Конспекти уроків основи здоров'я 9 класУсі уроки основ здоров'яФайли

Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я. Профілактика вроджених вад (9 клас. Основи здоров’я)

 Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я. Профілактика вроджених вад. Значення регулярних профілактичних оглядів. Соціально-психологічні послуги держави для молоді

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я, профілактику вроджених вад, значення регулярних профілактичних оглядів і соціально-психологічні послуги держави для молоді.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної – 2018

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Актуалізація опорних знань щодо вивчення впливу психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я та усвідомлення значення регулярних профілактичних оглядів Обговорення ситуації, запропонованої на с. 136 підручника
Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку Робота з інформацією на с. 136- 141 підручника (текстом та схемою)
Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування між учнями Обговорення запитань на с. 137-138 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати Виконання завдань до малюнків на с. 138 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати Виконання практичного завдання «Ознайомлення з роботою установ, які надають соціально-психологічні та медичні послуги за місцем проживання» на с. 142 підручника
Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття Виконання завдань до малюнків, виконання практичного завдання, обговорення здобутих знань і формулювання висновків (с. 136-142 підручника)
Узагальнення знань щодо впливу психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я та усвідомлення значення регулярних профілактичних оглядів Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 141-142 підручника
Формування вміння формулювати висновки Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 141 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 136 підручника. Після обговорення з’ясовується, що учні не так багато знають про вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я, профілактику вроджених вад, значення регулярних профілактичних оглядів і соціально-психологічні послуги держави для молоді. Стає зрозумілою тема уроку.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

  • Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 136-141 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом.

Робота зі схемами

Схема на с. 139 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо причин вроджених вад.

Додатковий матеріал для формування в учнів Інформаційно-цифрової компетентності подано в електронному додатку.

  • Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання на с. 137-138 підручника.

  • Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Ознайомлення з роботою установ, які надають соціально-психологічні та медичні послуги за місцем проживання» на с. 142 підручника.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 141 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо вивчення впливу психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я та усвідомлення значення регулярних профілактичних оглядів. Ознайомлення з роботою установ, які надають соціально-психологічні та медичні послуги за місцем проживання.

Знаннєвий компонент Учні називають:

— методи профілактики ІПСІІІ, зокрема ВІЛ-інфекції, на особистому й державному рівнях, формулу індивідуального захисту;

— установи, що надають соціально-психологічні та медичні послуги для молоді. Ціннісний компонент

Учні усвідомлюють:

— вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я;

— важливість регулярних профілактичних оглядів для хлопців та дівчат.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 27, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 52-53.

 

Завантажити: Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров'я. Профілактика вроджених вад (9 клас. Основи здоров’я) (Розмір: 21.9 KB, Завантажень: 309)