Конспекти уроків української літератури 9 класКонспекти уроків української мови 9 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення. Творчість поетів-романтиків Харківської школи (9 клас. Українська мова та література)

Автор: Балагура Юлія Євгеніївна

Навчальний заклад: Харківська гімназія №152

Тема. Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення. Творчість поетів-романтиків Харківської школи

Мета:

мова: узагальнити й систематизувати знання учнів про смислові зв’язки й розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення; підвищити пунктуаційну грамотність;

розвивати критичне мислення, вміння розрізняти безсполучникове складне речення в тексті; комунікативно виправдано використовувати безсполучникові складні речення у зв’язному мовленні залежно від ситуації спілкування;

за допомогою матеріалу з літератури виховувати моральні цінності, повагу до культурних надбань народу;

література: ознайомити учнів із літературою українського романтизму, зокрема  з творчістю поетів-романтиків Харківської школи, її ідейно-художніми особливостями; охарактеризувати життя і творчість поетів-романтиків, проаналізувати їх поезії;

розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, уміння аналізувати поетичні твори, надавати відповідний коментар щодо їх ідейно-тематичного спрямування, робити висновки;

виховувати любов до літератури, поетичного слова, почуття поваги до митців-романтиків.

Тип уроку: комбінований.

Методи і прийоми навчання: робота в групах, робота в парах, гронування, фронтальне опитування, бліц-опитування, прийом «Доміно», мікрофон.

Обладнання: таблиці «Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення», «Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні», портрети поетів-романтиків Харківської школи, книжкова виставка, звукозаписи пісні М. Петренка «Дивлюсь я на або», співу солов’я, мультимедійна презентація «Український романтизм. Харківська школа поетів-романтиків», медіапроектор, екран, ноутбук.

Випереджувальні завдання: учні за власним бажанням об’єднуються в 2 групи («теоретики», «літературознавці»). Кожна група готує свій проект – опорні таблиці «Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення», «Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні», практичні завдання, мультимедійну презентацію «Український романтизм. Харківська школа поетів-романтиків», деякі учні виконують індивідуальні завдання (розповідь про життя і творчість письменника).

Очікувані результати:

учні знатимуть: визначення безсполучникового складного речення, його основні ознаки, смислові відношення між частинами та правила вживання пунктограм;

особливості романтизму як мистецького напряму, місце і роль Харківської школи поетів-романтиків у розвитку українського романтизму, основні відомості про життя і творчість поетів-романтиків Харківської школи;

учні вмітимуть:

визначати безсполучникове складне речення, правильно ставити розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення, конструювати безсполучникове складне речення з різними смисловими відношеннями; використовувати безсполучникові складні речення у власному мовленні;

виразно і вдумливо читати романтичні поезії, висловлювати і обґрунтовувати власне ставлення до прочитаного, добирати цитати на підтвердження власних думок, визначати риси романтизму в художніх творах, аналізувати твори поетів-романтиків.

Завантажити: Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення. Творчість поетів-романтиків Харківської школи (9 клас. Українська мова та література) + Сертифікат (Розмір: 338.7 KB, Завантажень: 345)
Back to top button