Конспекти уроків правознавстваПозаурочна робота з історії та правознавстваФайли

Юридичний аукціон (Сценарій позакласного заходу з правознавства)

Автор: Батракова Лариса Володимирівна

Навчальний заклад: Новгород-Сіверська державна гімназія імені К.Д.Ушинського Чернігівської області

Юридичний аукціон (Сценарій позакласного заходу з правознавства)

Цілі заходу: закріпити й пог­либити правові знання та на­вички учнів; розвивати в них уміння застосовувати знання і навички, набуті на уроках пра­вознавства та в процесі позакласного правового виховання; формувати в школярів прагнен­ня поглиблювати свої правові знання, сприяти поширенню правової культури та освіченості в учнівському середовищі.

Обладнання: аукціонний молоточок; плакати з афориз­мами та висловлюваннями ві­домих людей про закон і за­конність; дипломи І, II і НІ ступенів; диплом найкращого гравця змагання; диплом найерудованішого вболівальника змагання; секундомір.

Учасники змагання: команди учнів 9—11 класів, члени журі, юридичний консультант (вчи­тель правознавства). Поперед­ньо команди ознайомлюються з правилами проведення зма­гання.

Максимальна тривалість заходу — 80—85 хвилин, що дорівнює тривалості бінарно­го (спареного) уроку і, отже, є цілком прийнятною для про­ведення в старших класах, ос­кільки відповідає можливос­тям вікових характеристик уч­нів цих класів. Змагальність, азартність, постійна зміна за­вдань та форм діяльності до­поможуть організатору захо­ду утримати увагу та емоцій­ність його учасників на висо­кому рівні.

Завантажити: Юридичний аукціон (Сценарій позакласного заходу з правознавства) + Сертифікат (Розмір: 626.6 KB, Завантажень: 196)
Back to top button