Посібники-Книги

Військово-історичний меридіан

Військово-історичний меридіан. Електронний науковий журнал / Ред. рада: В. М. Литвин, В. А. Смолій, В. Ф. Колесник; Ред. кол.: Т. В. Вронська, В. М. Грицюк, В. П. Капелюшний, І. П. Ковальчук, Л. В. Легасова (гол. колегії), О. Є. Лисенко (заст. гол. колегії, наук. ред.), О. М. Майборода, П. Махцевіч, І. К. Патриляк (наук. ред.), В. М. Сімперович (відп. ред.), О. А. Удод, В. П. Фоміна, Н. О. Шевченко. Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941‒1945 років»; Інститут історії України НАН України. – Вип. 2 (4). – К., 2014. – 138 с.

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ.  ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО …5

Любов ЛЕГАСОВА. «НЕПРОЧИТАНІ ЛИСТИ 1941-ГО» ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО В ПЕРШІ ДНІ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ …5

Микола ГОЛОВКО. НАЦІОНАЛЬНІ СВІТОГЛЯДНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ …18

Тетяна СТРІХАРСЬКА. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІ КНИЖКИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941–1945 рр.») …32

ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ …45

Володимир СЕРГІЙЧУК. МИКОЛА ДУХОВ. ТВОРЕЦЬ НАЙОРИГІНАЛЬНІШИХ РОЗРОБОК …45

ГРАНІ ВІЙНИ …55

Володимир ТРЕТЯК. ПРИЧИНИ ТА ОБСТАВИНИ ФОРМУВАННЯ 1-ГО УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ …55

Ярослава ПАСІЧКО. ВИСАДКА ВІЙСЬК У НОРМАНДІЇ. ОПЕРАЦІЯ «ОВЕРЛОРД» …67

УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ …76

Іван ПАТРИЛЯК. ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТУРНО-БОЙОВОЇ ГРУПИ «ФОРТ» ЯК ПРИКЛАД БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ ЗІ ЗБРОЙНИМ ПІДПІЛЛЯМ ОУН У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД …764

ЕКОНОМІКА …88

Тетяна ШЕЛЕЙКО. ПІДГОТОВКА РОБІТНИЧИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ (1944–1945 рр.) …88

МУЗЕЙ І СУСПІЛЬСТВО …102

Wojciech ŁUKASZUN. “ŻOŁNIERSKA DOLA. ŻYCIE CODZIENNE ŻOŁNIERZY  W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA WYSTAWY W MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU 29.05.2014 R. …102

Тамара КУЦАЄВА. КОМФОРТИЗАЦІЯ ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЮ …121

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ …134

Віталій ГЕДЗ. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ» …134

НАШІ АВТОРИ …136

Завантажити: Військово-історичний меридіан

Back to top button