Конспекти уроків географії 11 класУсі уроки географіїФайли

Ресурсний потенціал атмосфери. Кліматичні зміни на планеті (11 клас. Географія) + Презентація

Автор: Чумак Анастасія Іванівна

Навчальний заклад: Регіональний центр професійної освіти ім. О.С. Єгорова

Ресурсний потенціал атмосфери. Кліматичні зміни на планеті.

Мета уроку:

Знаннєвий компонент: навчитися називати складники атмосфери, кліматотвірні чинники й типи клімату;  наводити приклади взаємодії атмосфери з літосферою, гідросферою, біосферою.

Діяльнісний компонент: формує вміння розрізняє погоду під час проходження циклону, антициклону, холодного і теплого атмосферних фронтів; пояснювати механізм утворення глобальних і місцевих систем потоків у тропосфері; встановлювати сукупність чинників, що формують клімат певної місцевості; порівнювати клімат окремих регіонів на материках і території України;  обґрунтовувати  вплив агрокліматичних ресурсів на спеціалізацію рослинництва.

Ціннісний компонент: сприяти усвідомленню взаємозв’язку діяльності людини та природи, висловлюванню суджень щодо впливу агрокліматичних ресурсів на спеціалізацію рослинництва; формувати уміння приймати обґрунтоване рішення щодо своїх дій в природі, дотримуватися здорового способу життя.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: підручник, атлас, карта

Методи та методичні прийоми: евристичний (бесіда), інформаційний, проблемний, дослідницький, візуальна перевірка домашнього завдання, евристична бесіда за запитаннями, розповідь викладача, пояснення викладача, «Мозковий штурм», «Пейзаж – дзеркало настрою», робота в групах, бліцопитування, прийом «Шпаргалка», «Картографічна лабораторія», «Експериментальне завдання», «Роблю висновки», «Чотири стихії», «Онлайн тестування».

Засоби навчання: ґаджети, медійні і друковані джерела інформації, роздатковий матеріал

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою: уміння використовувати в мовленні географічні терміни; формулювати відповідь на поставлене запитання.

Екологічна грамотність і здорове життя: уміння усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність.

Інформаційно-цифрова компетентність: уміння критично співставляти і оцінювати інформацію з різних інформаційних ресурсів.

Природничі компетентності: уміння називати і показувати на карті кліматичні пояси планети; порівнює особливості природних умов території в різних кліматичних поясах; оцінює вплив людини на атмосферу; висловлює судження щодо раціонального використання та охорони атмосфери; знає і розуміє явища і процеси, що відбуваються в географічній оболонці Землі;  вміння  виявляти та встановлювати взаємозв’язки між компонентами природи; застосовує свої знання під час вирішення практичних завдань дослідницького змісту.

Уміння вчитись упродовж життя: уміння організовувати самоосвіту з географії: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби.

Ініціативність: виявляти здатність до роботи в команді, бути ініціативним, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення спільної мети під час виконання навчального проекту.

Завантажити: Ресурсний потенціал атмосфери. Кліматичні зміни на планеті (11 клас. Географія) + Презентація + Сертифікат (Розмір: 9.0 MB, Завантажень: 256)
Back to top button