Конспекти уроків основи здоров'я 9 класУсі уроки основ здоров'яФайли

Запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції (9 клас. Основи здоров’я)

Запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати поняття про запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом, і засоби контрацепції.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Актуалізація опорних знань щодо запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом, і засобів контрацепції Обговорення ситуації, запропонованої на с. 127 підручника
Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку Робота з інформацією на с. 127— 130 підручника (текстом, завданнями та запитаннями)
Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку Обговорення запитань на с. 131 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати Виконання завдань до малюнків на с. 128-130 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати Виконання практичного завдання «Відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про інфекційні та неінфекційні захворювання у своєму середовищі» на с. 131-132 підручника
Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі Виконання завдань до малюнків, виконання практичного завдання і формулювання висновків (с. 127-130 підручника)
Узагальнення знань щодо запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом, і засобів контрацепції Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 131 підручника
Формування вміння формулювати висновки Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 130 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 127 підручника. Після обговорення з’ясовується, ідо учні не так багато знають про запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом, і засоби контрацепції. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

  • Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 127-130 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом, і засоби контрацепції.

  • Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 128-130 підручника, наприклад послухати, що учні можуть розказати про тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С.

  • Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про інфекційні та неінфекційні захворювання у своєму середовищі» на с. 131-132 підручника.

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 130 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом, і засобів контрацепції. Поглиблення навичок та вмінь щодо отримання достовірної інформації про інфекційні та неінфекційні захворювання у своєму середовищі.

Знаннєвий компонент

Учні називають:

— шляхи інфікування ВІЛ, гепатитами В і С;

— методи профілактики ЗПСШ, зокрема ВІЛ-інфекції, на особистому й державному рівнях, формулу індивідуального захисту;

— принципи тестування на ВІЛ-інфекцію;

наводять приклади негативних наслідків ранніх статевих стосунків.

Діяльнісний компонент

Учні вміють:

— оцінювати ризики інфікування ВІЛ, гепатитами В і С у життєвих ситуаціях;

— надавати достовірну інформацію з проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Ціннісний компонент

Учні усвідомлюють значення моральних цінностей у профілактиці ЗПСШ та протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 25, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 48-49.

Завантажити: Запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції (9 клас. Основи здоров’я) (Розмір: 22.3 KB, Завантажень: 257)