Конспекти уроків правознавстваПозаурочна робота з історії та правознавстваФайли

Інформаційно-дослідницький проект “Основи правового статусу людини і громадянина” + Презентація

Автор: Цірук Оксана Василівна

Навчальний заклад: Трибухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

«Основи правового статусу людини і громадянина»

Форма проведення: презентація інформаційно-дослідницького  мультимедійного проекту

Учасники: учні 9-11 класів

Мета проекту :

 • ознайомити учнів з поняттям «права людини», їх класифікацією;
 • висвітлити проблеми боротьби за юридичне закріплення прав людини в історії цивілізації;
 • розкрити суть змісту і доцільності міжнародних стандартів прав людини і громадянина, донесення змісту ЗДПЛ, інших міжнародних пактів про права людини;
 • засвоїти матеріал, що розкриває основи конституційного статусу громадян України, їх обов’язків;
 • навчити учнів оцінювати факти і положення, що свідчать про необхідність розширення демократії;
 • формувати уміння аналізувати позитивні та негативні події у сфері прав людини, навички щодо захисту власних прав і свобод;
 • формувати повагу до прав людини, вміння аналізувати нормативно – правові акти.
 • виховувати пошану до прав людини, розуміння важливості їх дотримання;
 • виховання свідомої, вільної та відповідальної особистості, здатної жити і творити в сучасному демократичному суспільстві;
 • формування толерантних відносин, ціннісного ставлення до людей, держави;
 • розвивати навички роботи в колективі, самостійного пошуку інформації;
 • удосконалювати навички роботи з програмами MC Office (Power Point, Publisher, Word), інтернет-ресурсами.

Актуальність і доцільність проекту полягає у важливості громадянської освіти школярів, яка є важливою складовою випереджаючої освіти, оскільки саме в її межах формуються основні уявлення про соціальне партнерство, демократичні цінності, громадянські права і обов’язки. Однією з основних рис громадянського суспільства є розвинена громадянська політична культура та свідомість.

«Щось пізнаючи, я знаю, для чого це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати» – такою є філософія сучасного розуміння методу проектів.

Тип проекту:   практично зорієнтований, інформаційно-дослідницький, колективний

Завдання проекту:

 • залучення учнів до творчої, науково-дослідницької діяльності й розвиток їхніх творчих здібностей;
 • формування в підлітків уміння працювати в команді;
 • вчити критично сприймати інформацію, самостійно її аналізувати;
 • розвивати комунікативні вміння;
 • інформувати аудиторію про важливість обраної проблеми;
 • ознайомити присутніх з результатами етапу збору та аналізу інформації;
 • розповісти про практичну діяльність у ході реалізації проекту.
Завантажити: Інформаційно-дослідницький проект "Основи правового статусу людини і громадянина" + Презентація + Сертифікат (Розмір: 4.8 MB, Завантажень: 408)
Back to top button