Освіта і право

Які строки надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день?

Які строки надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день?
Які строки надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день?
Питання щодо термінів надання іншого дня відпочинку у порядку компенсації за роботу у вихідний день законодавством не врегульовано. Певні роз’яснення надаються у листі Мінсоцполітики від 19.09.2012 №321/13/133-12.

День відпочинку має надаватися за можливістю через найкоротший проміжок часу після роботи у вихідний день. Взагалі у наказі про залучення працівника до роботи у вихідний день повинно конкретно зазначатися у який спосіб працівникові буде компенсуватися така робота, чи це підвищена оплата, чи надання іншого дня відпочинку. У цьому ж наказі, за згодою сторін, визначається конкретна дата іншого дня відпочинку.

Сторони не позбавлені права домовитися про надання іншого дня відпочинку, долучивши його до початку чи кінця відпустки. Якщо працівник захворів в той період, коли надається день відпочинку, то за взаємною згодою сторін, можна перенести цей день шляхом видання додаткового наказу.

В табелі обліку робочого часу робиться відмітка «Ін»
– інший невідпрацьований час. Цей день не оплачується. А за роботу у вихідний день проставляються фактично відпрацьовані години, які оплачуються в одинарному розмірі.

Back to top button