Конспекти уроків української мови 9 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Зв’язне мовлення. Реферат на основі двох-трьох джерел (9 клас. Українська мова)

Зв’язне мовлення. Реферат  на основі двох-трьох джерел

Мета: пояснити мету реферування наукових першоджерел, послідовність підготовки  реферату, правила  графічного оформлення реферату, зокрема  бібліографії;  формувати культуру розумової праці, розвивати логічне  мислення, мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Обладнання: зразки належним чином оформлених рефератів.

Хід уроку

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

* Прочитати записані на дошці (спроектовані на дошку) речення.  Пояснити значення виділених слів, при потребі звернувшись до словника.

1908 року перед членами чернігівської культурно-освітньої  громади “Просвіта” з рефератом  про творчість Івана Франка виступив Михайло Коцюбинський. Цей реферат було надруковано лише у 1917 році. (Р.Горак.) Порівнявши погляди кількох прореферованих вами праць, ви можете висловити  й  власну думку, звісно, аргументувавши її. (З посібн.)

ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку.  Мотивація навчання.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

* Пояснення вчителя.

Реферат – стислий огляд перед аудиторією або в письмовій формі змісту кількох наукових праць, що стосуються певної проблеми.

Мета реферату –   систематизація й передача цілісної наукової  інформації,  дібраної з кількох першоджерел. Важливим є вміння дібрати відповідний до теми матеріал та належним чином його опрацювати. На основі кількох наукових текстів слід створити один текст відповідно до теми реферату.

Реферати пишуть за чужими матеріалами, тому така робота не є  самостійною науковою працею в повному розумінні слова, вона є компілятивною.  Проте реферування заохочує автора до опрацювання  наукових першоджерел,  привчає до використання методів наукового  дослідження.

Найбільш доречним для реферату є науковий стиль. Якщо ж за змістом реферату виголошується учнівська доповідь,  цілком логічним буде уведення елементів публіцистичного стилю.

Правила графічного оформлення реферату такі. Записи ведуться на одному боці стандартних аркушів, які скріплюються обкладинкою. До реферату обов’язково додається список опрацьованої літератури – бібліографія. У тексті реферату також необхідно посилатися на першоджерела: “на думку  академіка С.М.Єфремова”, “як  стверджує професор М.С.Грушевський” тощо. Якщо у рефераті висловлюються власні спостереження чи висновки,  необхідно наголосити: “на нашу думку”, “як нам видається”. Вживання займенника ми  замість я –  одна з ознак наукового стилю.

Слід утриматися від  надмірного захоплення ілюструванням – цінність реферату  у старанному доборі  літератури, її ретельному опрацюванні, логічності, послідовності й аргументованості викладу думок. А також чіткості висновків.

Словник.  Компіляція –  неоригінальна, несамостійна наукова чи літературна праця, побудована на використанні чужих творів. Бібліографія –  перелік книжок, журналів, статей із зазначенням вихідних даних (місце і рік виходу, видавництво тощо); покажчик літератури.

* Опрацювання таблиці-пам’ятки.

Послідовність у роботі над рефератом

1.     Добір  двох-трьох  першоджерел відповідно до теми.

2.     Обмірковування меж теми, осмислення головної думки реферату.

3.     Опрацювання дібраних джерел (помітки, виписки, систематизація виписок).

4.     Складання чорнового варіанту плану реферату.

5.     Концентрація дібраних з першоджерел фактів, цифр, цитат навколо кожного з пунктів плану.

6.     Робота над остаточним варіантом плану з урахуванням  головної думки  реферату та його обсягу.

7.     Складання  чорнового варіанту тексту реферату.

8.     Редагування тексту реферату.

* Зачитування вчителем  одного-двох зразків учнівського  реферату.

* Пояснення щодо оформлення списку використаної  в процесі підготовки реферату літератури (бібліографії).

V. Виконання вправ на закріплення.

Обговорення зачитаних учителем рефератів.

*Колективне  обмірковування  меж запропонованих учителем тем для реферату. Складання чорнового варіанту плану  реферату на одну з тем.

Наприклад:

  • Народнорозмовна й писемна мови Київської Русі
  • Художні переклади й переспіви “Слова о полку Ігоревім”
  • Гуманістична спрямованість творів Григорія Сковороди

VІ. Підбиття підсумків уроку.

VІІ. Домашнє завдання. Підготувати реферат на одну із запропонованих учителем тем (з мови чи літератури)

Завантажити: Зв’язне мовлення. Реферат на основі двох-трьох джерел (9 клас. Українська мова) (Розмір: 22.5 KB, Завантажень: 40)
Back to top button