Конспекти уроків історії України 11 класУсі уроки історіїФайли

Друга світова війна в історичній пам’яті (11 клас. Історія України)

Автор: Гочошвілі Інна Олександрівна

Навчальний заклад: Краматорська І- ІІІ ст. ЗОШ № 25 з профільним навчанням Краматорської міської ради

Друга світова війна в історичній пам’яті (11 клас. Історія України)

Запропоновані   джерела  дають   можливість з боку різних народів, культур та трагедій  зрозуміти події Другої світової війни, важливість пам’яті про неї для  сучасного українського суспільства.  Опрацювання різноманітних джерел  має на меті формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці; виховання засобами історії громадянської свідомості та емпатії, прищеплення толерантності й поваги до різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей.

Робота із запропонованими джерелами формує такі ключові компетентності як – спілкування державною мовою, соціальна та громадянська компетентності. Головна змістовна лінія цієї теми є формування громадянської  відповідальності кожної людини , цінності й моральності вчинків та думок.

Предметні компетентності, які формуються засобами вивчення запропонованих джерел –

  • Хронологічна компетентність, тобто уміння орієнтуватися в історичному часі, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах
  • Просторова компетентність – уміння орієнтуватися в історичному просторі та знаходити взаємозалежності в розвитку суспільства
  • Інформаційна компетентність – уміння працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, визначати їх надійність,
  • Логічна компетентність – уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій та явищ, ставити запитання та шукати відповіді, розуміти множинність трактувань минулого та зіставляти різні його інтерпретації.
  • Аксіологічна компетентність – уміння формулювати оцінку історичних подій та історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідного часу чи відповідної групи людей, осмислювати зв’язки між історією і сучасним життям.

 Цінності, які формуються під час роботи з джерелами –

  • загальнолюдські й національні цінності учнів, які  керуються морально-етичними    критеріями і почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці
  • Повага справедливості, чесності, турботи, людської гідності, демократичності і рівності у стосунках
  • усвідомлення цінності людини (її життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки); співпереживання за долю рідних і близьких, інших осіб, що потребують допомоги і підтримки; пошанування досвіду й цінностей власного й інших народів, держав, релігій і культур; толерантне сприйняття і ставлення до життєвої позиції іншого.

Під час роботи з джерелами  розвиваються наступні типи мислення – логічне, критичне , аксіологічне мислення учнів.

Використовуються міжпредметні зв’язки з літературою, географією, інформатикою.

Завантажити: Друга світова війна в історичній пам'яті (11 клас. Історія України) + Сертифікат (Розмір: 2.1 MB, Завантажень: 170)
Back to top button