Освіта і право

Як обчислюється розмір пенсії в Україні?

Як обчислюється розмір пенсії в Україні?
Як обчислюється розмір пенсії в Україні?
Нарахування пенсій, обчислення розміру пенсії та перерахунок відбувається згідно Закону України від 09.08.2003 р. № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Вказаний Закон розповсюджується тільки на застрахованих осіб, які сплачують внески в Пенсійний фонд України самостійно, або за яких внески сплачують їх роботодавці та організації.

Як обчислюється розмір пенсії?

Розмір пенсії обчислюється згідно встановленим нормам у відсотках до середньомісячного заробітку. Для обчислення розміру пенсії береться середньомісячний фактичний заробіток, маючи на увазі зарплату (або дохід) людини за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу після 1 липня 2000 року. При нарахуванні розміру пенсії береться до уваги не номінальна зарплата майбутнього пенсіонера, а зкоригований заробіток. Коефіцієнт заробітку людини розраховується шляхом ділення середньої зарплати за певний місяць на середню зарплату по країні за цей самий місяць.

До заробітку для нарахування пенсій включаються усі види оплати праці, на які, згідно діючим правилам, нараховуються страхові внески, крім виплат одноразового характеру, не обумовлених діючою системою оплати праці (компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога та інші), перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 697.
Як обчислюється розмір пенсії за віком?

Право на пенсію у зв’язку з досягненням певного віку мають:

-чоловіки від 60 років зі стажем роботи не менше 25 років;
-жінки від 55 років зі стажем роботи не менше 20 років.

Розмір пенсій за віком становить 55 відсотків заробітку, але не нижче мінімального розміру. Якщо стаж роботи більш ніж 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, то пенсія зростає на 1 відсоток заробітку за кожний рік понад стажу. Якщо стаж не повний, розмір пенсії нараховується згідно відпрацьованому стажу.

Як обчислюється розмір пенсії з інвалідності?

Пенсії з інвалідності нараховуються у двох випадках:

-Трудове каліцтво або професійне захворювання;
-Загальне захворювання.

Пенсія з інвалідності в залежності від групи інвалідності призначується в таких розмірах:

-Інвалідам I групи – 100 відсотків пенсії за віком;
-Інвалідам II групи – 90 відсотків пенсії за віком;
-Інвалідам III групи – 50 відсотків пенсії за віком.

На відміну від пенсій за віком, пенсії з інвалідності призначаються не безстроково на час інвалідності, встановленої органами медично-соціальної експертизи. Лише чоловікам старшим за 60 років та жінкам старшим за 55 років пенсія з інвалідності призначається безстроково.

Як обчислюється розмір пенсії з приводу втрати годувальника?

Пенсія з приводу втрати годувальника нараховується непрацездатним членам родини померлого годувальника, які знаходились на його утриманні, при наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, який був би йому потрібен для нарахування пенсії з інвалідності. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника нараховується незалежно від того, чи вони були на утриманні годувальника.

Батьки та чоловік (дружина) померлого, що не були на його утриманні, мають право на пенсію з приводу втрати годувальника, якщо втратили джерело засобів існування.

Пенсія з приводу втрати годувальника нараховується у розмірі:

на одного непрацездатного члена родини – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника.
на двох та більше непрацездатних членів родини – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами. Загальний розмір пенсії на родину з приводу втрати годувальника залежить від кількості членів родини померлого, середнього заробітку та не залежить від причини його смерті (тобто, родинам, годувальник яких помер внаслідок загального захворювання, та родинам, що втратили годувальника внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, пенсії нараховуються в однакових розмірах).

Як обчислюється розмір пенсії громадянам, які мають право на декілька видів пенсій одночасно?

Якщо робітник має право на декілька видів пенсій одночасно, йому нараховується одна пенсія на його вибір.

Який розмір пенсії нараховується працюючим пенсіонерам?

Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсій за віком або з інвалідності не менше 2-х років з більш високим заробітком, ніж той, з якого була нарахована пенсія, згідно їх заяві нараховується новий, більш високий розмір пенсії.

Чи оподатковується пенсія?

Пенсії не оподатковуються та сплачуються без урахування заробітку (доходу), що отримується, за місцем фактичного мешкання пенсіонера незалежно від прописки.

Джерело: mojazarplata.com.ua

Back to top button