6 клас. Трудове навчанняУсі уроки трудового навчанняФайли

Захист проєкту «Оберіг захисникові України» (6 клас. Трудове навчання) + Презентація

Автор: Пащенко Тетяна Миколаївна

Навчальний заклад: Криворізька гімназія №130 Криворізької міської ради

Тема: Захист проєкту «Оберіг захисникові України»

Мета:

освітня: узагальнити та систематизувати матеріал по технології виготовлення прикрас з бісеру, стрічок, ниток; сприяти формуванню умінь презентувати та оцінювати створенні власні продукти;

розвиваюча: сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості, розвивати технологічну та інформаційну компетентність;

виховна: виховувати критичне ставлення до результатів власної роботи, основ культури праці та роботи в команді, пошани до традицій українського народу, повагу та бережливе ставлення до його  культурної спадщини, шанобливе ставлення до захисників рідної країни.

Очікувані результати:

учні повинні знати:

  • технологію виготовлення прикрас з бісеру, стрічок, ниток;
  • правила безпечної праці та санітарно – гігієнічні вимоги.

учні повинні вміти:

  • презентувати виріб;
  • виконувати самооцінку проєкту.

Обладнання: інтерактивна дошка, фото та відеоматеріали, картки самооцінки виконаної роботи.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Форма проведення уроку: урок – презентація.

Методи і прийоми: методи навчання: традиційні – словесні (розповідь, пояснення, інструктаж), наочні (ілюстрування, демонстрування), практичні (вправи); сучасні – репродуктивні, частково-пошукові, проблемного викладу матеріалу; інноваційні – сенкан, океан успіху, робота в групах.