряма, дивитися на м’яч), на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (Виконувати 8-10 разів, подихати 3-4 рази).
 4. На рахунок 1-2 викрут палиці за спиною, руки прямі, тулуб прямо, живіт втягнутий, на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (Виконувати 6-8 разів).
 5. В.п. – палиця в опущених руках за спиною, на рахунок 1-2 нахилитися вперед (плечі розправити, лопатки зведені, підборіддя підняте, дивитися вперед, руки підняти вгору), на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (Виконувати 6-8 разів).
 6. В.п. – те саме, палиця за спиною, на рахунок 1-3 присісти навшпиньки, відвести голову назад, тулуб вертикально, коліна разом, на рахунок 4 повернутися у в.п. (Виконувати 8-10 разів.) Подихати.

Узяти м’яч.

 1. В.п. – ноги на ширині плечей, руки опущені перед собою, у руках м’яч. На рахунок 1 підняти м’яч на головою, на рахунок 2 опустити м’яч за голову, плечі відведені назад, лопатки разом, на рахунок 3 підняти м’яч над головою, на рахунок 4 повернутися у в.п. (Виконувати 7 разів.)
 2. В.п. – ноги на ширині плечей, м’яч у руках на лопатках, лопатки зведені, лікті в сторони, живіт підтягнутий, на рахунок 1, 2, 3, 4 підстрибнути.

Лягти на животі, перевірити поставу, виконуючи самовитяжіння.

 1. В.п. – ноги разом, руки під підборіддя, на рахунок 1, 2, 3, 4 підняти одночасно ноги вгору.
 2. Руки витягнуті вперед, на рахунок 1 одночасно підняти ноги і руки вгору, на рахунок 2 розвести убік, на рахунок 3 звести разом, на рахунок 4 опустити, підняти. (Виконувати 3-4 рази.)
 3. Руки за спину, пальці «в замок», відірвати тулуб від підлоги, ноги від підлоги не відривати.
 4. Руки витягнуті над головою. На рахунок 1 розвести руки і ноги в сторони, на рахунок 2 звести, на рахунок 3 розвести, на рахунок 4 знову звести.
 5. Почерговий рух рук і ніг вгору і вниз (імітація плавання стилем «кріль»), подихати (3-4 рази).
 6. Руки під голову, почерговий рух прямими ногами вгору і вниз, стати спиною до стіни.

Стоячи спиною до стіни.

 1. В.п. – стоячи спиною до стінки, піднятись навшпиньки, витягнути руки, взятися руками за рейку, притулитися лопатками, сідницями і литками до стінки. На рахунок 1-9 підтягнутися, на рахунок 10 розслабитися.
 2. Стоячи біля стіни, взятися руками за рейку на рівні кутів лопатки. На рахунок 1-4 нахилити тулуб уперед, ноги впритул притиснути до стіни, на рахунок 5-8 повернутися у в.п.
 3. В.п. – стоячи обличчям до стіни, взятися руками за рейку на рівні грудей, відійти на пів кроку від стіни, п’яти разом, носки нарізно, на ширину ступні. На рахунок 1-4 повільно присісти, розвести коліна в сторони, на рахунок 5-8 повернутися у в.п. Подихати 3-4 рази.

Завершальна частина (6хв).

 1. Ходьба звичайна, йти, зберігаючи правильну поставу (1хв).
 2. Ходьба на зовнішній частині стопи. Руки на поясі (2хв).
 3. Зміна положення рук на кожен рахунок. Подихати 3-4 рази (1хв).
 4. Вправа на увагу (1хв).
 5. Руки витягнуті вгору, ходьба гусячим кроком. Ходьба звичайна (1хв).

Комплекс вправ для дітей із порушенням постави 3-й клас

Вступна частина (6хв).

 1. Ходьба звичайна (1хв).
 2. Ходьба навшпиньках, руки вгору (1хв).
 3. Ходьба звичайна, руки в сторони, долоні вгору, відведення рук назад на кожен крок (30с).
 4. Руки на поясі, ходьба із високим підніманням колін (2хв).
 5. Ходьба звичайна, руки зігнуті до плечей, кругові рухи ліктями вперед і назад по 4 рази (30с).
 6. Руки за голову, ходьба у напівприсяді (1хв).
 7. Дихальні вправи 3-4 рази

Основна частина (30хв).

В.п. – стоячи перед дзеркалом із палицею в опущених руках.

 1. В.п. – о.с. На рахунок 1 підняти палицю вгору, одночасно відставити ногу назад на носок (вдих). На рахунок 2 опустити палицю, приставити ногу (видих), те саме виконати з іншою ногою 4-6 разів.
 2. В.п. – о.с. Палиця на лопатках, повільно присісти на рахунок 1-4, зберігши правильну поставу, на рахунок 5-6 повільно повернутися у в.п. (Виконувати 5-6 разів).
 3. Дихальні вправи.
 4. В.п. – те саме, на рахунок 1-2 нахилити тулуб уперед, не опускаючи голови (видих), на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (вдих). (Виконувати 5-6 разів.)
 5. В.п. – о.с. Палиця в опущених руках, на рахуок 1-4 підняти палицю угору, підтягнутися навшпиньки, на рахунок 5-6 повернутися у в.п., палицю опустити.

В.п. – лежачи на спині.

 1. Руки витягнуті над головою на підлозі. Самовитяжіння: на рахунок 1-4 витягнутися, на рахунок 5-6 розслабитися. (Виконувати 5-6 разів.)
 2. Руки вздовж тулуба, на рахунок 1 підняти прямі руки й одну ногу вгору, на рахунок 2 опустити руку і ногу, на рахунок 3 – те саме з іншою ногою. (Виконувати 6-8 разів.)
 3. Дихальні вправи.
 4. Руки в сторони, імітація їзди на велосипеді (6-8 разів).
 5. Руки вздовж тулуба, ноги зігнуті, стопи на підлозі, на рахунок 1-2 підняти тулуб, на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (Виконувати 5-6 разів.)
 6. Руки вздовж тулуба, ноги рівні. На рахунок 1 сісти без допомоги рук, руки вгору, на рахунок 2 руки в сторони, на рахунок 3 – руки вгору, на рахунок 4 лягти, опустити руки. (Виконувати 5-6 разів.)
 7. Руки вздовж тулуба, на рахунок 1-2 підняти прямо, на рахунок 3-4 повернутися у в.п. (Виконувати 5-6 разів.)
 8. Дихальні вправи.
 9. Перекат на живіт.

В.п. – лежачи на животі.

 1. Руки витягнуті над головою, самовитяжіння: на рахунок 1-4 витягнутися, на рахунок 5-6 розслабитися. (Виконувати 5-6 разів.)
 2. Імітація плавання у стилі «брас», одночасно заводити і розводити прямі руки і ноги в сторони, не торкаючись підлоги (6-8 разів). Дихальні вправи.
 3. Руки під підборіддя, на рахунок 1 підняти прямі ноги вгору, на рахунок 2-3 тримати, на рахунок 4 опустити. (Виконувати 5-6 разів.)
 4. Розслаблення.
 5. В.п. – стоячи рачки, на рахунок 1 підняти одночасно прямі ліву руку і праву ногу, на рахунок 2 повернутися у в.п., на рахунок 3 підняти праву руку і ліву ногу, на рахунок 4 повернутися у в.п, дивитися вперед, тулуб тримати рівно. (Виконувати 5-6 разів.)

Завершальна частина (5хв)

Перевірка постави.

 1. Ходьба звичайна, дихальні вправи (1хв).
 2. Ходьба на зовнішній частині стопи (1хв).
 3. Рухи рук: на рахунок 1 – вперед, на рахунок 2 – вгору, на рахунок 3 – у сторону, на рахунок 4 – вниз (8-10 разів) (1хв).
 4. Руки зігнуті перед грудьми, ривки руками (8-10 разів) (1хв).
 5. Звичайна ходьба із правильною поставою (1хв).
Завантажити: Роль ЛФК у профілактиці порушень постави (1-3 класи) + Сертифікат (Розмір: 363.5 KB, Завантажень: 54)
Back to top button