Конспекти уроків природознавства 5 класФайли

Акмеологічні технології на уроках природознавства як засіб формування предметних компетентностей учнів

Автор: Марценюк Надія Дмитрівна

Навчальний заклад: Іванівська СЗШ І- ІІ ст

Акмеологічні технології на уроках природознавства як засіб формування предметних компетентностей учнів

Акмеологічні технології є інноваційними, тому що дають необхідний ключ до керування індивідуально-професійним розвитком особистості школяра через зміст мовно-літературної освіти, формують орієнтації на процес постійного самовдосконалення і творчого розвитку, що за відповідних умов може йти безупинно по висхідній траєкторії.

Акмеологічна технології як інтегрована система передбачає конструктивні поєднання сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології. Акмеологічні підходи до формування життєвих компетентностей сприяють розробці стратегій такої організації життя школяра, які б дали можливість йому всебічно та оптимально самореалізуватися, розвивали уміння прогнозувати наслідки своїх учинків та свідомо приймати життєво важливі рішення. Навчальна діяльність на уроках природознавства покликана не просто дати людині суму знань, умінь і навичок, а й сформувати в неї компетентність як загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, отриманих завдяки навчанню. Основна мета, що покладена в основу акмеологічних  технологій навчання, – створення ситуації успіху, умов, сприятливих для повноцінної діяльності кожної дитини. Усі вони варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння й співпраці між учителем та учнем. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.  Яким же повинен він бути?  Сучасний урок – це акмеологічний урок :

 • урок, на якому учень знає, що кожне його досягнення буде побачене вчителем, він вірить у себе й у власні можливості, відкриває в собі нові здібності;
 • урок, на якому вчитель напружену розумову працю вміло чергує з релаксійними вправами, стосовно теми, що вивчається;
 • урок із вмотивованою навчальною діяльністю;
 • урок, на якому дитина має можливість виявити свої творчі здібності і ще більше їх проявити, отримавши творче домашнє завдання («домашнє задоволення»);
 • урок, на якому вчитель поставив неймовірно правильну мету і на 99 % її реалізував;
 • урок, після якого учні ще залишаються в кабінеті, обговорюючи почуте, і коли вдома вони із задоволенням розповідають рідним те, про що дізналися на уроці

. На уроках природознавства  практикую  такі  акмеологічні  прийоми:

 • Повір у себе
 • Особисте відкриття
 • Навіювання
 • Почую кожного
 • Констатація успіху
 • Вибух емоцій
 • Якби я був…
 • Семантизація
 • Асоціативна гірлянда

З успіхом застосовую на уроці акмеологічні стратегії:

 • Альпініст
 • Шлях із системи
 • Анонсування
 • Унікум
 • Квадратики
 • Збирання грибів
 • Примусове поєднання
 • Ключові слова

Акмеологічну стратегію «Альпініст» використовую на уроці, де формується загальне уявлення про явища природи Коли матеріалу багато, а урок – один, варто діяти зі стратегією альпініста, який підходить до підніжжя гори із думкою про те, як подолати перші кілька метрів підйому, не дивлячись на вершину і не думаючи про неї. Стараюся заглибити учнів у проблему поступово, крок за кроком.

Подібною є стратегія «Квадратики»: матеріал попередньо ділю між різними учнями ,які в довільній цікавій формі представляють його, а потім разом роблять висновок.

Стратегія творчого пошуку «Збирання грибів» навчає учня й учителя вміння й готовності «впіймати» ідею. Адже пошук ідей схожий на збирання грибів у лісі. Під час використання цієї стратегії критика заборонена, адже, вишукуючи ідеї, кожна думка, навіть хибна, навчає учня аналізувати, зіставляти, і, головне, не боятися пошуку.

Таким чином, акмеологічні підходи

 • формують у школярів уміння самостійно вчитися, ставати співтворцем уроку;
 • програмують індивідуальний досвід успішної праці;
 • запобігають перевантаженню;

сприяють пізнавальній активності, ініціативі, раціональному використанню часу та засобів учіння

До акмеологічних учені відносять такі технології:

 • ігрові (дидактична гра, технології ігромоделювання);
 • технології розвивального навчання;
 • технологія особистісно зорієнтованого навчання;
 • метод проектів.

Гармонійне поєднання цих технологій на уроках словесності допомагає мені досягати бажаного результату. Для того, щоб така інтеграція була ефективною, намагаюся вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх уроках залежно від теми, мети, а також типу уроку.

Дидактичні ігри кардинально змінюють технологію навчання. Суть їх полягає в тому, щоб розбудити пізнавальну активність дитини, сприяти становленню самостійності в мисленні й діяльності. Гра розкриває особистісний потенціал дитини: кожний учасник демонструє свої власні можливості окремо й у спільній діяльності з іншими учасниками. Дитина виступає творцем не тільки ігрових ситуацій, а й власної особистості, вирішує питання самоврядування, знаходить шляхи та засоби оптимізації своєї діяльності, виявляє власні недоліки та вживає заходи для їх усунення, вчиться переборювати психологічні бар’єри в спілкуванні з різними людьми, удосконалює якості своєї особистості.

Найчастіше використовую ігрові елементи саме на етапі мотивації навчального заняття, коли в учнів формується пізнавальний інтерес та чітке усвідомлення того, що очікувати від уроку: «Здивуй!» (подача цікавого факту, події, неоднозначного епіграфа); «Кросворд» (розгадати, заповнити, визначити ключове слово або створити самому); «Картинна галерея» (на основі кількох картин або однотипних зображень знайти і визначити спільну ознаку); «Асоціації», «Інтелектуальна розминка» (два – три складних запитання для з’ясування нових понять), «Так – ні» (універсальна вправа, яка навчає систематизувати уже відому інформацію, зв’язувати воєдино окремі поняття, уважно слухати й аналізувати питання); «Вірю – не вірю» (учні погоджуються або заперечують запропоноване твердження); «Знайди помилку» (учитель навмисне припускається помилки, яку необхідно виявити: спотворює інформацію, послідовність викладу, героям приписує чужі думки і вчинки); «Бліц-опитування  ланцюжком» (кожен учень ставить питання сусіду по парті, даючи кілька секунд на відповідь).

На уроках природознавства  пропоную учням такі рольові ігри:

–   «Інтерв’ю» (обираю учня на роль журналіста і декілька учнів на ролі тих, у кого будуть брати інтерв’ю за запитаннями, що стосуються певної теми);

–   «Перевтілення» (виступити в ролі астронома  і дати відповіді на запитання, поставлені однокласниками);

–   «Реклама» (пропоную скласти рекламний ролик про тіло). Використовуючи на амеологічному уроці ігрові технології, даю можливість дітям розкрити та удосконалити свої розумові здібності, організовую взаємодію між учнями, продуктивне спілкування школярів між собою з елементами змагання.(гра :»Зоряна година»,» Що ? Де? Коли ?», Найрозумніший «, Три мудреці.»

Ігрові й розвивальні технології сприяють розвитку в учнів ключових компетентностей, особистісних якостей, що врешті-решт впливає й на якість освіти.

Серед багатьох методів роботи у технології особистісно орієнтованого навчання, які стимулюють інтерес учнів до нових знань, сприяють розвитку дитини через розв’язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності, використовую метод проектів.

Метод проектів є основною технологією формування ключових компетентностей учнів, яка дозволяє створити в навчальному процесі умови діяльності, максимально наближені до реальних. Метод проектів є ефективним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів і дозволяє формувати весь набір компетентностей. Він орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову.

В основі проекту лежить дослідження певної проблеми, що передбачає високий рівень творчої активності учнів. Адже відбувається відхід від традиційної форми уроку, надається свобода у виборі теми, методів, форм роботи. Учні усвідомлюють велику відповідальність. Вони свідомі дуже важливої умови: уникнути  штучності, продумати проект так, щоб самим учасникам було цікаво щоразу шукати нову форму, уникаючи готових, заздалегідь спрацьованих кліше.

Отже, я можу з упевненістю сказати , що використання акмеологічного підходу в роботі вчителя дозволяють активізувати пізнавальну діяльність учнів, яка полягає у пошуку та вирішенні складних питань, які вимагають актуалізації знань, аналізу, вміння бачити за окремими фактами явище, закон. Робота на уроці, різні проблемні завдання «змушують» учнів постійно звертатися до додаткової літератури, інших джерел  знань. Все це є джерелом формування стійкої мотивації. Кожен учень йде шляхом відкриттів незнайомого, незвіданого раніше, а разом ми робимо одну справу: вчимося і вчимо один одного. Таким чином, використання акмеологічних прийомів навчання відкриває можливості формування життєвого досвіду дитини; стимулює творчість і самостійність, потреба у самореалізації та самовираженні; виводить процес навчання і виховання з стін школи в навколишній світ; реалізує принцип співробітництва учнів та дорослих, поєднуючи колективне та індивідуальне; веде учнів по сходинках зростання особистості; викликає інтерес до предмета; вчить спілкуватися, розвиватися інтелектуально і найголовніше допомагає формувати внутрішній світ громадян України .Я впевнена, що перехід до акмеологическому навчання створить надійні передумови для поєднання навчання, виховання і розвитку школярів в єдиний педагогічний процес.

Завантажити: Акмеологічні технології на уроках природознавства як засіб формування предметних компетентностей учнів + Сертифікат (Розмір: 324.3 KB, Завантажень: 222)
Back to top button