Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Захист навчальних проектів. Узагальнення та систематизація знань з теми «Теорія будови органічних сполук» (10 клас. Хімія)

Тема. Захист навчальних проектів.  Узагальнення та систематизація знань з теми «Теорія будови органічних сполук».

Мета:

  • формувати в учнів уміння узагальнювати та систематизувати знання про будову органічних сполук;
  • знання теорії будови органічних сполук;
  • розвивати вміння й навички учнів самостійно самостійно розв’язувати розрахункові задачі, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації;
  • виховувати творчу, допитливу особистість.

Обладнання та реактиви: опорні картки, картки – завдання.

Базові поняття та терміни: гомологічний ряд, спирти, алкени, алкани, алкіни.

Тип уроку: коригування знань, умінь і навичок та закріплення знань.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, брати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.

Здоров’я і безпека.

Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення ізомерів у природі і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

Завантажити: Захист навчальних проектів. Узагальнення та систематизація знань з теми «Теорія будови органічних сполук» (10 клас. Хімія) (Розмір: 42.7 KB, Завантажень: 208)
Back to top button